north

 1. kuzey, şimal, kuzey yönü/ciheti.
  The north end of town. north wind.
 2. kuzey bölgesi, bir ülkenin kuzey kısımları.
 3. ABD'nin kuzey eyaletleri: İç Savaşlarda ABD birliğini kurmaya çalışan ve Ohio nehrinin kuzeyinde kalan
  (Missouri ve Maryland dahil) bölge.
 4. kuzeyden, şimalden.
 5. kuzeye doğru, kuzey istikametinde.
  He walked north. to travel further north. The room faces north.
 6. kuzey(in)de, kuzey tarafında.
Kuzey Ren Westfalya Proper Name, Place Names
Kürdistan Demokrat Partisi/Bakur Proper Name, Political Parties
doğu kerte poyraz: denizci pusulasında kuzeyle saat ibreleri yönünde 78°15' açı yapan yön.
haritada itibarî olarak alınan kuzey yönü.
mıknatıssal kuzey, pusula ibresinin gösterdiği kuzey.
kuzeyi göstermek Verb
hakikî kuzey, bir noktayı kuzey kutbuna birleştiren doğrultu.
batı kerte karayel.
Kuzey Afrika Noun, Place Names
Kuzey Afrikalı Adjective
Kuzey Amerika Noun, Place Names
Kuzey Amerikalı
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması Noun, International Law
Kuzey Anadolu Fay Hattı Noun
Kuzey Anadolu Fayı (KAF) Noun
Kuzey ve Orta Amerika Noun, Place Names
Kuzey Atlantik
Kuzey Atlantik Konseyi
Kuzey Atlantik Paktı
Kuzey Atlantik Andlaşması, NATO.
North Atlantic Pact ile ayni anlama gelir. Noun
Kuzey Atlantik İttifakı Noun
yıldız kerte poyraz, kuzeyin 11°15' doğusu.
kıs.:
NbE. Noun
Gizli Teşkilat Proper Name, Cinema
yıldız kerte karayel, kuzeyin 11°15' batısı.
kıs.:
NbW. Noun
Kuzey Carolina Noun, Place Names
kuzeydoğuya doğru
kuzeydoğudan esen
kuzeydoğu ile ilgili
kuzeydoğuya doğru giden
kuzeydoğu yönünde
İskandinav dilleri: İsveç, Norveç, Danimarka ve İzlanda dillerini içine alan diller grubu.
Scandinavian
ile ayni anlama gelir.
Noun
Kuzey Kore Noun, Place Names
Kuzey Koreli Adjective
Kuzey Osetya Noun, Place Names
Kuzey Kutbu, dünyanın en kuzey noktası. Noun, Geography
dünyanın dönüş ekseninin gök küresini kestiği nokta`: Kutup Yıldızından takriben 1° uzaktadır. Noun, Astronomy
miknatis çubuğunun kuzeyi gösteren ucu. Noun
Kuzey Denizi, Şimal Denizi: Atlantiğin Britanya ile Avrupa arasında kalan parçası. Eskiden
German Ocean denirdi. Noun
Kutup Yıldızı. Noun
kuzey yemen
poyraz kerte yıldız, kuzeydoğunun 11°15' kuzeyi.
kıs.:
NEbN. Noun
karayel kerte yıldız: kuzeybatının 11°15' kuzeyi.
kıs.:
NWbN. Noun
...'ya varıncaya kadar kuzeye doğru gidin
Kanada. Noun
K. Amerika ve yakınlarında İngiliz Milletler Topluluğuna girmiş ülkelerin tümü. Noun
Kanadanın ilk Anayasası: 1867'de Ontario, Quebec, New Brunswick ve Nova Scotia'yı birleştirerek Kanada
Federal hükümeti kuran yasa. 1870'de Manitoba, 1871'de British Columbia, 1873'te Prince Edward Island ve 1905'te Alberta ve Saskatchevan bu birliğe katılmışlardır.
Kuzey ve Orta Avrupa Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Noun, Place Names
Güneydoğu, Doğu ve Kuzey Asya Noun, Place Names