exchange

 1. Noun mübadele
 2. Verb değiştirmek, değiş-tokuş yapmak, mübadele/trampa etmek.
  exchange positions: yer değiştirmek.
  exchange
  posts: becayiş etmek.
  to exchange goods with foreign countries: yabancı ülkelerle mal alış verişi yapmak.
  exchange sth for sth: trampa etmek.
  She would not exchange her house for a palace.
 3. Verb teati etmek, -leşmek/-laşmak.
  to exchange letters: mektuplaşmak.
  exchange greetings: selamlaşmak.

  to exchange opinions: fikir teati etmek.
  to exchange words: ağız kavgası yapmak, birbirine ağır söz söylemek.
 4. Verb (borsada/bankada) para değiştirmek/bozdurmak, -e çevirmek.
  to exchange francs for dollars: frankları dolara çevirmek.
 5. Verb (satın alınan malı) başkasıyla değiştirmek.
  to exchange something bought. to exchange defective merchandise.
 6. Noun değiştokuş, mübadele, trampa, alıp verme, becayiş.
  in exchange for: -e bedel, … karşılığında.

  exchange is no robbery: Mübadele meşrudur.
  give in part exchange: alış ücretini malla ödemek.
 7. Noun borsa, kambiyo, pazar.
  exchange broker: borsa simsarı.
  bill of exchange: poliçe, tahvil.

  exchange value: mübadele kıymeti.
  commercial exchange: ticaret borsası.
  foreign exchange: döviz borsası.
  produce exchange: zahire borsası.
  stock exchange: esham ve tahvilât borsası.
  They sell corn at the corn exchange and shares in companies at the Stock exchange.
 8. Noun santral.
  telephone exchange: telefon santralı.
 9. Noun para transfer etmeden poliçelerle alacak ve borçların tasfiyesi.
 10. Noun kambiyo primi, para çeviriminde alınan ücret.
  exchange rate: borsa fiyatı, kambiyo/döviz kuru.
 11. Noun (milletler arasında) para aktarımı/transferi.
 12. Noun para değiştirme/bozdurma, döviz değiş-tokuşu/mübadelesi, bir dövizin diğerine çevrilmesi.
 13. Noun (döviz) kur farkı.
 14. Noun kliring odasında işlem gören çek/senet/esham/tahvilât miktarı.
borsa üyeliğini bırakmak Verb
döviz pozisyonu Noun, Banking
kur şoku Noun, Economics
döviz kuru şoku Noun, Economics
otomatik telefon santralı
bloke edilmiş döviz
kahve borsası
emtianın işlem gördüğü borsa
emtia (ticaret) borsası
ticaret borsa
haber alışverişi
pamuk borsası
kültür mübadelesi
cari döviz kuru
iki ülke arasında doğrudan doğruya yapılan kambiyo işlemleri Noun
tahvil rayici
doğrudan yapılan kambiyo işlemleri Noun
doğru kambiyo
vasıtasız kambiyo
para krizi
dolar üzerinden işlem
memleket içi takas
senet veya akseptans
hareketsiz borsa
akşam borsası
ihracat dövizi
film borsası
sabit kambiyo fiyatı
vadeli döviz işlemleri Noun
(Br) vadeli döviz ticareti
vadeli döviz muamelesi
zahire borsası
ısı eşanjörü Noun
sıcak geçirici
bir kişinin evinin
iki ülke arasındaki alışverişin kendi para birimleri ile değil
üçüncü bir ülke para birimiyle ifade edilmesi
senetleri bir kentte iştira edip ötekine satma
iç kombiyo
iş ve işçi bulma kurumu Noun
(telefon) yerel santral
yerel telefon santralı
(Br) uzun vadeli döviz muamelesi
el ile çalıştırılan telefon santralı
emtia veya ticaret borsası
opsiyon borsası
kısmen değiş tokuş
taksitli ödeme
paraya dayalı mübadele
döviz kuru makbuzu
zahire borsası
emtia borsası
(Br) bölgesel borsa
gerçek fiyat
gayrimenkul takası Noun
bölgesel borsa
menkul değerler borsası
menkul kıymetler borsası
menkul değerler borsası
bire bir takas
yük borsası
(Br) kısa vadeli döviz senedi
anında teslim amacıyla alınan ve satılan dövizler
sterlin üzerinden düzenlenmiş ve Birleşik Krallık'taki bir banka aracılığıyla ödenebilir bir çek ya da senet
seyahat dövizi
ticari değiş tokuş
ticari mübadele
gerçek döviz işi
(Br) şehirlerarası telefon santralı
değişken döviz kuru
değişken kur
değişim Information Technology
döviz artışı
kur bildirisi
borsa simsarı
döviz tahsisi
(Br) döviz tahsisi
döviz tahsisi
para değerlendirme
kambiyo rejimi
kambiyo makamları Noun
kambiyo müsaadesi Noun
kambiyo izni
döviz bankası Noun
yumruklaşmak Verb
döviz alım satım bürosu Noun
kur ilan tahtası Noun
kambiyo simsarı
kambiyo içi komisyoncusu
kambiyo simsarlığı
kambiyo işi
döviz kuru hesabı
poliçe tahsilatı masrafı
döviz havalesi masrafı
karşılıklı kibar sözler söylemek Verb
kambiyo şartı (kur farklılıklarının poliçe muhatabınca ödenmesini sağlamak amacıyla bir poliçeye eklenen kayıt
kambiyo şartı
kambiyo komisyonu
borsa komiseri
döviz taahhütleri Noun
döviz kontrolu
döviz kontrolü
kambiyo denetimi
cari döviz kuru
borsa âdetleri Noun
takas işi
döviz ticareti yapan kimse
kambist
(Br) kambiyo uzmanı
borsalarda müşterilerin alım ve satım yapmalarını ayarlayan kimse
(Br) döviz ticareti
döviz ticareti
kambiyo şubesi Noun
döviz kuru değerinin düşmesi
döviz getiren
döviz ambargosu Noun
döviz denkleştirme
döviz istikrarı
döviz kolaylıkları Noun
döviz harcı
kurlarda dalgalanmalar Noun
kambiyo dalgalanmaları Noun
takas formu
bakışmak Verb
selamlaşmak Verb
takas grubu
kur teminatı
borsa salonu
borsanın açık olduğu saatler Noun
kambiyo makamlarının müdahalesi
mübadele ile gelen öğretim görevlisi
mektuplaşmak Verb
(telefon) merkez hattı
(Br) döviz kurları listesi
kur listesi (farklı para birimlerinin birbirleriyle değişim oranlarını gösteren liste
döviz idaresi
döviz piyasası
nota teatisinde bulunmak Verb
teletip numarası
takas teklifi
kambiyo
taşımacı ya da seyahat acentesinin verdiği makbuz
konaklama ya da yolculukla ilgili hizmetlerin önceden ödendiğini gösteren
taşıma
(havayolları) takas emri
dışarı döviz akışı
kambiyo pariteleri Noun
döviz kuru paritesi
döviz paritesi
döviz permisi
döviz kurundan sağlanan kâr
yer değişmek Verb
döviz politikası Noun
birbirine armağan vermek Verb
borsa kuru
takas fiyatı
mahpusları değişmek Verb
döviz hasılatı
döviz hâsılatı
profesör mübadelesi
döviz kurundan sağlanan kâr
kambiyo kârı
borsa kotasyonu (menkul değerlerin borsaya kaydettirilmesi
değişim oranı
döviz kuru sistemi
borsa hukuku
döviz mevzuatı
(borsa) borsa nizamnamesi
borsa haberleri Noun
döviz rezervleri Noun
döviz kısıtlamaları Noun
döviz sınırlamaları Noun
kur riski Noun, Banking
döviz mevzuatı
yer değişmek Verb
döviz hesaplaşması
döviz darlığı
mübadele öğretmeni
döviz kurunu bildiren telgraf
değişim değeri
mübadele değeri
borsa komiseri