organ

 1. Music org
 2. Noun, Music
  pipe organ ile ayni anlama gelir. org, erganun.
  organ loft: (kilisede) org galerisi.
  organ
  stop: org düğmesi.
  mouth organ: ağız mızıkası.
  organ grinder: lâternacı, orglu dilenci: sokaklarda org çalarak dilenen kimse.
 3. Noun elektrikli org gibi orga benzer çalgı.
 4. Noun el orgu.
 5. Noun, Biology örgen, organ, uzuv.
 6. Noun araç, alet, vasıta.
 7. Noun (siyasî parti, dinî/ilmî cemiyet vb.'nin) yayın organı: gazete, dergi vb.
  party organ: parti yayın organı.
iç organlar Noun, Anatomy
iç uzuvlar Noun, Anatomy
ahşâ (esk.) Noun, Anatomy
çoklu organ yetmezliği Noun, Diseases
çoklu organ yetersizliği Noun, Diseases
cinsel organlar Noun, Sexuality
üreme organları Noun, Sexuality
mahrem bölge Noun, Sexuality
özel bölge Noun, Sexuality
avret yerleri Noun, Sexuality
edep yerleri Noun, Sexuality
tenasül organları Noun, Sexuality
cinsel organlar Noun, Sexuality
üreme organları Noun, Sexuality
mahrem bölge Noun, Sexuality
özel bölge Noun, Sexuality
avret yerleri Noun, Sexuality
edep yerleri Noun, Sexuality
tenasül organları Noun, Sexuality
cinsel organlar Noun, Sexuality
üreme organları Noun, Sexuality
mahrem bölge Noun, Sexuality
özel bölge Noun, Sexuality
avret yerleri Noun, Sexuality
edep yerleri Noun, Sexuality
tenasül organları Noun, Sexuality
iç organlar Noun, Anatomy
iç uzuvlar Noun, Anatomy
ahşâ (esk.) Noun, Anatomy
idari organ
laterna Music
latarna.
sinema orgu
sinir ucu: duygu/hareket sinirlerinin uçları ve bunlarla işbirliği halinde duygu/hareket sağlayan organ. Noun
yürütme organı
devlet organı
lâterna. Noun
özel gazete/bülten: bir kurumun kendi memurları ve müşterileri için yayınladığı haber organı. Noun
erkeklik organı
harmonica = armonica ile ayni anlama gelir. mızıka, armonika.
ağız mızıkası, armonika. Noun
resmi organ
parti organı
organ (1).
org çalmak Verb
dilli org: titreşen madenî dillerle ses çıkaran org. Noun
reseptör
duyu organı
konuşma organı.
spinet ile ayni anlama gelir. küçük elektrikli org.
laterna
tali organ
yardımcı organ
denetim organı
köprülük
organ bağışı Noun, Medicine
organ bağışlama Noun, Medicine
laternacı
hükümet organı
kamuoyu organı
parti organı
org konseri
organ reddi Noun, Medicine
organ nakli Noun, Medicine
organ nakli Noun, Medicine
çoklu organ yetmezliği Noun, Medicine
çoklu organ yetmezliği Noun, Diseases
çoklu organ yetersizliği Noun, Diseases
 1. agency
 2. part
 3. limb
media outlet Noun, Media-Publishing
private parts Noun, Sexuality
sex organs Noun, Sexuality
sexual organs Noun, Sexuality
reproductive organs Noun, Sexuality
genitals Noun, Sexuality
genitalia Noun, Sexuality
pudenda Noun, Sexuality
external genitalia Noun, Anatomy
external genitalia Noun, Anatomy
internal injury Noun, Medicine
internal organs Noun, Anatomy
visceral organs Noun, Anatomy
viscera Noun, Anatomy
innards Noun, Anatomy
insides Noun, Anatomy
entrails Noun, Anatomy
fanny (argo) Noun
female genitalia Noun, Biology
decision-making body Noun
media outlet Noun, Media-Publishing
organ donation Noun, Medicine
organ donation Noun, Medicine
private parts Noun, Sexuality
sex organs Noun, Sexuality
sexual organs Noun, Sexuality
reproductive organs Noun, Sexuality
genitals Noun, Sexuality
genitalia Noun, Sexuality
pudenda Noun, Sexuality
media outlet Noun, Media-Publishing
key body
bodily member
standing body
permanent body
carpel Noun, Botany
gynoecium Noun, Botany
stamen Noun, Botany
coordinating body
administrative organ
governing body
administrative apparatus
administrative body
house of assembly
self-governing body
regulatory agency
technical body
official organ
subsidiary organ
sole corporation
auxiliary body
subsidiary organ
organ transplant Noun, Medicine
transplantation
organ transplantation Noun, Medicine
spare park surgery
organ rejection Noun, Medicine
multi-organ failure Noun, Diseases
multiple organ failure Noun, Diseases
multi-system failure Noun, Diseases
multiple system failure Noun, Diseases
multiple organ failure Noun, Medicine
multi-organ failure Noun, Diseases
multiple organ failure Noun, Diseases
multi-system failure Noun, Diseases
multiple system failure Noun, Diseases

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. İnsan, hayvan ve bitki gövdesinde belirli ... edilmiş olan kısım, uzuv