coast

 1. Noun, Geography kıyı
 2. kıyı, sahil.
  off the … coast: … sahillerine yakın.
  from coast to coast: huduttan hududa, bir uçtan bir uca.
 3. (kayak yapmaya elverişli) yamaç.
 4. (kızakla) yamaçtan aşağıya kayma.
 5. sınır, hudut.
 6. (bisikletle/kayakla) yokuş aşağı inmek/kaymak.
 7. kıyı boyunca gitmek, (denizden) limanlara uğrayarak seyretmek.
 8. devinirlik (
  momentum) sona erdiği halde hareketi/ilerlemeyi sürdürmek.
  We cut off the car engine
  and coasted for a while.
 9. zahmetsizce/gayret sarfetmeden ilerlemek/yükselmek/mevki kazanmak (bilhassa nüfuzlu tanıdık sayesinde).

  The actor coasted to stardom on his good looks.
 10. bir kimse ile beraber gitmek.
 11. çevresinde/sınırında gitmek.
kıyı hakları Noun, International Law
kıyı çizgisi Noun, Zoning Law
Afrikanın Batı Akdeniz kıyısı.
sahilden neta geçmek Verb
yanaşmasına müsaade etmemek Verb
alargada tutmak Verb
düz kıyı
(Afrikada) Altın Kıyı, Altın Sahili. Noun
zenginler mahallesi, zenginlerin gittiği lüks yerler. Noun
kıyıdan uzaklaşmamak Verb
girintili çıkıntılı kıyı
barınılamayacak kıyı
riyalı kıyı
Fildişi Sahili.
Fildişi Sahili Noun, Place Names
doğu kıyısı açıklarında manevra yapmak Verb
kıyı kıyı gitmek Verb
kıyı boyunca gitmek Verb
kıyı kıyı gitmek Verb
kıyı boyunca ilerlemek Verb
kıyı boyunca gitmek Verb
kıyı kıyı gitmek Verb
kıyılamak Verb
yalı
batı kıyısı/sahili.
vahşi kıyı
kıyı bölgesi
kıyı/sahil topçusu.
kıyı ablukası Noun
kıyı savunma
sahil muhafaza gemisi
kıyı balıkçılığı
sahil güvenlik Noun, Maritime Traffic
Kıyı Koruma/Sahil Muhafaza teşkilâtı. Noun

coastguardsman ile ayni anlama gelir. kıyı koruyucusu, sahil muhafızı, kıyı koruma teşkilâtı görevlisi. Noun
sahil güvenlik botları Noun, Maritime Traffic
sahil güvenlik albay (SG Alb.) Noun, Military
Sahil Güvenlik Komutanlığı Proper Name, Organizations
SGK Proper Name, Organizations
sahil güvenlik teknesi
vardakosta
sahil güvenlik eğitim ve öğretim komutanı Noun, Maritime Traffic
sahil güvenlik kıdemli üsteğmen (SG Kd. Ütğm.) Noun, Military
SÖH Proper Name, Organizations
SÖH timi Proper Name, Organizations
sahil güvenlik teknesi
kıyı ışıkları Noun
sahil ışığı
kıyı ışıkları Noun
kıyı boyu
SGRS Proper Name, Military
kıyı seyri
sahil seyri
sahil devriyesi
kıyı pilotu
kıyı kılavuzu
kıyı telsiz istasyonu
sörvey yapmak Verb
yakın kara parçalarını saptamak Verb
dibini
deniz derinliğini
kabotaj denizciliği
kabotaj taşımacılığı
sahil gümrük muhafaza memuru
(Br) sahil gümrük muhafaza memuru
kıyı suları Noun
sahil güvenlik komutan yardımcısı Noun, Maritime Traffic
sahilden sahile
kabotaj hakkı
Tehlike yok/Meydan boş/Ortalarda kimseler yok.
When the coast was clear, the 2 thieves escaped.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Noun, Organizations
Sahil Güvenlik Komutanlığının İdari ve Adli Görevlerine İlişkin Tüzük Proper Name, Law
Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya
Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik
Proper Name, Law
Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği Proper Name, Law
Sahil Güvenlik Komutanlığı Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Proper Name, Law
Karadenize Sahildar Ülkeler Sınır/Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Proper Name, Organizations