1. İsim, Coğrafya kıyı
 2. kıyı, sahil.
  off the … coast: … sahillerine yakın.
  from coast to coast: huduttan hududa, bir uçtan bir uca.
 3. (kayak yapmaya elverişli) yamaç.
 4. (kızakla) yamaçtan aşağıya kayma.
 5. sınır, hudut.
 6. (bisikletle/kayakla) yokuş aşağı inmek/kaymak.
 7. kıyı boyunca gitmek, (denizden) limanlara uğrayarak seyretmek.
 8. devinirlik (
  momentum) sona erdiği halde hareketi/ilerlemeyi sürdürmek.
  We cut off the car engine
  and coasted for a while.
 9. zahmetsizce/gayret sarfetmeden ilerlemek/yükselmek/mevki kazanmak (bilhassa nüfuzlu tanıdık sayesinde).

  The actor coasted to stardom on his good looks.
 10. bir kimse ile beraber gitmek.
 11. çevresinde/sınırında gitmek.
kıyı hakları İsim, Uluslararası Hukuk
kıyı çizgisi İsim, İmar Hukuku
Afrikanın Batı Akdeniz kıyısı.
sahilden neta geçmek Fiil
yanaşmasına müsaade etmemek Fiil
alargada tutmak Fiil
düz kıyı
(Afrikada) Altın Kıyı, Altın Sahili. İsim
zenginler mahallesi, zenginlerin gittiği lüks yerler. İsim
kıyıdan uzaklaşmamak Fiil
Fildişi Sahili İsim, Yer İsimleri
girintili çıkıntılı kıyı
barınılamayacak kıyı
riyalı kıyı
Fildişi Sahili.
doğu kıyısı açıklarında manevra yapmak Fiil
kıyı kıyı gitmek Fiil
kıyı boyunca gitmek Fiil
kıyı kıyı gitmek Fiil
kıyı boyunca ilerlemek Fiil
kıyı boyunca gitmek Fiil
kıyı kıyı gitmek Fiil
kıyılamak Fiil
yalı
batı kıyısı/sahili.
vahşi kıyı
kıyı bölgesi
kıyı/sahil topçusu.
kıyı ablukası İsim
kıyı savunma
sahil muhafaza gemisi
kıyı balıkçılığı
sahil güvenlik İsim, Denizcilik
Kıyı Koruma/Sahil Muhafaza teşkilâtı. İsim

coastguardsman ile ayni anlama gelir. kıyı koruyucusu, sahil muhafızı, kıyı koruma teşkilâtı görevlisi. İsim
sahil güvenlik botları İsim, Denizcilik
sahil güvenlik albay (SG Alb.) İsim, Askerlik
Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Isim, Kurum İsimleri
SGK Özel Isim, Kurum İsimleri
sahil güvenlik teknesi
vardakosta
sahil güvenlik eğitim ve öğretim komutanı İsim, Denizcilik
sahil güvenlik kıdemli üsteğmen (SG Kd. Ütğm.) İsim, Askerlik
SÖH Özel Isim, Kurum İsimleri
SÖH timi Özel Isim, Kurum İsimleri
sahil güvenlik teknesi
kıyı ışıkları İsim
sahil ışığı
kıyı ışıkları İsim
kıyı boyu
SGRS Özel Isim, Askerlik
kıyı seyri
sahil seyri
sahil devriyesi
kıyı pilotu
kıyı kılavuzu
kıyı telsiz istasyonu
sörvey yapmak Fiil
yakın kara parçalarını saptamak Fiil
dibini
deniz derinliğini
kabotaj denizciliği
kabotaj taşımacılığı
sahil gümrük muhafaza memuru
(Br) sahil gümrük muhafaza memuru
kıyı suları İsim
sahil güvenlik komutan yardımcısı İsim, Denizcilik
sahilden sahile
kabotaj hakkı
Tehlike yok/Meydan boş/Ortalarda kimseler yok.
When the coast was clear, the 2 thieves escaped.
Sahil Güvenlik Komutanlığı İsim, Kurum İsimleri
Sahil Güvenlik Komutanlığının İdari ve Adli Görevlerine İlişkin Tüzük Özel Isim, Hukuk
Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya
Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik
Özel Isim, Hukuk
Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği Özel Isim, Hukuk
Sahil Güvenlik Komutanlığı Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Özel Isim, Hukuk
Karadenize Sahildar Ülkeler Sınır/Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Özel Isim, Kurum İsimleri