1. İsim, Zooloji köpek
 2. İsim, Zooloji köpek, it
  (Canis familiaris).
  a dead dog: (a) köpek leşi, (b) değersiz kimse/şey.
 3. İsim kurt, tilki, çakal gibi köpek familyasından olan hayvan.
 4. İsim bu hayvanların erkeği (dişilerine
  bitch, vixer vb.'denir).
 5. İsim köpeğe benzer herhangi hayvan.
  sea dog: (a) fok, (b) gemici.
 6. İsim âdi/alçak/değersiz adam, it.
  dirty dog!: alçak herif! pis köpek! itoğlu it!
  sly dog: hinoğlu hin.
 7. İsim herif, adam.
  a gay dog: çapkın, köftehor.
  You lucky dog! Seni gidi köftehor seni!
  Give
  a dog a bad name (and hang him): Adamın adı çıkacağına canı çıksın.
  dog in the manger: bencil, kendisine yaramayan şeylerin bile başkaları tarafından kullanılmasına engel olan kimse.
  top dog
  k.d. kodaman, forslu kimse. (bkz: underdog ).
 8. İsim son derece âdi/kötü/değersiz şey.
  That used car you bought is a dog: Aldığın o kullanılmış araba beş para etmez.
 9. İsim çirkin ve sıkıcı kadın.
 10. İsim (bkz: hot dog ).
 11. İsim, Astronomi (a) Büyük Köpek
  (Canis Major) veya Küçük Köpek
  (Canis Minor) burcu, (b) Köpek burcunun en parlak yıldızı, Sirius.
 12. İsim, Makine (a) mandal, (b) (kütükleri tutmak ve kaldırmak için kullanılan) demir kanca/çengel, (c) kelepçe, kurbağacık,
  (d) palamar gözü, (e) ocağın demir ayağı, (f) fırdöndü, (g) kastanyola.
 13. Geçişli Fiil peşini bırakmamak, (özellikle kötü niyetle) takip etmek, peşinden gitmek.
  dog one's steps: birinin
  peşinden ayrılmamak, adım adım takip etmek.
 14. Geçişli Fiil (tazı gibi) av peşinden gitmek.
 15. Geçişli Fiil kütükleri kanca ile tutup kaldırmak
birinin peşini bırakmamak Fiil
it dalaşı İsim, Askerlik
kötü günler yaşamak Fiil
köpeğinin yuları elinde olmak Fiil
genellikle en son doğan ve diğerlerine göre küçük ve güçsüz olan yavru İsim, Veterinerlik
bir köpeği ıslıkla çağırmak Fiil
ayakların baş olması hali, astların üstlere emir vermesi, işlerin tersine dönmesi.
The tail wags the
dog: Dünya tersine dönüyor = Ayaklar baş oldu.
How wags the world? Ne var ne yok?
So wags the world: İşte dünya böyledir.
The world wags and we wag with it: Dünya ile birlikte yuvarlanıp gidiyoruz.
yaralıların
kar altında kalanların aranmasında kullanılan köpek
yetiştirilmiş bekçi köpeği
bir işe yaramamak.
üstün gelmek.
dikkat köpek var
avlanan kuşları yakalayıp getiren köpek. İsim
cant hook
Dalmaçya köpeği, kızak köpeği.
Dalmaçya köpeği. İsim
tanuki
(Canis procynoides), ayıcık avlamak için yetiştirilmiş köpek. İsim
gebermek, sefil bir şekilde ölmek.
aç kurt gibi yemek Fiil
Eskimo köpeği.
köpek gezdirmek Fiil
kendini çok hasta hissetmek Fiil
kedi köpek gibi kavga etmek Fiil
(Doğu sanatında rastlanan) aslan yeleli vahşi köpek (resmi/heykeli). İsim
av köpeği
Alman çoban köpeği, polis köpeği. İsim
Alman çoban köpeği, polis köpeği. İsim
tuvalete gitmek Fiil
Büyük-Köpek (burç). İsim
Büyük-Köpek (burç). İsim
kılavuz köpek: körlere yol gösteren eğitilmiş köpek. İsim
gözleri görmeyene yol gösteren köpek
rehber köpek
av köpeği. İsim
(akşamdan kalma içki mahmurluğunu gideren) içki.
içkinin etkisini azaltmak için sonradan içilen bir kadeh içki İsim
köpek beslemek Fiil
sıcak sosis, sosisli sandviç. İsim
ev köpeği, bekçi köpeği. İsim
av köpeği.
hilekâr adam
bir çeşit av köpeği.
küçük ev köpeği. İsim
Köpek burcu. İsim
Beni seviyorsan dostlarımı da seversin.
talihli/şanslı kimse.
lucky dog! şanslı kerata! herifin şansı var!
He's a lucky dog: Çok şanslıdır kerata!
kudurmuş köpek
Malta köpeği: uzun beyaz tüylü bir köpek cinsi.
askerlikte haber taşıyan köpek
mektup getirip götüren köpek
maymun-köpek: küçük bir cins köpek. İsim
konuşmaya tenezzül etmemek, kibirinden kimse ile konuşmamak.
sahipsiz köpek
(Asya ve Afrikada) leşle beslenen âdi sokak köpeği.
(a) polis köpeği, polise yardım için özel eğitilmiş köpek, (b) German shepherd.
çayır köpeği, kır sincabı
(Cynomys ludovicianus): K. Amerika bozkırlarında toplu halde yaşayan,
bitkilere zararlı kemirici hayvan. (kuyruğu 16 cm., toplam boyu 40 cm.).
okul hademesi
böbürlenmek, çalım satmak, poz takınmak, hindi gibi kabarmak, kendine zengin/önemli süsü vermek.
köpek tavşanı İsim, Zooloji
tanuki, sürmeli köpek
(Nyctereutes procyonoides). Doğu Asyada yaşar, gözlerinin etrafı siyah benekli bir cins vahşi köpek.
benekli fok/ayıbalığı
(Phoca vitulina): K. Amerika ve Avrupa kıyılarında bulunan küçük, benekli bir tür ayıbalığı. İsim
körler için özel yetiştirilmiş köpek.
öncü, (bir yarışmada vb.) önde/ başta gelen kimse/kurum. İsim
fino köpeği
iz süren köpek
birisine köpek muamelesi yapmak.
kurt köpeği, Eskimo köpeği.
it, itoğlu it, aşağılık/rezil/korkak kimse. İsim
şüphe altındaki bir hırsızı izlemek Fiil
köpek bisküviti. İsim
trende köpek taşımaya mahsus furgon
köpek taşıyan furgon
(politika) önemsiz adam
öldürmek amacıyla sokak köpeklerini toplayan kişi
pek ucuz
tasma. İsim
dik ve yüksek yaka. İsim
papaz yakası. İsim
eyyamı bahur: yazın en sıcak ve nemli günleri (3 Temmuz - 11 Ağustos). İsim
uyuşukluk dönemi. İsim
İt iti ısırmaz.
köpekleri çok seven kimse
mayweed. İsim
it rezenesi
(Eupatorium capillifolium) : yeşilimsi beyazdan bronza kadar değişik renkli çiçekler açan bir yabani ot. İsim
heath aster İsim
köpek maması İsim, Ev
karsak
(Vulpes corsac): küçük, sarımtrak-kahverengi, kuyruğu saçaklı Asya tilkisi. İsim
erkek tilki. İsim
corsac İsim
kurt gibi aç olma
kendisine yaramayan şeylerin başkaları tarafından alınmasını engelleyen kimse
kanca
krampon
bağlama kelepçesi
çok az gayret sarfetmek, az çaba ile yapmak.
hatalı Lâtince. İsim
Lâtinceyi taklit ederek söylenen uydurma sözler. İsim
köpek tasması
köpek karnesi
köpek vergisi
(Br) köpek vergisi
köpek ruhsatı
köpek sadakati
köpek sahibi
köpek yüzüşü: kollarla suyu çekip ayakları hafif vurarak su üstünde kalma. İsim
çok fakir
kuşburnu, itgülü, yabani gül
(Rosa canina). İsim
yaban gülü İsim, Botanik
yem olarak kullanılan som balığı. İsim
köpek gösterisi
çok hasta
it-kızağı: köpeklerle çekilen kızak (Kutup bölgelerinde kullanılır). İsim
Akyıldız, Sirüs: Büyük/Küçük Köpek burcunun en parlak yıldızı. İsim
askerlerin boyunlarına taktıkları madenî kimlik belgesi (üzerinde ad, sosyal sigorta numarası, kan grubu ve dini yazılıdır). İsim
köpeğe takılan madenî kimlik. İsim
köpek vergisi
çok yorgun
köpek dişi, it dişi. İsim
yaprak şeklinde bir süs. İsim, Mimarlık
yelkovan
öksüz vardiya: gemide 16.00-18.00 ve 18.00-20.00 arasında tutulan kısa akşam nöbeti. İsim
çok yorgun
şifreli söz, gizli imalar içeren ifade İsim, Dil ve Edebiyat
cıvata anahtarı
köpek yazarı İsim, İstihdam
kitap yaprağının köşesinin kıvrılması
köpek hayatı
kötü bir yaşam biçimi
kıvrık/katlanmış kitap sayfası.
kitap sayfasının köşesini katlamak/kıvırmak.
dog-ear
katlanmış, kıvrık.
itkuyruğu
(Cynosurus): bir tür kabaçayır. İsim
it dili, köpek dili. İsim
kıskanç, kendi kullanmadığı bir şeyden başkasının yararlanmasını istemeyen kimse.
He is a dog in the
manger: Kıskancın biridir.
uzun zaman.
sefil hayat.
hırgür, kedi-köpek kavgası.
They quarrel like cat and dog: Hiç geçinemezler /Kedi-köpek gibi kavga ederler.
çekilmez/tahammül edilmez yaşam, kavga ve çekişme ile dolu hayat.
Dalmatian ile ayni anlama gelir. Dalmaçya köpeği.
büyük ayrık otu, domuz ayrığı
(Cynodon dactylon).
zavallı bir durumda ölmek Fiil
güzel giyiniyorum sanıp herkese gülünç olmak.
son moda giyinmiş
çapaçul giyinmiş
kuru köpek maması İsim, Ev
talih bir gün herkese güler/herkesin bir şans günü vardır.
(akşamdan kalma içki mahmurluğunu gideren) içki.
çaresiz kalmış birini güçlükten kurtarmak. Sıfat
sefalet içinde yüzmek, (it gibi) sürünmek, sefil bir hayat sürmek.
(köpek gibi) sürünmek, sefalet içinde bunalmak, çok sıkıntılı bir hayat sürmek.
çok sıkıntı çekmek, sürünmek, sefalet içinde yaşamak.
birisini sefalete sürüklemek, süründürmek.
meseleyi kurcalama, işleri kendi haline bırak, uyuyan yılanı uyandırma.
Uyuyan yılanı uyandırma/işi kurcalama/oluruna bırak.
! Uyuyan köpeğin (yılanın) kuyruğuna basma!
kasım kasım kasılarak
hiç şansı olmamak Fiil
hiçbir şansı olmamak Fiil
hiç şansı olmamak.
He hasn't a dog's chance.
köpeğini birinin üzerine salıvermek Fiil
uzun ve soğuk fıkra
bir içki âleminin ertesi günü mahmurluğunu gidermek için bir bardak daha içmek.
ıslak köpek maması İsim, Ev
(US) sözleşme süresince sendika ile ilişkisi olmayacağına söz verme
Huylu huyundan vazgeçmez/Can çıkar huy çıkmaz/Bu yaştan sonra huyumdan vaz geçemem/yeni bir şey öğrenemem/
Sekseninden sonra saz çalamam.
Sıfat