1. Sıfat mübarek
 2. Sıfat kutsal, mukaddes, kutsî.
  holy ground. The Koran and the Bible are considered holy books.
 3. Sıfat dinî maksatlara tahsis edilmiş, dine/dinî kurumlara ait.
 4. Sıfat dindar, zahit.
  a holy life. a holy man.
 5. Sıfat ulvî, yüce, temiz, ilâhî.
  a holy love.
 6. Sıfat mübarek, perestişe/tapınılmaya lâyık.
  a holy relic.
 7. Sıfat dinsel, dinî.
  holy rites. a holy day.
 8. Sıfat korkunç, ürkütücü, korku/haşyet verici.
  holy mysteries.
 9. Sıfat tapınak, mabet, ibadet yeri, kutsal yer.
 10. Sıfat mukaddesat, kutsal şeyler/kimseler.
kudsiyet İsim
ulviyet İsim
Vay canına! Ünlem, Deyim
Vay anasını! Ünlem, Deyim
mübarek geceler İsim, Din ve İnanç
mukaddesat İsim, Din ve İnanç
kutsallaşmak Fiil
bütün mukaddesatı üzerine yemin etmek Fiil
Mukaddes İttifak: 1815'te Pariste Rusya, Avusturya ve Prusya arasında imzalanan, demokratik kuruluşları
yok ederek Hıristiyanlığı devletin temeli yapmaya çalışan anlaşma.
İsim
kutsal dolap: havralarda Tevratın konulduğu dolap.
İncil, Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes.
Kutlu Doğum Haftası Özel Isim, Din ve İnanç
kutsal kitap
antidoron ile ayni anlama gelir. kutsal ekmek: Rum Ortodoks kiliselerinde âyin sonunda takdis
edilerek cemaate dağıtılan ekmek.
kutsal ekmek: kiliselerde Aşai Rabbani âyininde kullanılan ekmek.
vay canına! bak hele! vay! bana bak! (hayret, memnuniyet, öfke vb. bildirir.
holy cow! You can't do
that! holy cats! What a beautiful garden!
(a) kutsal şehir, dindarlarca kutsal tanınan şehir, (b) cennet, (c) Kudüs.
Efkaristiya İsim, Din ve İnanç
Komünyon İsim, Din ve İnanç
vay canına! bak hele! vay! bana bak! (hayret, memnuniyet, öfke vb. bildirir.
holy cow! You can't do
that! holy cats! What a beautiful garden!
dinî bayram, yortu.
(a) Katoliklerin mecburî olarak kiliseye gittikleri ve bazı işleri yapmaktan sakındıkları gün, (b) piskoposları Aşai Rabbani günü.
Papa.
Ruhülkudüs.
Kutsal Kase
dua saati.
Kutsal Masumlar Günü: Betlehemde çocukların Herod'un emriyle katledildikleri gün, 28 Aralık.
Filistin.
vay canına! (hayret, şaşkınlık vb. ifade eder).
veli
deme be! deme yahu! (hayret, sürpriz vb. ifade eder).
kandil İsim, Din ve İnanç
pırnal
(Quercus ilex).
(a) Musevi tapınağının en iç kısmı, (b) harim, en kutsal yer.
(a) Engizisyon (1542'de kurulmuştu), (b) Katolik kilisesine bağlı dine inanış ve ahlâkı korumakla görevli mahkeme.
kutsal yağ: papazın takdis ederek âyinde kullandığı zeytinyağı.
(a) takdis merasimi, (b) rahiplik mertebesi.
take holy orders: rahip olmak, rahiplik mertebesine
erişmek için kilisece tahdis edilmek.
papazlık
rahiplik
ermiş
mübarek zat İsim, Din ve İnanç
çılgın dindar: âyin esnasında âdetâ cinnete kapılıp çılgınca hareketler yapan bir nevi protestanlık mezhebine mensup kimse.
çılgın dindarlık, dinî çılgınlık.
Mukaddes Roma-Germen İmparatorluğu (962-1806).
kutsal çarmıh: Hz. İsanın öldürüldüğü çarmıh.
Paskalyadan önceki Cumartesi.
Kutsal Kitap.
(a) Papalık yetkisi/otoritesi, (b) Papalık sarayı.
Kutsal Mezar, Hz. İsanın mezarı.
Ruhülkudüs.
(a) İlâhî ruh, (b) Ruhülkudüs.
Kutsal Ruh İsim, Din ve İnanç
(Doğu kilisesinde) yönetim kurulu, piskoposlar meclisi.
Ortodoks kilisesinin en yüksek ruhanî meclisi.
korkunç kimse, dehşet saçan kimse, Allahın belası.
That child is a holy terror: Bu çocuk Allahın belasıdır.
mukaddesat
şevket-i bostan İsim, Bitki Türleri
şevketibostan İsim, Bitki Türleri
(a) Paskalyadan önceki Perşembe günü, (b) Ascension Day.
Teslis İsim, Din ve İnanç
Kutsal Üçlü İsim, Din ve İnanç
Üçleme İsim, Din ve İnanç
din savaşı
cihat
din savaşı İsim, Din ve İnanç
gaza İsim, Din ve İnanç
kutsal su, papazın takdis ettiği su.
kutsal hafta, Paskalyadan önceki hafta.
(a) Kutsal Kitap, İncil, (b) bir konuda en yetkili kimsenin yazdığı/söylediği şey, münakaşa götürmez yazı/söz.
Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes.
af yılı: Papanın bazı vesilelerle tam ve genel olarak Katoliklerin günahlarını bağışladığı yıl.
eulogia ile ayni anlama gelir. kutsal ekmek: Doğu kiliselerinde akşam duası veya takdis âyini
sonunda cemaate dağıtılan ekmek.
rahip olmak Fiil
kutsal evlilik bağıyla bağlanmak Fiil
dehşetle korkmak Fiil
rahip olmak Fiil
Kutsal Kabir Kilisesi İsim, Din ve İnanç
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh İsim, Din ve İnanç
kutsal kitap
kuranı kerim
Kur'an-ı Kerim