1. Geçişli Fiil korumak, esirgemek, muhafaza/himaye/vikaye etmek, savunmak, müdafaa etmek.
    The troops were there to
    protect the townspeople. Use an umbrella to protect yourself from the rain.
  2. Geçişli Fiil, Ekonomi ithalâta ağır vergi koyarak yerli sanayii korumak.
  3. Geçişli Fiil, Ticaret (bir senedi/bonoyu ödemek için) para/ödenek ayırmak.
konsolosluk koruması İsim, Uluslararası Hukuk
uluslararası koruma İsim, Uluslararası Hukuk
...'i enflasyona karşı korumak Fiil, Ekonomi
tesahup etmek Fiil
ağabeylik etmek Fiil
poliçeye vadesinde hüsnü-kabul göstermek Fiil
poliçeye vadesinde hüsnü kabul göstermek Fiil
kiracıyı tahliye edilmeye karşı korumak Fiil
güvence/teminat altına almak, sigorta et(tir)mek.
barriers yerli ürünleri ticaret engelleri ile yabancı rekabetten korumak Fiil
esirgemek Fiil
korunmak Fiil
bir riske karşı kendini korumak Fiil
bir riske karşı korumak Fiil
kendini tehlikeden korumak Fiil
kendini soğuktan korumak Fiil
kamu sağlığını korumak Fiil
birinin çıkarlarını korumak Fiil
bir şeyi havaya karşı korumak Fiil
(Br) kiracıyı korumak Fiil
Allah utandırmasın
Allah selamet versin
yeni bir buluşu korumak için patent almak Fiil
kiracıyı korumak Fiil
yazmaya karşı koruma çentiği Bilgi Teknolojileri
yazmaya karşı koruma anahtarı Bilgi Teknolojileri