differentia

  1. İsim farklılık.
  2. İsim ayırıcı nitelik/vasıf, bir türü/varlığı/sınıfı/topluluğu/durumu vb. başkasından ayırdeden şey.
efrâdını câmî, ağyarını mânî Dilbilim