organ

 1. Music org
 2. Noun, Music
  pipe organ ile ayni anlama gelir. org, erganun.
  organ loft: (kilisede) org galerisi.
  organ
  stop: org düğmesi.
  mouth organ: ağız mızıkası.
  organ grinder: lâternacı, orglu dilenci: sokaklarda org çalarak dilenen kimse.
 3. Noun elektrikli org gibi orga benzer çalgı.
 4. Noun el orgu.
 5. Noun, Biology örgen, organ, uzuv.
 6. Noun araç, alet, vasıta.
 7. Noun (siyasî parti, dinî/ilmî cemiyet vb.'nin) yayın organı: gazete, dergi vb.
  party organ: parti yayın organı.
idari organ
laterna Music
latarna.
sinema orgu
sinir ucu: duygu/hareket sinirlerinin uçları ve bunlarla işbirliği halinde duygu/hareket sağlayan organ. Noun
yürütme organı
tenasül aleti
devlet organı
lâterna. Noun
özel gazete/bülten: bir kurumun kendi memurları ve müşterileri için yayınladığı haber organı. Noun
şirket gazetesi
erkeklik organı
harmonica = armonica ile ayni anlama gelir. mızıka, armonika.
ağız mızıkası, armonika. Noun
resmi organ
parti organı
organ (1).
org çalmak Verb
dilli org: titreşen madenî dillerle ses çıkaran org. Noun
reseptör
duyu organı
konuşma organı.
spinet ile ayni anlama gelir. küçük elektrikli org.
laterna
tali organ
yardımcı organ
denetim organı
köprülük
laternacı
hükümet organı
kamuoyu organı
parti organı
org konseri
organ reddi Noun, Medicine-Health
organ nakli Noun, Medicine-Health
organ nakli Noun, Medicine-Health
çoklu organ yetmezliği Noun, Medicine
 1. agency
 2. part
 3. limb
media outlet Noun, Media-Publishing
fanny (argo) Noun
female genitalia Noun, Biology
decision-making body Noun
media outlet Noun, Media-Publishing
media outlet Noun, Media-Publishing
key body
bodily member
pudendum Noun
standing body
permanent body
carpel Noun, Botany
gynoecium Noun, Botany
stamen Noun, Botany
coordinating body
administrative organ
governing body
administrative apparatus
administrative body
house of assembly
self-governing body
regulatory agency
technical body
official organ
subsidiary organ
sole corporation
auxiliary body
subsidiary organ
organ transplant Noun, Medicine-Health
transplantation
organ transplantation Noun, Medicine-Health
spare park surgery
organ rejection Noun, Medicine-Health
multiple organ failure Noun, Medicine

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. İnsan, hayvan ve bitki gövdesinde belirli ... edilmiş olan kısım, uzuv