health

 1. Noun sağlık, sıhhat.
  mental health: ruh sağlığı.
  health is better than wealth: Sağlık servetten
  üstündür.
  From a health point of view … : Sağlık bakımından …
  Secretary for health: Sağlık Bakanı.
  Department/Ministry of health: Sağlık Bakanlığı (eski:
  Board of health).
  health hazard = health risk: sağlığa zararlı/tehlikeli.
  health giving: şifa veren.
  health-farm: kırda bir nevi şifa yurdu.
  health insurance: sağlık sigortası.
  health officer: sağlık müdürü/memuru.
  health-resort: kaplıcalı/deniz kıyısındaki şifa yurdu.
  health service
  Brit. sosyal yardım.
  health-stamp: kızılay pulu.
  health visitor: evlere giden hastabakıcı.
 2. Noun beden sağlığı/sağlamlığı, afiyet.
  good health. poor health.
  to regain one's health: sağlığa
  kavuşmak, iadei afiyet etmek.
  to lose one's health: hastalanmak.
  He enjoys good health: Sağlığı yerindedir, turp gibidir.
 3. Noun sağlamlık, canlılık.
sağlığı hususunda endişeli olmak Verb
birinin sağlığını tehlikeye atmak Verb
birinin sağlığına zarar vermek Verb
kişinin sağlık durumu
sağlığını korumak Verb
(bir kimsenin sağlık ve saadetine) kadeh kaldırmak/tokuşturmak.
We all drank a health to bride.
sağlığı için
sağlığını kaybetmek Verb
sağlığıyla oyun oynamak Verb
sağlık sistemi Noun, Medicine
İnsan sağlığı hizmetleri (NACE kodu: 86) Noun, Trades-Professions
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri (NACE kodu: Q) Noun, Trades-Professions
çok çalışarak sağlığını bozmak Verb
birinin sağlığını bozmak Verb
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler (NACE kodu: 86.9) Noun, Trades-Professions
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler (NACE kodu: 86.90) Noun, Trades-Professions
birinin sağlığı ile oynamak Verb
sağlığıyla oynamak Verb
sağlığı ile oynamak Verb
şifa bulmak Verb
sağlığına yeniden kavuşmak Verb
sıhhatine kavuşmak Verb
sağlığına yeniden kavuşmak Verb
Sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi
(Sosyal güvenlik hariç) (NACE kodu: 84.12)
Noun, Trades-Professions
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.2) Noun, Trades-Professions
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.20) Noun, Trades-Professions
sağlığını tehlikeye atmak Verb
sağlığı tehlikeye düşürmek Verb
sağlık nedenlerinden yolculuk etmek Verb
sağlık nedeniyle yolculuk etmek Verb
sıhhat inize !
hayvan sağlığı
sağlığı bozuk
sağlığı bozuk olmak Verb
yanağından kan damlamak Verb
sağlığı yerinde olmamak Verb
sağlığı bozuk olmak Verb
yanağından kan damlamak Verb
sağlık durumu nazik olmak Verb
sağlığa yararlı
sağlığı bozuk
kalp sağlığı Noun, Medicine
sağlık belgesi
sağlık raporu Noun, Medicine
çocuk sağlığı
halk sağlığı
medikososyal
konsolosluk sağlık raporu
tüketici sağlığı Noun, Medicine
sağlık için tehlikeli
sağlık için tehlikeli
vücut dutan düşmek Verb
sağlıksız durumda olma
sağlığı bozmak Verb
sağlığa zararlı
sağlığa zararlı
sağlıklı olma
mali durum sağlığı
sağlık nedeniyle
sağlık nedenlerinden
sıhhi sebeplerden
sağlık nedenleriyle
hasta raporu
limanda veya gemi mürettebatında bulaşıcı hastalık olduğunu bildiren sağlık belgesi
nazik sağlık durumu
sağlık nedeniyle
afiyet
(sigorta) sağlıklı
iyilik
sağlam
sağlık
bozulmak Verb
sağlığı bozuk olmak Verb
kalp sağlığı Noun, Medicine
insan sağlığı Noun, Medicine
hastalık
sağlığın bozulması
iyileşmek Verb
iyileşen sağlık durumu
sağlık durumunun iyiye gitmesi
yanağından kan damlıyor
afiyette
çalışma sağlık koşulları Noun
sağlığa zararlı
sağlığa zararlı
sağlığa zararlı
akıl sağlığı Noun, Psychology
zihin sağlığı
ruh sağlığı Noun, Psychology
ruh sağlığı Noun, Medicine
akıl sağlığı Noun, Medicine
(Br) Sağlık Bakanlığı
milli sağlık
işçi sağlığı ve iş güvenliği Noun
(sigorta) sıhhati sağlam
(Br) sağlık memuru
sağlık memuru
hastalıklı
sağlıksal
sağlık
bitki sağlığı
sağlığı bozuk
nazik sağlık durumu
birinin sağlığına içmek Verb
kamu sağlığını korumak Verb
halk sağlığı Noun, Medicine
toplum sağlığı Noun, Medicine
kamu sağlığı Noun, Medicine
genel sağlık Noun, Medicine
halk sağlığı Noun, Medicine
sağlığın yeniden elde edilmesi
birini sağlığına yeniden kavuşturmak Verb
sağlığın ciddi derecede bozuk olması
sapasağlam
sapa sağlam
sağlık durumu Noun, Medicine
nazik sağlık durumu
sağlığınıza
şeref inize
kadın sağlığı Noun, Medicine
işçi sağlığı Management
kötü sağlık durumu
sağlık faaliyetleri Noun
sağlık işleri Noun
sağlık ve güzellik müstahzaratı
kozmetikler Noun
sağlık işleri Noun
(US) Sosyal İşler Müdürlüğü
sağlık müdürlüğü
sağlık bakımı
(Br) US sağlık merkezi
sağlık raporu Noun, Medicine
sağlık sorunları üzerine konferans
sağlık (hijyen) sorunları üzerine konferans
hastalık sigorta primi
sağlık verisi Noun, Medicine
sağlık müdürlüğü
(US) Sağlık Bakanlığı
sağlık kuruluşu Noun, Medicine
sağlık iyileştirme kuruluşu
sağlık işleri Noun
doğal besin, tabiî gıda.
şifalı otların satıldığı dükkân
yalnız doğal maddelerle yapılan besinlerin
sıhhi
(iş) sağlığı tehdit eden koşullar Noun
sağlık muayenesi/yoklaması.
sağlık sigortası.
sağlık sigortası fonu
sağlık kanunu
sağlık önlemleri Noun
sağlam kazanç durumu
sağlık memuru
sağlık görevlileri Noun, Medicine
sağlık uzmanı Noun, Medicine
toplum sağlığı faaliyetleri Noun
sağlık koruma
sağlıkla ilgili hükümler Noun
sağlık psikolojisi Noun, Psychology
ılıca
içmeler
kaplıca
...'in sağlığa zararları Noun, Medicine
hastalık sigortası sistemi
sağlık hizmetleri Noun
(Br) sağlık hizmetleri Noun
sağlık merkezi
sağlık istatistiği
sağlık durumu Noun, Medicine
karantina hekimi
sağlık sistemi Noun, Medicine
sağlık işi
hayvan sağlığı ve zabıtası Noun
hayvan sağlığı sertifikası Noun
medikososyal merkezi
türlü girişimcilerin yaptığı ortak sağlık programı
sağlık görevlisi
grup hayat sigortası Noun
il sağlık müdürlüğü
(Br) milli sağlık sigortası Noun
(Br) Devlet Sağlık Sigortası Noun
tam maluliyet sigortası Noun
sağlık ocağı Noun, Public Health
özel sağlık sigortası Noun
özel sağlık sigortası (özel tıbbi tedavi ve hastane masraflarını ödeyen sigorta
(US) kamu sağlığı merkezi
kamu sağlık tesisleri Noun
il sağlık müdürlüğü müfettişi
sağlık makamları Noun
seyahat sağlık sigortası Noun