1. İsim sağlık, sıhhat.
  mental health: ruh sağlığı.
  health is better than wealth: Sağlık servetten
  üstündür.
  From a health point of view … : Sağlık bakımından …
  Secretary for health: Sağlık Bakanı.
  Department/Ministry of health: Sağlık Bakanlığı (eski:
  Board of health).
  health hazard = health risk: sağlığa zararlı/tehlikeli.
  health giving: şifa veren.
  health-farm: kırda bir nevi şifa yurdu.
  health insurance: sağlık sigortası.
  health officer: sağlık müdürü/memuru.
  health-resort: kaplıcalı/deniz kıyısındaki şifa yurdu.
  health service
  Brit. sosyal yardım.
  health-stamp: kızılay pulu.
  health visitor: evlere giden hastabakıcı.
 2. İsim beden sağlığı/sağlamlığı, afiyet.
  good health. poor health.
  to regain one's health: sağlığa
  kavuşmak, iadei afiyet etmek.
  to lose one's health: hastalanmak.
  He enjoys good health: Sağlığı yerindedir, turp gibidir.
 3. İsim sağlamlık, canlılık.
sağlığı hususunda endişeli olmak Fiil
birinin sağlığını tehlikeye atmak Fiil
birinin sağlığına zarar vermek Fiil
kişinin sağlık durumu
sağlığını korumak Fiil
(bir kimsenin sağlık ve saadetine) kadeh kaldırmak/tokuşturmak.
We all drank a health to bride.
sağlığı için
sağlığını kaybetmek Fiil
sağlığıyla oyun oynamak Fiil
sağlık sistemi İsim, Tıp
İnsan sağlığı hizmetleri (NACE kodu: 86) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri (NACE kodu: Q) İsim, Sanayi ve Zanaatler
çok çalışarak sağlığını bozmak Fiil
birinin sağlığını bozmak Fiil
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler (NACE kodu: 86.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler (NACE kodu: 86.90) İsim, Sanayi ve Zanaatler
birinin sağlığı ile oynamak Fiil
sağlığıyla oynamak Fiil
sağlığı ile oynamak Fiil
şifa bulmak Fiil
sağlığına yeniden kavuşmak Fiil
sıhhatine kavuşmak Fiil
sağlığına yeniden kavuşmak Fiil
Sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi
(Sosyal güvenlik hariç) (NACE kodu: 84.12)
İsim, Sanayi ve Zanaatler
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
sağlığını tehlikeye atmak Fiil
sağlığı tehlikeye düşürmek Fiil
sağlık nedenlerinden yolculuk etmek Fiil
sağlık nedeniyle yolculuk etmek Fiil
sıhhat inize !
hayvan sağlığı
sağlığı bozuk
sağlığı bozuk olmak Fiil
yanağından kan damlamak Fiil
sağlığı yerinde olmamak Fiil
sağlığı bozuk olmak Fiil
yanağından kan damlamak Fiil
sağlık durumu nazik olmak Fiil
sağlığa yararlı
sağlığı bozuk
kalp sağlığı İsim, Tıp
sağlık belgesi
sağlık raporu İsim, Tıp
çocuk sağlığı
halk sağlığı
medikososyal
konsolosluk sağlık raporu
tüketici sağlığı İsim, Tıp
sağlık için tehlikeli
sağlık için tehlikeli
vücut dutan düşmek Fiil
sağlıksız durumda olma
sağlığı bozmak Fiil
sağlığa zararlı
sağlığa zararlı
sağlıklı olma
mali durum sağlığı
sağlık nedeniyle
sağlık nedenlerinden
sıhhi sebeplerden
sağlık nedenleriyle
hasta raporu
limanda veya gemi mürettebatında bulaşıcı hastalık olduğunu bildiren sağlık belgesi
nazik sağlık durumu
sağlık nedeniyle
afiyet
(sigorta) sağlıklı
iyilik
sağlam
sağlık
bozulmak Fiil
sağlığı bozuk olmak Fiil
kalp sağlığı İsim, Tıp
insan sağlığı İsim, Tıp
hastalık
sağlığın bozulması
iyileşmek Fiil
iyileşen sağlık durumu
sağlık durumunun iyiye gitmesi
yanağından kan damlıyor
afiyette
çalışma sağlık koşulları İsim
sağlığa zararlı
sağlığa zararlı
sağlığa zararlı
akıl sağlığı İsim, Psikoloji
zihin sağlığı
ruh sağlığı İsim, Psikoloji
ruh sağlığı İsim, Tıp
akıl sağlığı İsim, Tıp
(Br) Sağlık Bakanlığı
milli sağlık
işçi sağlığı ve iş güvenliği İsim
(sigorta) sıhhati sağlam
(Br) sağlık memuru
sağlık memuru
hastalıklı
sağlıksal
sağlık
bitki sağlığı
sağlığı bozuk
nazik sağlık durumu
birinin sağlığına içmek Fiil
kamu sağlığını korumak Fiil
halk sağlığı İsim, Tıp
toplum sağlığı İsim, Tıp
kamu sağlığı İsim, Tıp
genel sağlık İsim, Tıp
halk sağlığı İsim, Tıp
sağlığın yeniden elde edilmesi
birini sağlığına yeniden kavuşturmak Fiil
sağlığın ciddi derecede bozuk olması
sapasağlam
sapa sağlam
sağlık durumu İsim, Tıp
nazik sağlık durumu
sağlığınıza
şeref inize
kadın sağlığı İsim, Tıp
işçi sağlığı İşletme
kötü sağlık durumu
sağlık faaliyetleri İsim
sağlık işleri İsim
sağlık ve güzellik müstahzaratı
kozmetikler İsim
sağlık işleri İsim
(US) Sosyal İşler Müdürlüğü
sağlık müdürlüğü
sağlık bakımı
(Br) US sağlık merkezi
sağlık raporu İsim, Tıp
sağlık sorunları üzerine konferans
sağlık (hijyen) sorunları üzerine konferans
hastalık sigorta primi
sağlık verisi İsim, Tıp
sağlık müdürlüğü
(US) Sağlık Bakanlığı
sağlık kuruluşu İsim, Tıp
sağlık iyileştirme kuruluşu
sağlık işleri İsim
doğal besin, tabiî gıda.
şifalı otların satıldığı dükkân
yalnız doğal maddelerle yapılan besinlerin
sıhhi
(iş) sağlığı tehdit eden koşullar İsim
sağlık muayenesi/yoklaması.
sağlık sigortası.
sağlık sigortası fonu
sağlık kanunu
sağlık önlemleri İsim
sağlam kazanç durumu
sağlık memuru
sağlık görevlileri İsim, Tıp
sağlık uzmanı İsim, Tıp
toplum sağlığı faaliyetleri İsim
sağlık koruma
sağlıkla ilgili hükümler İsim
sağlık psikolojisi İsim, Psikoloji
ılıca
içmeler
kaplıca
...'in sağlığa zararları İsim, Tıp
hastalık sigortası sistemi
sağlık hizmetleri İsim
(Br) sağlık hizmetleri İsim
sağlık merkezi
sağlık istatistiği
sağlık durumu İsim, Tıp
karantina hekimi
sağlık sistemi İsim, Tıp
sağlık işi
hayvan sağlığı ve zabıtası İsim
hayvan sağlığı sertifikası İsim
medikososyal merkezi
türlü girişimcilerin yaptığı ortak sağlık programı
sağlık görevlisi
grup hayat sigortası İsim
il sağlık müdürlüğü
(Br) milli sağlık sigortası İsim
(Br) Devlet Sağlık Sigortası İsim
tam maluliyet sigortası İsim
sağlık ocağı İsim, Halk Sağlığı
özel sağlık sigortası İsim
özel sağlık sigortası (özel tıbbi tedavi ve hastane masraflarını ödeyen sigorta
(US) kamu sağlığı merkezi
kamu sağlık tesisleri İsim
il sağlık müdürlüğü müfettişi
sağlık makamları İsim
seyahat sağlık sigortası İsim