1. Sıfat ağır.
  a heavy load. The box is too heavy for me.
  as heavy as lead: kurşun gibi ağır.
 2. Sıfat fazla, olağandan çok, zengin, bol, bereketli.
  a heavy snowfall. a heavy vote.
  heavy crop:
  zengin ürün.
  heavy meal: bol yemek.
 3. Sıfat kabarmış, dalgalı.
  a heavy sea.
 4. Sıfat sakil, ağır/iri cüsseli/yapılı, büyüklüğüne göre ağır.
  a heavy person.
 5. Sıfat ağır, özgül ağırlığı yüksek.
  a heavy metal.
 6. Sıfat şiddetli, kuvvetli, ağır.
  a heavy blow.
  a heavy fire: şiddetli top ateşi.
  heavy punishment.
 7. Sıfat derin.
  a heavy thinker. a heavy silence.
  be a heavy sleeper: uykusu derin/ağır olmak.
 8. Sıfat, Askerlik2 (a) ağır (silah).
  heavy weapons. heavy tank/machine gun. (b) ağır silahlarla donatılmış.
  heavy cavalry.
 9. Sıfat dayanılmaz, ağır, tahammülü güç, zor, yorucu.
  heavy taxes. a heavy task. heavy labor. a heavy sorrow.

  I've had a heavy day: Yorucu bir gün geçirdim.
 10. Sıfat aşırı, müfrit, haddinden fazla.
  a heavy drinker/smoker.
  a heavy slope: dik yokuş.
 11. Sıfat kaba, kalın, iri yarı, zarafetsiz, incelikten yoksun.
  heavy lines. heavy features.
 12. Sıfat yüklü, dolu.
  Words heavy with meaning. A tree heavy with fruit.
 13. Sıfat üzgün, sıkıntılı, kederli, kasvetli, üzücü.
  Have a heavy heart: Kederli olmak.
  a heavy day:
  (a) sıkıntılı bir gün, (b) çok çalışılan (yüklü) bir gün.
  heavy -browed: abus, asık suratlı.
  heavy news: üzücü haber.
 14. Sıfat sıkıcı, usandırıcı, cansız, hareketsiz.
  a heavy prose style.
  Time hangs heavy on his hands:
  İşsizlikten canı sıkılıyor.
  heavy reading.
 15. Sıfat kaba, hantal, kullanışsız, beceriksiz.
  a heavy gait. a heavy hand.
  a heavy step: kaba ayak sesi.
 16. Sıfat (gök, hava) kapalı, bulutlu.
  a heavy sky.
 17. Sıfat (hamur işi) iyice kabarmamış, hamur, tıkız.
  heavy bread/doughnuts.
 18. Sıfat (yemek) ağır, hazmı güç, yağlı.
  heavy fruitcake.
 19. Sıfat gebe, hamile, doğumu yakın.
  heavy with a child = heavy with young: gebe.
 20. Sıfat (taşıt) çok yük taşıyabilen, ağır, büyük.
  a heavy truck.
 21. Sıfat (sanayi) ağır, (çelik, kömür vb. gibi) ham madde sağlayan.
  heavy industry.
 22. Sıfat, Kimya ağır (yerdeş/izotop): atom ağırlığı normalden fazla olan yerdeş içeren.
  heavy water. heavy hydrogen.
 23. Sıfat çok iyi, mükemmel.
 24. Sıfat ciddî, önemli.
  a teacher who is heavy on his pupils. a heavy responsibility.
 25. Sıfat (koku) ağır, boğucu, bunaltıcı.
  a heavy odor.
 26. Sıfat (göz) uykulu, yorgun, ağırlaşmış.
  heavy eyes.
  heavy -eyed: (uykusuzluktan) gözleri çakmak çakmak.
 27. Sıfat (borsa) faal (alışveriş).
 28. Sıfat (trafik) sıkışık, yavaş ilerleyen.
  heavy traffic.
 29. Sıfat belalı, netameli.
  It's a heavy scene, man; let's leave.
 30. İsim, Tiyatro (a) kötü karakter.
  Iago is the heavy of Othello. (b) bu rolü oynayan artist.
 31. İsim, Askerlik2 ağır top.
 32. İsim ağırsıklet boksör/güreşçi vb.
 33. Zarf : ağır basmak.
(zaman) geçmek bilmemek Fiil
(zaman) bir türlü geçmek bilmemek Fiil
ağır kayıp İsim
ağır kara silahları İsim, Askerlik
ağır yük helikopteri İsim, Askerlik
yüreğine oturmak Fiil
gelirinin büyük kısmını yemek Fiil
gelir inin büyük bir kısmını yemek Fiil
birinin mesleğine ket vurmak gelirinin büyük bir kısmını almak Fiil
ağır gelmek Fiil
ağır gelmek Fiil
(zaman) yavaş geçmek.
kasvet çökmek, canı sıkılmak.
I had nothing to do and time was hanging heavy on my hands.
havaleli
(menkul değerler) aşırı değerli
(ekonomi) aşırı kapitalize
aşırı organize
gülle gibi
yüklü gündem
ağır silahlar
ağır top, uzun menzilli top: 155 mm ve daha büyük çaplı top. light artillery, medium artillery İsim
menkul kıymetler piyasasında nispeten daha yüksek fiyatlı hisse senetleri İsim
kurşun gibi ağır
kum torbası İsim, Boks
boks torbası İsim, Boks
ağır valiz
ağır bagaj
alkol içeriği yüksek olan bira
ağır darbe
ağır darbe İsim
ağır bombardıman uçağı. İsim
ağır yük
toptan alıcı
toptan alış
güç vaka
ağır kayıp
ağır kimya maddeleri İsim
büyük temizlik
kalabalık ciro trafiği
ağır yük taşıt aracı
çok tüketici
ağır bedel İsim
ağır giderler İsim
(tam yağlı) kaymak/krema. İsim
bol mahsul
bol mahsullü
çok iyi ürün
ağır kruvazör: 200 mm'lik topla mücehhez zırhlı harp gemisi. light cruiser İsim
güçlü elektrik akımı
cirosu yüksek bayi
birçok şeylerle uğraşan bayi
büyük borç
ağırlık vinç
büyük çapta ödemeler İsim
ayyaş, çok içki içen. İsim
güç
ağır hizmet
ağır hizmet lastiği
açık yük kamyonu
baryum oksit. İsim
iş makinesi İsim, İnşaat
ağır masraf
büyük masraf
büyük masraflar İsim
(fiyat) büyük iniş
(borsa) hisse fiyatlarında büyük düşüş
bol yağan yağmur
ağır çatışma İsim, Askerlik
ağır ceza
ağır para cezası İsim, Hukuk
kalın pervaz
ağır yakıt
ağır ve güç ilerleme
havaleli mallar İsim
ağır mallar İsim
ağır vasıta İsim, Ulaşım
zalim
sakar
patavatsız
beceriksiz
bol ürün
kederli
üzgün
ağır top İsim
ağır hidrojen, döteryum. İsim
ağır hapis
ağır hapis cezası İsim, Ceza Hukuku
borca batmış
büyük borç
ağır sanayiler İsim
ağır endüstri
ağır sanayi I
ağır sanayi
ağır sanayi hisse senetleri İsim
ağır yüklü
iyice yüklenmiş
dertli
üzüntülü
ağır yük
trafiği sıkışık yol
büyük kayıplar İsim
borsada fiyatların düştüğü ve alıcıların ağır davrandığı durum
borsa da fiyatların düştüğü ve alıcıların ağır davrandığı durum
(borsa) borsada fiyatların düştüğü ve alıcıların ağır davrandığı durum
ağır yemek
gürültülü rok müziği
ağır toplar
yüksek yoğunluklu maden
ağır metal İsim, Çevre ve Ekoloji
külçe halinde para
kalın yağ
büyük siparişler İsim
trajik roller İsim
ağır ceza İsim, Hukuk
yüksek yüzde
ağır benzin
sevişme, oynaşma, cinsel birleşme yapmadan aşk oyunu oynama. İsim
oya katılma oranının yüksekliği
çok miktarda alışveriş yapma
(Br) demiryolu hisse senetleri İsim
şiddetli yağmur İsim
çok yağış
yüksek kira
ağır sorumluluk
üzerinde zor gidilen yol
kötü satış
hacimli satışlar İsim
sıkı yaptırım İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
fırtınalı deniz
dalgalı deniz
çok satış
ağır ceza
tıknaz
kısa ve kalın yapılı
bulut yüklü gök
balçıklı toprak
barite İsim
büyük depo yatırımı
(Br) züppe
moda düşkünü
ağır vergi yükü
ağır vergiler İsim
kötü haberler İsim
ağır sonuç İsim
(borsa) yüksek ciro
sıkışık trafik
yoğun trafik
ağır yük taşıma uçağı
ağır yük kamyonu
ağır yük kamyonu piyasası
siyah hurufat
zor girişim
bir ürünü ortalamanın üstünde miktarlarda satın alan müşteriler ya da tüketiciler İsim
ağır kullanıcılar İsim
televizyonu sürekli izleyen kişi
ağır su, döteryum oksit: D2O. 25°C'de özgül ağırlığı: 1.1056 gr./cm3. İsim
ağır iş
ağır işçi
büyük handikapa karşı mücadele etmek Fiil
büyük masraflara mal olmak Fiil
ağır baskı altında kalmak Fiil
zor satmak Fiil
dalgalarla boğuşmak İsim
ağır sorumluluk yüklenmek Fiil
çok miktarda alışveriş yapma