forest

 1. Noun, Botany orman
 2. orman.
  A large part of Africa is made up of thick forest.
  virgin forest: balta girmemiş/bakir orman.
 3. ormandaki ağaç(lar).
  to cut down a forest: ormandaki ağaçları kesmek.
 4. (İngiliz yasalarına göre) hükümdara mahsus ağaçlıklı av sahası.
  The deer forest of Scotland.
 5. çok sayıda/kalabalık şey.
  When the teacher asked the boys an easy question, a forest of hands shot up.
 6. ağaçlandırmak, ormanlaştırmak, orman yetiştirmek, ormana çevirmek, orman haline getirmek.
bulutlu orman: çoğunlukla dağların kıyıya bakan yamaçlarında sürekli bulutlarla kaplı olan orman. Noun
belediye ormanı
ormanların korunması
ormanın ağaçlarını kesmek Verb
sık orman
bir ormanın yoğunluğu
orman kenarı
ormana doğru çekilmek
bozkırda nehir boyunca yetişen orman. Noun
ormanın ortasında
örnek orman
(Br) orman işleri hâkimi
(yol) ormandan geçmek Verb
hatıra ormanı
karışık orman
içinde türlü ağaçların bulunduğu orman
millî orman, ABD'de Federal hükümetçe korunan orman. Noun
bir ormanın etekleri Noun
(Br) orman kanunu
cengel, tropikal orman, çok yağmur yağan tropik ülkelerdeki sık orman. Noun
yağmur ormanı Noun, Environment-Ecology
orman suçları Noun
kamu ormanı
kereste ormanı
devlet ormanı
orman patikası Noun
bakir orman
orman idaresi
orman alanı
kasten orman yakma Noun, Law
orman yakma Noun, Law
ormancılık sorunlarına bakan mahkeme
orman örtüsü
orman hasarı
orman sakini
orman ekonomisi
orman yangını Noun
orman toprağı: bitki artıklariyle zenginleşmiş toprak. Noun
at sineği
(Hippobosca equina). Noun
zeytin yeşili. Noun
orman yeşili Adjective
orman bekçisi
orman yardımcısı
orman sanayii Noun
orman arazisi
orman içi yol
orman kanunu
orman genel müdürlüğü
gemi direkleri ormanı
orman memuru
orman korucusu
orman koruyucusu
orman ürünü
orman ürünleri Noun, Forestry
orman koruma
orman bölgesi
ormancı
orman memuru
korucu, orman bekçisi. Noun
ormanlık bölge
orman koruma bölgesi
orman mühendisliği okulu
orman korucusu
orman tırtılı
(Malacossoma disstria): turuncu renkli larvası orman ağaçlarının yapraklarını mahveden bir tür tırtıl. Noun
orman işleri idaresi sorumlusu
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Noun, Organizations
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Noun, Organizations
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Noun, Organizations