1. Fiil
  agree with: aynı fikirde /hemfikir olmak, mutabık olmak.
  I don't agree with you: Sizinle
  aynı fikirde değilim.
  I quite agree with you on that point: Bu hususta sizinle tamamen mutabıkım/aynı fikirdeyim.
 2. Fiil âhenk içinde yaşamak, uyuşmak.
 3. Fiil
  agree on/upon: anlaşmak, uzlaşmak, antlaşmak, fikir birliğine varmak.
  They have agreed on the
  terms of surrender: Teslim şartları üzerinde anlaştılar.
 4. Fiil bağdaşmak, uzlaşmak.
  This story agrees with hers: Bu hikâye onunki ile bağdaşıyor.
 5. Fiil, Gramer uymak, tetabuk etmek: sayı, cins vb. bakımından birbirine uymak.
 6. Fiil hak vermek, kabul/teslim etmek.
  I agree that he is the ablest of us: Onun içimizde en yetenekli olduğunu kabul ediyorum.
 7. Fiil kabul/muvafakat etmek, boyun eğmek.
  We agree the stipulations: Şartları kabul ediyoruz.
  I must
  agree your plans: Planlarını(zı) kabul etmek zorundayım.
anlaşma İsim, Hukuk
kabul
birine bir fikri kabul ettirmek Fiil
anlayıp kabul etmek Fiil
birlik olmak Fiil
tetabuk etmek Fiil
bir fiyatta anlaşmak Fiil
bir fiyat belirlemek Fiil
bir fiyat kararlaştırmak Fiil
bir stratejide anlaşmak Fiil
bir strateji belirlemek Fiil
bir strateji üzerinde uzlaşmaya varmak Fiil
bir strateji kararlaştırmak Fiil
bir fiyat üzerinde anlaşmak Fiil
bir konuda biriyle anlaşmak Fiil
aynı fikirde olmak Fiil
politik fikir ayrılığı olmamak Fiil
kararlaştırmak Fiil
bir tarih üzerinde anlaşmak Fiil
bir ödeme tarihi üzerinde anlaşmak Fiil
ödeme tarihi üzerinde anlaşmak Fiil
yazılı olarak bir şey hakkında mutabakata varmak Fiil
... konusunda mutabık olmak Fiil
hesaplarda mutabakat sağlamak Fiil
hesapları aklamak Fiil
muhasebe kayıtlarında mutabakat sağlamak Fiil
razı olmak, muvafakat etmek, kabul etmek, hak vermek.
Do you agree to the conditions? Şartları kabul ediyor musunuz?
uzlaşmaya yanaşmak Fiil
bir planı bazı şartlarla kabul etmek Fiil
bir hakkın varlığı konusunda mutabakata varmak Fiil
iknaya/kandırmaya çalışmaktan vazgeçmek.
farklı fikirlere sahip olduklarını kabul etmek Fiil
fikir ayrılığını kabul etmek Fiil
farklı düşündüklerini kabul etmek Fiil
fikir ayrılığında uzlaşmak Fiil
fikir ayrılığında anlaşmak Fiil
birşeyi yapmayı kabul etmek Fiil
birşeyi yapmaya razı olmak Fiil
birşeyi yapmaya razı gelmek Fiil
ağız birliği etmek Fiil
bir gün üzerinde anlaşmak Fiil
bazı şartlar altında kabul etmek Fiil
bazı şartlarla anlaşmak Fiil
bazı koşullar çerçevesinde kabul etmek Fiil
bazı şartlar tahtında (koşullar çerçevesinde) kabul etmek Fiil
yazılı olarak bir şey hakkında mutabakata varmak Fiil
bir konuda biriyle anlaşmak Fiil
aynı fikirde olmak Fiil
uymak, benzemek.
The play does not agree with the book: Temsil, asıl kitabına benzemiyor.
uygun olmak, iyi gelmek.
This climate does not agree with me: Bu iklim bana iyi gelmiyor (dokunuyor).
antant kalmak Fiil
bir konuda biriyle anlaşmak Fiil
katılmak Fiil
biriyle aynı fikirde olmak Fiil
aynı fikirde olmak Fiil
biri ile fikren uyuşmak Fiil
birinin görüş üyle uyuşmak Fiil
birinin görüşüyle uyuşmak Fiil
biriyle bir konuda anlaşmak Fiil
biriyle bir konuda aynı görüşü paylaşmak Fiil
biriyle bir konuda uzlaşmaya varmak Fiil
biriyle bir konuda uzlaşmak Fiil
bir konuda birine katılmak Fiil
biriyle bir konuda anlaşmaya varmak Fiil
biriyle bir konuda aynı fikirde olmak Fiil
birşeye göre çekilmek Fiil, Dilbilim
birşeye uyum sağlamak Fiil, Dilbilim
birşeye göre çekimlenmek Fiil, Dilbilim
birşeye inanmak Fiil
birşeyin doğru olduğunu düşünmek Fiil
birşeyi haklı bulmak Fiil
birşeye katılmak Fiil
en ufak bir itirazı olmadan kabul etmek Fiil
yanaşmak Fiil
râzı etmek Fiil
Tam aynı fikirdeyim. Cümle
Kesinlikle katılıyorum. Cümle
Kelimesi kelimesine katılıyorum. Cümle
Aynen katılıyorum. Cümle
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Cümle
Aynen katılıyorum. Cümle
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Cümle
Kelimesi kelimesine katılıyorum. Cümle
Kesinlikle katılıyorum. Cümle
Tam aynı fikirdeyim. Cümle
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Cümle
Aynen katılıyorum. Cümle
Kesinlikle katılıyorum. Cümle
Kelimesi kelimesine katılıyorum. Cümle
Tam aynı fikirdeyim. Cümle
Kesinlikle katılıyorum. Cümle
Kelimesi kelimesine katılıyorum. Cümle
Tam aynı fikirdeyim. Cümle
Aynen katılıyorum. Cümle
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Cümle
Aynen katılıyorum. Cümle
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Cümle
Kesinlikle katılıyorum. Cümle
Tam aynı fikirdeyim. Cümle
Kelimesi kelimesine katılıyorum. Cümle
birini rahatsız etmek Fiil, Gıda ve Mutfak
birinin midesine dokunmak Fiil, Gıda ve Mutfak
birine dokunmak Fiil, Gıda ve Mutfak
birini hasta etmek Fiil, Gıda ve Mutfak
Soğan bana dokunuyor.