1. Geçişli Fiil keşfetmek, bulmak, icat etmek.
    Columbus discovered America in 1492. Marconi discovered the radio.
  2. Geçişli Fiil meydana çıkarmak.
    We soon discovered the truth: Çok geçmeden gerçeği meydana çıkardık.
  3. Geçişli Fiil anlamak, farkına varmak.
    Scientists have discovered that this disease is carried by rats.
  4. Geçişli Fiil açıklamak, açığa vurmak, ifşa etmek.
  5. Geçişli Fiil ele vermek, ihanet etmek, ifşa etmek, istemeyerek sırrı açıklamak, ağzından kaçırmak.
dostlarına bir sırrı açıklamak Fiil
(iflas) malvarlığını açıklamak Fiil
duruşma öncesi belge talebi İsim, Tahkim
bir suikasti ortaya çıkarmak Fiil
keşfetmek Fiil
tanışık çıkmak Fiil
bir hastalığın nedenini ortaya çıkarmak Fiil
suçlu yu bulmak Fiil
suçluyu bulmak Fiil
bir evrakın kaybolduğunu fark etmek Fiil