1. çiftlik, tarla.
  farm-bailiff: çiftlik kâhyası.
 2. (karada, su altında vb.) hayvan üretme sahası.
  a pig farm. an oyster farm.
  dairy farm: mandıra.
 3. vergi mültezimliği.
  tax farm: vergi mültezimi.
 4. gelir sağlamak için ayrılmış arazi.
 5. vergi toplamaya yetkili kimseden götürü olarak alınan sabit meblağ.
 6. (İngiliz tarihinde) (a) arazi kiralama, kira ile elde edilen mülkiyet, kira koşulları, (b) araziden alınan kira veya gelir.
 7. (beyzbol) idman takımı.
 8. vergi/kira olarak yılda ödenen sabit meblağ.
 9. (araziyi) ekmek, ekip biçmek, çiftçilik yapmak.
 10. (çiftlik, tarla vb.) kiralamak.
 11. para ile bakmak için anlaşmak.
 12. (bir kurumun, fakir halkın vb. bakımını) sözleşme ile başkasına devretmek.
  a county that farms its poor.
 13. (beyzbol) idman takımına yerleştirmek.
Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı (NACE kodu: 10.91) İsim, Sanayi ve Zanaatler
birinin kendi çiftliği
(US) çiftliğini uygun bir fiyata satmak Fiil
Hayvan Çitliği İsim, Edebiyat
çocuk bakımevi/yuvası.
çiftlikte büyümüş olmak Fiil
çiftlikte büyümüş olmak Fiil
bir çiftlikte oturmak Fiil
güzellik çiftliği
darülaceze.
dairy ile ayni anlama gelir. mandıra.
örnek çiftlik
çiftlik (bir kimsenin öz malı olan çiftlik).
dirt farmer: çiftçi.
dirt farming: çiftçilik. İsim
deneme çiftliği
deneme çiftliği
sınai tarımcılık
fabrika çiftliği
zayıflama mesiresi: zenginlerin perhiz ve idmanla kilo kaybettikleri mesire yeri. İsim
ırsi hâsılat icarı (babadan oğula intikal eden icar ve iltizamı
balık çiftliği, balık üretme alanı. İsim
serbest çiftlik
tımarhane, akıl hastanesi.
sağlık iyileştirme kuruluşu
kendi çiftliği
bir çiftliğin kiraya verilmesi
kiralanmış çiftlik
bir çiftliği yürütmek Fiil
örnek çiftlik
mal sahibi tarafından işletilen çiftlik
midye çiftliği
bir çiftliğin ortaklar arasında bölünmesi
domuz çiftliği
yoksul yurdu, fakirlere iş bulan ve bakan kurum.
tavuk çiftliği
birine bir çiftliği devretmek Fiil
mandıra
otomatik sulama tertibatlı çiftlik
hayvan çiftliği. İsim
hara
at çiftliği
petrol depoları sahası.
güzel çiftlik
ağaçlık, kerestelik ağaç yetiştirme alanı.
bostan, sebze bahçesi. İsim
ıslah çiftliği: suç işleyen çocukların ıslah için çalıştırıldıkları çiftlik. İsim
çiftlikte çalışmak Fiil
160 hektarlık araziyi ekip biçmek Fiil
çiftlik muhasebesi veri ağı
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı
çiftlik kâhyası İsim
çiftlik işçisi
çiftlik binası İsim
çiftlik binaları İsim
(US) Çiftçiler Derneği
çiftlik peyniri, beyaz peynire benzer bir tür peynir.
(AT) Çiftlik işleri memuru
çiftlik imtiyazları İsim
tarım kredisi
(US) tarım kredisi ofisi
(US) tarım kredi sistemi
çiftliği kateden hemzemin geçit
borçlu çiftçi
çiftlik teçhizatı
çiftçi aile
tarım işçileri İsim
aylakçı
çiftlik işçisi
tarım aletleri İsim
tarım ürünleri ithalatçısı
tarım ürünleri ithali
tarım geliri
çiftlik geliri
rençber İsim
tarım işçisi İsim
çiftlik işi
toprağı işlemek Fiil
çiftlik kira sözleşmesi
çiftçilik kira sözleşmesi
çiftlik kira kontratı
çiftlik aydınlatma jeneratörü
tarım kredisi
çiftlik kredisi
(US) tarım kredi bankası İsim
tarım borcu senedi
tarım zararları İsim
tarımda uğranılan zarar
çiftlik idaresi
çiftlik kâhyası İsim
tarım ürünleri piyasası
Tarımcılık Bakanı
Tarım Bakanı
çiftlik ipoteği
çiftlik arazisi ipoteği
(Br) çiftlik tesisleri İsim
çiftlik yönetimi
mültezime/kiraya/icara vermek, sabit bir ücret veya yüzde ile vergi/alacak tahsilini birine devretmek.

to farm out the bill collection.
para karşılığı bakılmak üzere çocukları teslim etmek Fiil
birçok ürün için sipariş vermek Fiil
para karşılığı birinin bakımını üstlenmek Fiil
tarımsal vergileri iltizama vermek Fiil
iltizama vermek Fiil
çiftlik üretimi
çiftlik
tarım politikası İsim
çiftlik fiyatları İsim
tarım ürünleri fiyatları İsim
çiftlik mahsulü
çiftlik üretimi
tarım ürünleri fiyatları İsim
çiftlik ürünleri İsim
çiftlik arazisi
çiftlik kirası
köy yolu
çiftlik uşağı
çiftlik envanteri
hayvan mevcudu
mevcut hayvanlar
çiftlik kiracılığı
çiftlik iltizamı
çiftlik arazisi kiracısı
çiftlik araçları İsim
çiftlik köyü
çiftlik arabası İsim
çiftlik işçisi ücreti
tarım işçisi ücretleri İsim
çiftlik işi
çiftlik işçisi
çiftlikte teslim fiyatı
(US) Federal Tarımsal İpotek Şirketi (hükümetin yaptığı bankacılık bölümüne dahil kuruluş
çiftliği kiraya vermek Fiil
komşu çiftlik yapıları İsim
istiridye yatağı, denizin sığ sularında istiridye yetiştirilen yer.
(US) bostan
ücret almayan çiftlik işçisi
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri