1. İsim, Fizyoloji soluk, nefes.
  draw a breath: soluk/ nefes almak.
  get one's breath back: nefesini toplamak,
  kendine gelmek.
  hold one's breath: soluğunu/nefesini tutmak.
  last breath: son nefes.
  lose one's breath: nefesi kesilmek, tıkanmak.
  take someone's breath away: birisinin nefesini/iflâhını kesmek.
  to be short of breath: nefes darlığı çekmek.
 2. İsim soluma, nefes alma.
  take a breath: nefes almak.
  He took a deep breath: Derin nefes aldı.
 3. İsim hayat, canlılık.
  It is the very breath of life to me: Bu benim için canım kadar azizdir.
 4. İsim kolayca/normal nefes alma.
  He stopped to regain his breath.
 5. İsim teneffüs, kısa dinlenme zamanı.
  Give him a little breath: Ona biraz dinlenecek zaman bırak.
  to
  stop for breath: durup biraz dinlenmek.
 6. İsim dem, an, bir solunumluk/nefeslik zaman.
  in a breath: bir anda, bir nefeste.
  to say something
  (all) in one breath: bir nefeste söyleyip bitirmek, herşeyi söylemek.
 7. İsim fısıltı, fısıldama.
 8. İsim esinti, püfürtü, hafifçe esme, hafif yel/rüzgâr.
  a little breath of wind: hafif esinti/yel.
  There
  wasn't a breath of air: Hava sakindi/durgundu (Hiç esinti yoktu/yaprak bile kımıldamıyordu).
 9. İsim, Fonetik (a) ses üreten soluk, (b) p, k, ş gibi harfleri çıkaran soluk.
 10. İsim nefesteki buğu/buhar.
 11. İsim önemsiz şey/koşul.
 12. İsim nefes kokması.
  bad breath: ağız kokması/kokusu.
  have a bad breath: ağzı/nefesi kokmak.
 13. İsim buhar, koku.
fısıltı ile, yavaş sesle.
to swear under one's breath: yavaş sesle (içinden) küfretmek.
to
protest under one's breath: homurdanmak.
son nefesini vermek Fiil
soluk/nefes almak, nefesini toplamak, dinlenmek.
Let me catch my breath before I begin anything new.
(a) nefesini tutmak, (heyecan, korku vb.'den) soluğu kesilmek.
The news was so unexpected I caught
my breath from shock. (b) soluk almak, nefesini toplamak, dinlenmek.
Let me sit down for a moment while I catch my breath.
derin nefes İsim
soluğunu tutmak Fiil
soluk almak, nefesini toplamak.
boşuna nefes tüketmemek/çene yormamak, fuzuli tartışmadan kaçınmak.
Save your breath! Boşuna çene yorma!
nefes nefese Sıfat, Tıp
nefesini harcamak Fiil
(hayretten/heyecandan) donakalmak, nefesi kesilmek, dili tutulmak, heyecan/hayret uyandırmak, (insanın)
nefesini kesmek.
The sheer beauty of the sea took away my breath: Sırf denizin güzelliği karşısında heyecandan donakaldım.
(hayretten/heyecandan) donakalmak, nefesi kesilmek, dili tutulmak, heyecan/hayret uyandırmak, (insanın)
nefesini kesmek.
The sheer beauty of the sea took away my breath: Sırf denizin güzelliği karşısında heyecandan donakaldım.
şaşkınlıktan
fısıldayarak
alçak sesle
boşuna nefes tüketmek.
dağ sümbülü İsim, Botanik
arap sümbülü İsim, Botanik
kötü kokan soluk
soluklanmak Fiil
rahat etmek Fiil
dinlenmek Fiil
soluk almak Fiil
soluklanmak Fiil
rahatlamak Fiil
nefes almak Fiil
nefesi kesilmek, nefes nefese olmak.
I came out of the water and gasped for breath.
soluğunu tutmak Fiil
nefesini tutmak Fiil
bir solukta, birdenbire, ânide, hemen, akabinde, hemen ardından, hem … hem de.
She lost her temper
and apologized in the same breath: Hem öfkelendi hem de özür diledi (Öfkelenmesi ile özür dilemesi bir oldu).
soluk soluğa, nefes nefese, soluğu/nefesi kesilmiş bir halde.
After climbing to the top of the tower,
we were so out of breath that we had to sit down.
soluk almak için durma
nefes darlığı İsim, Tıp
nefes/soluk almak, dinlenmek.
boşa dil dökmek Fiil
boşuna uğraşmak Fiil
boşa konuşmak Fiil
nefesi kesilerek, soluğunu tutarak, heyecanla.
He waited for the news with bated breath.
alkolmetre İsim
çekmek Fiil
alkol testi
kıl payı elde edilen çoğunluk
vb ötürü soluğu kesilmek Fiil
konuşamaz hale gelmek Fiil
birinin nefesini kesmek Fiil