1. anma(k), zikretme(k), sözünü/lâfını etme(k), ima etme(k), bahsetme(k), söyleme(k).
  We need hardly
  mention that: Onu söylemeğe gerek yok/zikre değmez.
  He mentioned to me that he had seen you: Seni gördüğünden bahsetti.
  I shall mention it to him. I heard my name mentioned by somebody.
 2. (şükranla/takdirle/hürmetle vb.) anma(k), yâd etme(k), zikretme(k).
  Before closing I want to mention
  all those who contributed so generously.
 3. ima, ifade, zikir.
 4. (değerli bir başarı/eylem vb. dolayısıyla) resmen tanıma, mansiyon, takdirname.
  A soldier who has
  received several honorable mentions in dispatches.
birini vasiyetnamesine almak Fiil
birini vasiyetname sine almak Fiil
vasiyetnamesine birini almak Fiil
laf arasında bahsetmek Fiil
kısaca değinmek Fiil
sözünü etmeme
mansiyon ödülü
mansiyon, teselli mükâfatı.
ayrıca, üstelik, …'den başka, -e ilâveten, … şöyle dursun, … bir tarafa, … yetmiyormuş gibi .
We were
served French champagne, not to mention the usual cocktail.
kayıt bulunmamak Fiil
ad ıyla çağırmak Fiil
isimle çağırmak Fiil
savaş raporunda adı iftihar listesinde bulunma
tek tek bahsetmek Fiil
birinin adını anmak Fiil
estağfurullah, bir şey değil.
adı lazım değil
anmak, zikretmek, bahsetmek, sözünü etmek.
He made no mention of your request: İsteğinizden hiç bahsetmedi.
bir şeyi zikretmek Fiil
bir şeyin sözünü etmek Fiil
adıni ağzına almamak