1. İsim hava.
  fresh air: temiz hava.
  foul air: bozuk/kirli hava.
  in the open air: açık havada.

  to let some fresh air into a room: bir odayı havalandırmak.
  to go out for a breath of (fresh) air: çıkıp temiz hava almak.
 2. İsim hafif rüzgâr, meltem.
 3. İsim yayma, neşretme.
  to give air to one's theories : birisinin teorisini yaymak.
 4. İsim tavır, hal, eda.
  to have the air of doing something: birşeyler yapıyormuş gibi görünmek, bir iş yapıyor tavrı takınmak.
 5. İsim görünüş, tutum, davranış.
  There is an air of mystery about him: Esrarengiz bir görünüşü/tutumu var.
 6. İsim, Müzik melodi, âhenk, nağme, hava.
 7. İsim radyo dalgalarının yayıldığı ortam.
 8. İsim nefes, soluk.
 9. Fiil havalandırmak.
  to air the room: odayı havalandırmak.
 10. Fiil güneşe sermek, kurutmak.
  to air linen by the fire: çamaşırı ateşte kurutmak.
 11. Fiil açıklamak, açığa vurmak.
  to air one's opinions/theories/views.
  to air one's grievances:
  derdini ortaya dökmek.
  to air one's knowledge: bilgisini satmak.
 12. Fiil (radyo veya TV ile) yayınlamak, ilân etmek.
 13. Sıfat hava+, havalı, hava ile işleyen.
  air brake: hava freni.
  air pump: hava tulumbası.
 14. Sıfat uçak+, hava yolu ile/uçakla yapılan.
  air mail: uçak postası.
  by air mail: uçakla.
 15. Sıfat hava+, havada cereyan eden.
  air attack: hava hücumu/akını/baskını.
  air war: hava savaşı.
 16. Sıfat (a) erken, (b)
  esk. önce, evvelce.
Hava yolu taşımacılığı (NACE kodu: 51) İsim, Sanayi ve Zanaatler
dertleşmek, içini dökmek.
kabin görevlisi İsim, Hava Taşımacılığı
kabin memuru İsim, Hava Taşımacılığı
uçuş görevlisi İsim, Hava Taşımacılığı
host (erkek) İsim, Hava Taşımacılığı
hostes (kadın) İsim, Hava Taşımacılığı
kabin görevlisi İsim, Hava Taşımacılığı
kabin memuru İsim, Hava Taşımacılığı
uçuş görevlisi İsim, Hava Taşımacılığı
host (erkek) İsim, Hava Taşımacılığı
hostes (kadın) İsim, Hava Taşımacılığı
uçarbirlik Sıfat, Askerlik
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendİrme üretimi ve dağıtımı (NACE kodu: D) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı (NACE kodu: 35) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Hava yolu ile yük taşımacılığı (NACE kodu: 51.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı (NACE kodu: 51.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
karadan havaya füze İsim, Askerlik
rezervasyonunu doğrudan hava şirketine yaptırmak Fiil
Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı (NACE kodu: 30.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı (NACE kodu: 30.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
havalandırma İsim
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı (NACE kodu: 51.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı (NACE kodu: 51.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Hava taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.35) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 52.23) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Buhar ve iklimlendirme temini (NACE kodu: 35.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Buhar ve iklimlendirme temini (NACE kodu: 35.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
başı kalkık yürümek Fiil
başı dik yürümek Fiil
temiz hava
ayaz
kötü hava
temiz hava
tatlı hava
ses alma aygıtı ya da video-teyp yoluyla yapılan yayın
tenezzül eden tavır
hava girişi
havadan yapılan tv'de
havadan reklam yapma
hava ateşesi
hava savaşı
hava körüğü İsim, Ulaşım
hava ile patlama
hava boşaltması
hava üfleyici
havada
hava tugayı
(Br) havayoluyla yük taşımacılığında uçak seferleri düzenleyen kişi
hava yoluyla yük taşımacılığında uçak seferleri düzenleyen kişi
hava kabarcığı
büyük yolcu uçağı
(Kanada Havayolları) Kanada'nın uluslararası başlıca hava şirketi
hava nakliyatı
çarter uçağı
hava filtresi
hava harp akademisi
tuğgeneral
tuğgenerallik
hava şirketi
havalı kompresör
hava kompresörü
havalandırma
havalandırma sistemi
hava konteyneri
uçak sözleşmesi
hava taşıması
hava soğutucusu
hava soğutucu
hava soğutma İsim, Ulaşım
(Br) hava konseyi
uçak rotası İsim
uçak
uçak ekibi
uçak mürettebatı
hava köprüsü
hava akımı
şişme dansçı İsim
hızla uçağa binip uçmak Fiil
bir televizyon ya da radyo programı ya da reklamının zamanı belirlenmiş yayın tarihi
hava yoluyla teslim
çekiş
hava tıkacı
uçak teknisyeni
uçak makinisti
hava kaçağı
havayoluyla boşaltma
uçak bilet ücretleri İsim
uçak posta ücreti farkı
havadan ikmal
hava süzgeci İsim, Ulaşım
hava filtresi
hava supabı
hava nakliyecisi
Fransız Havayolları İsim
yük uçağı
havadan yere
havada sertleştirilmiş
havada sertleşme
hava rizikosu İsim
dangalak
(kadın) kuş beyinli
uçak kazası
hava girişi
hava müfettişi
kaporta
hava istihbaratı
uçakla önleme
hava değiştirme cihazı
havadan tecrit
havadan istila
seyrüsefer kanunları İsim
hava trafik kanunları İsim
havalandırma katı
hava yüksekliği
hava ehliyeti
havai hat
hava yolu
uçak yükü
havacı
hava manevrası
hava korgenerali
şişme yatak İsim
hava seyrüseferi
hava harekâtı
hava antlaşması
(Br) uçak paket postası İsim
hava kanalı
hava deliği
hava geçişi
uçak yolcusu
hava fotoğrafı
hava fotoğrafçılığı
hava yastığı
havalı tabanca
bir plağın radyodan yayımlanması
uçak sefer haritası İsim
hava kirlenmesi
havaalanı
hava gücü
hava geçirmez
pervane
hava saldırısından korunma İsim, Askerlik
hava pompası İsim
uçak yarışı
hava keşfi
havacılık kanunları İsim
kontrol etme veya işgal etme hakları İsim
bu haklar kiraya verilebilir veya satılabilir
uçuş yolu
uçak sabotajı
uçak emniyeti
hava gözcüsü
hava sevkiyatı
hava sevkıyatı
uçak tutan kişi
uçuş için bekleyenlerin bulunduğu yer
hava limanında polis ve gümrük bölümünün arkasında bulunan yolcu ve kargo tarafı
uçak erkek hostesi
hava saldırısı İsim, Askerlik
hava hâkimiyeti
havadan ikmal
hava ikmali
hava desteği
hava hakimiyeti
hava haritacılığı
hava ısı derecesi
hava terminali
havayla deneme
hava geçmez
havadan havaya güdümlü mermi
hava gezisi
hava turizmi
hava trafiği
hava taşımacılığı
hava nakliyesi
havayolculuğu
hava yolculuğu
uçak yolcusu
hava kıtaları İsim
hava borusu
uçabilir
havada kalabilme yeteneği