1. İsim mübadele
 2. Fiil değiştirmek, değiş-tokuş yapmak, mübadele/trampa etmek.
  exchange positions: yer değiştirmek.
  exchange
  posts: becayiş etmek.
  to exchange goods with foreign countries: yabancı ülkelerle mal alış verişi yapmak.
  exchange sth for sth: trampa etmek.
  She would not exchange her house for a palace.
 3. Fiil teati etmek, -leşmek/-laşmak.
  to exchange letters: mektuplaşmak.
  exchange greetings: selamlaşmak.

  to exchange opinions: fikir teati etmek.
  to exchange words: ağız kavgası yapmak, birbirine ağır söz söylemek.
 4. Fiil (borsada/bankada) para değiştirmek/bozdurmak, -e çevirmek.
  to exchange francs for dollars: frankları dolara çevirmek.
 5. Fiil (satın alınan malı) başkasıyla değiştirmek.
  to exchange something bought. to exchange defective merchandise.
 6. İsim değiştokuş, mübadele, trampa, alıp verme, becayiş.
  in exchange for: -e bedel, … karşılığında.

  exchange is no robbery: Mübadele meşrudur.
  give in part exchange: alış ücretini malla ödemek.
 7. İsim borsa, kambiyo, pazar.
  exchange broker: borsa simsarı.
  bill of exchange: poliçe, tahvil.

  exchange value: mübadele kıymeti.
  commercial exchange: ticaret borsası.
  foreign exchange: döviz borsası.
  produce exchange: zahire borsası.
  stock exchange: esham ve tahvilât borsası.
  They sell corn at the corn exchange and shares in companies at the Stock exchange.
 8. İsim santral.
  telephone exchange: telefon santralı.
 9. İsim para transfer etmeden poliçelerle alacak ve borçların tasfiyesi.
 10. İsim kambiyo primi, para çeviriminde alınan ücret.
  exchange rate: borsa fiyatı, kambiyo/döviz kuru.
 11. İsim (milletler arasında) para aktarımı/transferi.
 12. İsim para değiştirme/bozdurma, döviz değiş-tokuşu/mübadelesi, bir dövizin diğerine çevrilmesi.
 13. İsim (döviz) kur farkı.
 14. İsim kliring odasında işlem gören çek/senet/esham/tahvilât miktarı.
borsa üyeliğini bırakmak Fiil
döviz pozisyonu İsim, Bankacılık
kur şoku İsim, Ekonomi
döviz kuru şoku İsim, Ekonomi
otomatik telefon santralı
bloke edilmiş döviz
kahve borsası
emtianın işlem gördüğü borsa
emtia (ticaret) borsası
ticaret borsa
haber alışverişi
pamuk borsası
kültür mübadelesi
cari döviz kuru
iki ülke arasında doğrudan doğruya yapılan kambiyo işlemleri İsim
tahvil rayici
doğrudan yapılan kambiyo işlemleri İsim
doğru kambiyo
vasıtasız kambiyo
para krizi
dolar üzerinden işlem
memleket içi takas
senet veya akseptans
hareketsiz borsa
akşam borsası
ihracat dövizi
film borsası
sabit kambiyo fiyatı
vadeli döviz işlemleri İsim
(Br) vadeli döviz ticareti
vadeli döviz muamelesi
zahire borsası
ısı eşanjörü İsim
sıcak geçirici
bir kişinin evinin
iki ülke arasındaki alışverişin kendi para birimleri ile değil
üçüncü bir ülke para birimiyle ifade edilmesi
senetleri bir kentte iştira edip ötekine satma
iç kombiyo
iş ve işçi bulma kurumu İsim
(telefon) yerel santral
yerel telefon santralı
(Br) uzun vadeli döviz muamelesi
el ile çalıştırılan telefon santralı
emtia veya ticaret borsası
opsiyon borsası
kısmen değiş tokuş
taksitli ödeme
paraya dayalı mübadele
döviz kuru makbuzu
zahire borsası
emtia borsası
(Br) bölgesel borsa
gerçek fiyat
gayrimenkul takası İsim
bölgesel borsa
menkul değerler borsası
menkul kıymetler borsası
menkul değerler borsası
bire bir takas
yük borsası
(Br) kısa vadeli döviz senedi
anında teslim amacıyla alınan ve satılan dövizler
sterlin üzerinden düzenlenmiş ve Birleşik Krallık'taki bir banka aracılığıyla ödenebilir bir çek ya da senet
seyahat dövizi
ticari değiş tokuş
ticari mübadele
gerçek döviz işi
(Br) şehirlerarası telefon santralı
değişken döviz kuru
değişken kur
değişim Bilgi Teknolojileri
döviz artışı
kur bildirisi
borsa simsarı
döviz tahsisi
(Br) döviz tahsisi
döviz tahsisi
para değerlendirme
kambiyo rejimi
kambiyo makamları İsim
kambiyo müsaadesi İsim
kambiyo izni
döviz bankası İsim
yumruklaşmak Fiil
döviz alım satım bürosu İsim
kur ilan tahtası İsim
kambiyo simsarı
kambiyo içi komisyoncusu
kambiyo simsarlığı
kambiyo işi
döviz kuru hesabı
poliçe tahsilatı masrafı
döviz havalesi masrafı
karşılıklı kibar sözler söylemek Fiil
kambiyo şartı (kur farklılıklarının poliçe muhatabınca ödenmesini sağlamak amacıyla bir poliçeye eklenen kayıt
kambiyo şartı
kambiyo komisyonu
borsa komiseri
döviz taahhütleri İsim
döviz kontrolu
döviz kontrolü
kambiyo denetimi
cari döviz kuru
borsa âdetleri İsim
takas işi
döviz ticareti yapan kimse
kambist
(Br) kambiyo uzmanı
borsalarda müşterilerin alım ve satım yapmalarını ayarlayan kimse
(Br) döviz ticareti
döviz ticareti
kambiyo şubesi İsim
döviz kuru değerinin düşmesi
döviz getiren
döviz ambargosu İsim
döviz denkleştirme
döviz istikrarı
döviz kolaylıkları İsim
döviz harcı
kurlarda dalgalanmalar İsim
kambiyo dalgalanmaları İsim
takas formu
bakışmak Fiil
selamlaşmak Fiil
takas grubu
kur teminatı
borsa salonu
borsanın açık olduğu saatler İsim
kambiyo makamlarının müdahalesi
mübadele ile gelen öğretim görevlisi
mektuplaşmak Fiil
(telefon) merkez hattı
(Br) döviz kurları listesi
kur listesi (farklı para birimlerinin birbirleriyle değişim oranlarını gösteren liste
döviz idaresi
döviz piyasası
nota teatisinde bulunmak Fiil
teletip numarası
takas teklifi
kambiyo
taşımacı ya da seyahat acentesinin verdiği makbuz
konaklama ya da yolculukla ilgili hizmetlerin önceden ödendiğini gösteren
taşıma
(havayolları) takas emri
dışarı döviz akışı
kambiyo pariteleri İsim
döviz kuru paritesi
döviz paritesi
döviz permisi
döviz kurundan sağlanan kâr
yer değişmek Fiil
döviz politikası İsim
birbirine armağan vermek Fiil
borsa kuru
takas fiyatı
mahpusları değişmek Fiil
döviz hasılatı
döviz hâsılatı
profesör mübadelesi
döviz kurundan sağlanan kâr
kambiyo kârı
borsa kotasyonu (menkul değerlerin borsaya kaydettirilmesi
değişim oranı
döviz kuru sistemi
borsa hukuku
döviz mevzuatı
(borsa) borsa nizamnamesi
borsa haberleri İsim
döviz rezervleri İsim
döviz kısıtlamaları İsim
döviz sınırlamaları İsim
kur riski İsim, Bankacılık
döviz mevzuatı
yer değişmek Fiil
döviz hesaplaşması
döviz darlığı
mübadele öğretmeni
döviz kurunu bildiren telgraf
değişim değeri
mübadele değeri
borsa komiseri