1. İsim öğüt, nasihat, tavsiye, fikir.
  a piece of advice: öğüt, nasihat.
  I shall act on your advice:
  Öğüdünüzü tutacağım.
  to take someone's advice: birisinin sözünü/nasihatini dinlemek.
  to take medical advice: doktora danışmak.
  to give someone a sound piece of advice: birisine iyi bir nasihat vermek.
  to ask/seek someone's advice: birisine fikir danışmak.
 2. İsim (uzaktan gelen) haber.
  advice from abroad informs us that the government has fallen: Yabancı kaynaklardan
  gelen haberler hükümetin düştüğünü bildiriyor.
 3. İsim, Ticaret bildirge, bildirme, ihbar.
  advice note: ihbar mektubu.
birine akıl vermek Fiil
ekspertize göre
ehlivukufun keşfine göre
birinin tavsiyesine göre hareket etmek Fiil
birinin tavsiye sine göre hareket etmek Fiil
tavsiyeye uymak Fiil
öğüt dinlemek Fiil
söz dinler
evvelden ihtar
bazen bir kambiyo senedinin üzerine yazılan
poliçenin muhatabın şahsına keşide edildiğinin belirtilmesine yönelik sözcükler İsim
senedin muhatabına keşide edildiğinin kendisine bildirilmiş olduğunu belirten ibare
akıl danışmak Fiil
danışmak Fiil
akıl danışmak Fiil
birinden akıl almak Fiil
birine akıl danışmak Fiil
birinin tavsiyesi üzerine
birinin tavsiyesi üzerine
güvenilir görüş
banka ödeme emri
birinin tavsiyesi ile hareket etmek Fiil
söz dinlemek Fiil
şube notu
şube ihbarı
hükümet tavsiyesi
telgraf
kariyer danışmanlığı İsim, İnsan Kaynakları
tahsilat emri
birine danışmak Fiil
ticari rapor
tavsiyenize uygun
karşı öğüt
borç lu dekontu
dekont
borç belgesi
kur bildirisi
ekspertiz
eksper görüşü
mali danışma
söz dinlemek Fiil
birinin tavsiyesine uymak Fiil
birinin öğüdünü dinlemek Fiil
birinin tavsiye sine uymak Fiil
döviz olanakları konusunda öğüt veren danışman
sevkıyat ihbarnamesi
dostça tavsiye
...'e tavsiyede bulunmak Fiil
tavsiyede bulunmak Fiil
öğüt vermek Fiil
tavsiye vermek Fiil
uzman görüşünü bildirmek Fiil
iyi bir tavsiyede bulunmak Fiil
birinin ağzının payını vermek Fiil
birini salık vermek Fiil
birine akıl vermek Fiil
akıl vermek Fiil
akıl öğretmek Fiil
birine akıl vermek Fiil
tavsiyede bulunmak Fiil
bedava akıl
hekim tavsiyesi almak Fiil
sigorta bilgisi
sermaye yatırım danışması
bir arkadaşın tavsiyesi üzerine hareket etmek Fiil
hukuki görüş
talimat mektubu, ticarî hayatta mal gönderenin alana, ajanın patrona veya kambiyo senedi gönderenin alıcıya yazdığı iş mektubu.
akreditif ihbarı
öğüde kulak vermek Fiil
bir tavsiyeye kulak asmamak Fiil
sigortacıya bir prim veya hasarla ilgili olarak yapılan ön ihbar
ticaret bülteni
bankanın emtiayı kabul eden taraftan ödeme için bir talimat ya da ödeme emri olmadığı için kambiyo senedini
ödemeden iade ettiği hallerde
öğüdüme kimse kulak asmadı
hisse senetleri konusunda akıl vermek Fiil
verilen habere dayanarak
tavsiye
taşımanın taşıyacağı yerden değil de
uçak bileti için ödemenin başka bir yerden yapılmış olduğunu gösterir belge
yararlı öğüt
bağımsız uzman görüşü
birinin öğüdüne değer vermemek Fiil
birinin öğüdünü dinlemek Fiil
hukuki fikir vermek Fiil
tavsiye istemek Fiil
danışmak Fiil
başvurmak Fiil
avukata danışmak Fiil
akıl danışmak Fiil
birinin tavsiyesine çok değer vermek Fiil
sevkıyat talimatı
sağlam öğüt
müdüriyete tavsiyede bulunmak Fiil
fikir danışmak Fiil
konsültasyon ile uzman görüşünü almak Fiil
hukuki görüş almak Fiil
avukata danışmak Fiil
hekime danışmak Fiil
doktora başvurmak Fiil
birinin tavsiyesine uymak Fiil
birine akıl danışmak Fiil
birinin tavsiyesi üzerine
yeni bir ihbara kadar
iyi öğüt
bilgi vermeden
tavsiye ve muvafakat
istişare bürosu İsim
sipariş edilmiş ya da teslim edilmiş malların ayrıntılı listesi
ihbarname İsim
ihbar mektubu
müşteriye gönderilen haber pusulası İsim
ihbarname [ bir siparişin yerine getirildiğini belirten
sipariş ya da teslim edilmiş malların ayrıntılı listesi İsim
tedarikçi bir firmaca müşteriye gönderilen not (bu , mallarla birlikte gönderilebileceği gibi , faturadan
veya teslim ilmühaberinden önce , ayrı olara
kabul ihbarı
bir bankadan müşteri adına gönderilip hesabına alacak kaydedilen miktarı belirten yazılı bildiri
alacaklı hesap kayıt ihbarı
varış haberi
posta alındı belgesi
gönderme (irsal) haberi
dış ticarette ihracatçı tarafından malların gönderildiğini alıcıya bildiren mektup
poliçenin keşide ihbarı
gönderme (irsal) haberi
akreditif ihbarı
ödeme ihbarı
verginin yükümlüye bildirilmesi İsim
duruşma sonunda kıdem açısından genç olan yargıcın kanıtlar konusundaki oyu
ihbar
danışmak Fiil
aksine bir hüküm olmadığı takdirde
aksini belirtmediğiniz takdirde
bilgilendirme, tavsiye ve rehberlik (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
prim ihbar notu
prim ihbar notu (simsar tarafından sigortacıya gönderilen ve müşterinin prim borcu veya alacağını kanıtlayan belge
bir tavsiyeyi uygulamak Fiil
birine akıl danışmak Fiil
verilen öğüdü yabana atmak Fiil
sevkıyat talimatı
birine mesleki bir konuda danışmak Fiil