1. tüm, bütün, tam.
  a complete set of dishes. complete analysis of a problem. a complete surprise.
 2. bitmiş, tamamlanmış, tamam.
  When will the work on the new railway be complete?
 3. mükemmel.
  a complete gentleman.
 4. dört başı mamur, tamam, tekmil, eksiksiz, kusursuz, noksansız.
  a complete victory.
 5. baştanbaşa.
  a complete renovation.
 6. salt, mutlak.
  complete silence.
 7. yetenekli, uzman, elinden her iş gelen (kimse).
 8. tamamlamak, bütünlemek.
  I need 3 more words to complete the puzzle.
 9. bitirmek, ikmal etmek, sona erdirmek.
  Has he completeed the new novel yet?
 10. (futbol) verilen pası gole çevirmek.
tüm batın ultrasonu İsim, Tıp
tüm abdomen ultrasonu İsim, Tıp
tüm batın ultrasonografisi İsim, Tıp
tüm abdomen ultrasonografisi İsim, Tıp
tüm batın ultrasonu İsim, Tıp
tüm abdomen ultrasonu İsim, Tıp
tüm batın ultrasonografisi İsim, Tıp
tüm abdomen ultrasonografisi İsim, Tıp
koleksiyonu tamamlamak Fiil
eğitimini tamamlamak Fiil
görevini başarıyla yerine getirmek Fiil
görevinıbaşarıyla yerine getirmek Fiil
cezasını tamamlamak Fiil
işinden tam memnunluk duymak Fiil
bütünlemek Fiil
senedin vade tarihini hesaplamak Fiil
bir senedin vade tarihini hesaplamak Fiil
bir telefon konuşmasını bitirmek Fiil
bir kontratı doldurmak Fiil
form doldurmak Fiil
ipotek koymak Fiil
Br bir soru formülerini doldurmak Fiil
gelir vergisi beyannamesi doldurmak Fiil
bir görevi yerine getirmek Fiil
tüm batın ultrasonu İsim, Tıp
tüm abdomen ultrasonu İsim, Tıp
tüm batın ultrasonografisi İsim, Tıp
tüm abdomen ultrasonografisi İsim, Tıp
tüm batın ultrasonu İsim, Tıp
tüm abdomen ultrasonu İsim, Tıp
tüm batın ultrasonografisi İsim, Tıp
tüm abdomen ultrasonografisi İsim, Tıp
yıl sonu tam denetimi
tam kopya
zifiri karanlık
tam baskı
tam nüsha
yarılamak Fiil
gerektiği gibi doldurulmuş belge
kaza yetkisi (davaya bakıp hükmü icra mevkiine koyma
tam eksiksiz bilgi
tam tekel
taban tabana zıt
tam teçhizat
bütün ayrıntılar İsim
kesin patent
ödemeyi tamamlamak Fiil
eksiksiz ödeme
tam geri ödeme
tam geri ödeme
müşterinin şikâyet etmesi durumunda satılan malın geri alınıp bedelinin ödeneceğinin bildirilmesi
tam takım
ek spesifikasyon
ilave spesifikasyon
yedi kat el
tam başarı
eksiğini tamamlamak Fiil
bir işi tamamlamak Fiil
tam makbuz kopyası İsim
külliyat
toplu eserleri İsim
tüm eserleri İsim
tam bir başarısızlık halinde olmak Fiil
birinin tasarılarından hiç haberi olmamak Fiil
bir suçlama karşılığında verilecek tam cevabı bulmak Fiil
bir suçlama karşısında verilen tam cevapı bulmak Fiil
birinin tam güvenine mazhar olmak Fiil
tamamlatmak Fiil
karma karışık
karmakarış
karman çorman
parlamentoya bütün bilgileri sunmak Fiil
karmakarış etmek Fiil
avuç una almak Fiil
iç etmek (kaba) Fiil
tam bir tarafsızlıkla