1. İsim şehvet
 2. Geçişli Fiil arzulamak, arzu etmek, istemek, arzu/istek duymak, özlemek, hasretini çekmek.
  I desire happiness.
  I desire to be happy. Give our guests whatever they desire.
  His work leaves much to be desired: İşi pek arzu edilir bir şey değildir (mükemmel/kusursuz olmaktan uzaktır).
 3. Geçişli Fiil rica/talep etmek.
  She desires you to come at once.
 4. Geçişli Fiil cinsel arzu duymak, cinsî münasebette bulunmayı arzulamak/istemek.
 5. Geçişli Fiil eksikliğini/yokluğunu duymak.
 6. Geçişli Fiil (bkz: invite )
 7. İsim arzu, istek, emel, heves.
  I am filled with the desire to go back there. He has a strong desire to succeed/for success.
 8. İsim dilek, rica, temenni, emir.
  His desire is that you should do it. I shall try to act according to your desires.
 9. İsim eğilim, meyil, rağbet.
 10. İsim şehvet, cinsel arzu, cinsel temas isteği.
iştahlandırmak Fiil
bir şeyi çok istemek Fiil
amacına erişmek Fiil
İhtiras Tramvayı Özel Isim, Sinema
özlem
satın alma arzusu
tüketici arzusu
temenni
iştahlanmak Fiil
heves etmek Fiil
isteksiz
ihtiras
): (kıskançlık, arzu vb. ile) yanıp tutuşmak, içi içini yemek.
hallenmek (argo) Fiil
arzu nuz ?
bilgi edinmek arzusu
kuyruk acısı
teşne olmak Fiil
biriyle cinsel ilişkiye girmek istemek Fiil
birini cinsel olarak arzulamak Fiil
temenni etmek Fiil
tamah etmek Fiil
sağlam ve güvenli bir mevki istemek Fiil
içi çekmek Fiil
içi gitmek Fiil
can atmak Fiil
satın alma arzusu
birşeyi yapmayı istemek Fiil
birşeyi yapmayı arzu etmek Fiil
bir satış işlemi sırasında müşteri tepkisi aşamaları İsim
başarılı bir satış eyleminin dört gerekli şartı
müdürün arzusu üzerine
kıvranmak Fiil
istek duymak Fiil
… isteğiyle yanıp tutuşmak/kıvranmak.