1. kuzey, şimal, kuzey yönü/ciheti.
  The north end of town. north wind.
 2. kuzey bölgesi, bir ülkenin kuzey kısımları.
 3. ABD'nin kuzey eyaletleri: İç Savaşlarda ABD birliğini kurmaya çalışan ve Ohio nehrinin kuzeyinde kalan
  (Missouri ve Maryland dahil) bölge.
 4. kuzeyden, şimalden.
 5. kuzeye doğru, kuzey istikametinde.
  He walked north. to travel further north. The room faces north.
 6. kuzey(in)de, kuzey tarafında.
Kuzey Ren Westfalya Özel Isim, Yer İsimleri
Kürdistan Demokrat Partisi/Bakur Özel Isim, Siyasi Partiler
doğu kerte poyraz: denizci pusulasında kuzeyle saat ibreleri yönünde 78°15' açı yapan yön.
haritada itibarî olarak alınan kuzey yönü.
mıknatıssal kuzey, pusula ibresinin gösterdiği kuzey.
kuzeyi göstermek Fiil
hakikî kuzey, bir noktayı kuzey kutbuna birleştiren doğrultu.
batı kerte karayel.
Kuzey Afrika İsim, Yer İsimleri
Kuzey Afrikalı Sıfat
Kuzey Amerika İsim, Yer İsimleri
Kuzey Amerikalı
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması İsim, Uluslararası Hukuk
Kuzey Anadolu Fay Hattı İsim
Kuzey Anadolu Fayı (KAF) İsim
Kuzey ve Orta Amerika İsim, Yer İsimleri
Kuzey Atlantik
Kuzey Atlantik Konseyi
Kuzey Atlantik Paktı
Kuzey Atlantik Andlaşması, NATO.
North Atlantic Pact ile ayni anlama gelir. İsim
Kuzey Atlantik İttifakı İsim
yıldız kerte poyraz, kuzeyin 11°15' doğusu.
kıs.:
NbE. İsim
Gizli Teşkilat Özel Isim, Sinema
yıldız kerte karayel, kuzeyin 11°15' batısı.
kıs.:
NbW. İsim
Kuzey Carolina İsim, Yer İsimleri
kuzeydoğuya doğru
kuzeydoğudan esen
kuzeydoğu ile ilgili
kuzeydoğuya doğru giden
kuzeydoğu yönünde
İskandinav dilleri: İsveç, Norveç, Danimarka ve İzlanda dillerini içine alan diller grubu.
Scandinavian
ile ayni anlama gelir.
İsim
Kuzey Kore İsim, Yer İsimleri
Kuzey Koreli Sıfat
Kuzey Osetya İsim, Yer İsimleri
Kuzey Kutbu, dünyanın en kuzey noktası. İsim, Coğrafya
dünyanın dönüş ekseninin gök küresini kestiği nokta`: Kutup Yıldızından takriben 1° uzaktadır. İsim, Astronomi
miknatis çubuğunun kuzeyi gösteren ucu. İsim
Kuzey Denizi, Şimal Denizi: Atlantiğin Britanya ile Avrupa arasında kalan parçası. Eskiden
German Ocean denirdi. İsim
Kutup Yıldızı. İsim
kuzey yemen
poyraz kerte yıldız, kuzeydoğunun 11°15' kuzeyi.
kıs.:
NEbN. İsim
karayel kerte yıldız: kuzeybatının 11°15' kuzeyi.
kıs.:
NWbN. İsim
...'ya varıncaya kadar kuzeye doğru gidin
Kanada. İsim
K. Amerika ve yakınlarında İngiliz Milletler Topluluğuna girmiş ülkelerin tümü. İsim
Kanadanın ilk Anayasası: 1867'de Ontario, Quebec, New Brunswick ve Nova Scotia'yı birleştirerek Kanada
Federal hükümeti kuran yasa. 1870'de Manitoba, 1871'de British Columbia, 1873'te Prince Edward Island ve 1905'te Alberta ve Saskatchevan bu birliğe katılmışlardır.
Kuzey ve Orta Avrupa Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Ortadoğu ve Kuzey Afrika İsim, Yer İsimleri
Güneydoğu, Doğu ve Kuzey Asya İsim, Yer İsimleri