1. Sıfat mavi
 2. mavi, gök (rengi), lâcivert.
  baby blue = Cambridge blue = light blue: açık mavi.
  dark blue
  = Oxford blue: koyu mavi.
  deep blue: koyu mavi, lâcivert.
  navy blue: koyu lâcivert.
  royal blue: açık lâcivert.
  steely blue: çelik mavisi.
  blue water: deniz.
  true blue: sadık, vatansever.
 3. (deri, cilt) mor, morarmış.
  black and blue: çürük, morarmış.
 4. çivit.
 5. mavi renkli şey.
  Place the blue next to the red.
 6. mavili, mavi üniformalı.
  Tomorrow the blues will play the reds.
 7. ABD İç Savaşlarında birlik
  (Union) ordusuna mensup kimse.
 8. (bkz: bluestocking ).
 9. (bkz: blue ribbon ) (1).
 10. mavi kanatlı kelebek
  (Lycaenidae).
 11. (a) gök(yüzü), sema, (b) deniz, (c) meçhul, bilinmeyen.
  to vanish into the blue: meçhullere karışmak,
  kaybolmak, sırra kadem basmak.
 12. üzgün, mahzun, meyus, kederli, mükedder, ümitsiz, gamlı.
  to feel blue: üzülmek, keder/üzüntü duymak,
  içi sıkılmak, neşesi kaçmak.
  to look blue: üzgün/neşesiz görünmek.
  Things look blue: İşler kötü görünüyor.
  She was blue about not being invited to dance.
 13. ayıp, müstehcen, açık saçık.
  blue jokes. blue movies.
 14. tutucu, muhafazakâr, katı kurallara dayanan.
  blue laws.
 15. maviye boyamak, mavileştirmek.
 16. çivitlemek.
  Don't blue your clothes until the second rinse.
 17. israf/heba etmek.
  blue one' money: parasını çarçur etmek, har vurup harman savurmak.
aşırı tutucu
Alice mavisi Sıfat
bebek mavisi Sıfat
(US) büyük mavi
bondi mavisi Sıfat
Karolina mavisi Sıfat
berrak mavi Sıfat
gök mavisi Sıfat
çini mavisi, Prusya mavisi.
(a) kobalt mavisi, koyu mavi ile yeşilimsi mavi arası renk, (b) kobalt oksit içeren mavi boyalardan herhangi biri.
cornflower ile ayni anlama gelir. koyu mavi.
peygamber çiçeği rengi Sıfat
koyu mavi Sıfat
masmavi
hile mavisi Sıfat
Mısır mavisi Sıfat
elektrik mavisi Sıfat
lâcivert, çivit mavisi, çivit rengi. İsim

indigo, indigotin ile ayni anlama gelir. çivit, bazı bitkilerden elde edilen ya da anilinden sentetik
olarak yapılan lâcivert renkli toz: C16H10N2O2.
İsim
lavanta mavisi Sıfat
Cezayir menekşesi rengi Sıfat
açık mavi Sıfat
üzgün/meyus/kederli gözükmek.
metilen mavisi: C16H18ClN3S.3H2O. Suda eriyince koyu mavi
bir renk alan, mikropları ve organik maddeleri boyamakta ve siyanür zehirlenmesine karşı panzehir olarak kullanılan koyu yeşil kristal.
İsim
navy ile ayni anlama gelir. lâcivert, koyu mavi, deniz mavisi.
nil mavisi, soluk yeşilimsi mavi.
koyu mavi.
koyu mavi, Prusya mavisi.
pastel mavi Sıfat
parlak mavi, tavus mavisi.
acem mavisi Sıfat
pers mavisi Sıfat
kalkış sinyali
hareket flaması
soluk mavi, kobalt mavisi.
toz mavi Sıfat
çini mavisi, Prusya mavisi.
Prusya mavisi Sıfat
koyu mavi, morumsu/kırmızımsı mavi. İsim
kraliyet mavisi Sıfat
parlak mavi renk
açık grimsi mavi renk
mavi renk, gök mavisi.
sky-blue: mavi renkte.
çelik mavisi.
çelik mavisi Sıfat
teal mavisi Sıfat
sadakat belirtisi sayılan mavi renk
pek sadık
sözünün eri
mavileşmek Fiil
turquoise = turquois ile ayni anlama gelir. firuze rengi, türkuvaz, yeşilimsi mavi renk.
turkuaz mavisi Sıfat
masmavi
mavi alarm: (a) birinci (sarı) alârmdan sonra hava hücumu olasılığını bildiren ikinci alârm, (b) kasırga/tayfun alârmı.
mavi bebek: kalp/akciğer hastalığından mavimsi deri ile doğan bebek.
mavi boncuk
yazarken mavi
sonradan kararan mürekkep
soylu, asil, aristokrat.
asil kan, soyluluk, asalet. İsim
aristokrat, soylu/asil kişi. İsim
mavi kitap: toplum hayatında sivrilmiş kişilerin ad ve adres kitabı. İsim
(yüksek okulların sınavlarında kullanılan, genellikle mavi kaplı) sınav defteri/kâğıdı. İsim
Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda borsa simsarı stajyer
(Br) (Londra Borsası) yakasına taktığı küçük mavi rozetle ayırdedilen
(iyi cins) mavi peynir. İsim
(Pokerde en kıymetli olan) mavi fiş. İsim
sağlam bir şirketin hisse senedi. İsim
yedekte tutulan kıymetli mülk. İsim
koz.
The airfield was a blue chip in the struggle for the military supremacy. İsim
büyük ve güvenilir şirket
piyasada itimat kazanmış hisse senedi
kumarda değerli mavi fiş
iyi satan
yüksek kâr marjı olan herhangi bir emtia
(US borsa) sağlam bir şirketin hisse senedi
cohosh
(US) işçi sınıfı
(US) işçi sınıfının tepkisi
(US) işçi sendikası İsim
mavi yakalılar İsim
aşırı gerici
blue vitriol
göztaşı, bakır sülfat, CuSO4.5H2O: Normal olarak saydam mavi kristal, suyu uçurulunca
beyaz toz halinde bir bakır tuzu. Haşarat öldürücü olarak, renkleri tespitte ve oymacılıkta kullanılır.
İsim
mavi yengeç
(Callinectes sapidus): KD Amerika kıyılarında yaşayan ve eti yenen koyu yeşil gövdeli
ve mavi bacaklı yengeç türü.
İsim
beyaz hindiba İsim, Gıda ve Mutfak
beyaz hindiba İsim, Gıda ve Mutfak
üzüntü
üzüntü, yeis, keder, hüzün. İsim
delirium tremens İsim
çivit
Mavi Avrupa (AT'nin ortak balıkçılık politikası İsim
erotik film
açık film
renkli ateş
renkli fişek
mavi zambak
(Iris prismatica, I. versicolor). İsim
mavi tilki. İsim
mavi tilki derisi. İsim
maviye boyanmış tilki derisi. İsim
aşırı korku. İsim
water gas İsim
mavi kaz
(Chen caerulescens): K. Amerikada yaşayan mavimtrak gri renkli yaban kazı. İsim
gökçayır.
grama grass ile ayni anlama gelir. İsim
mavi dağtavuğu
(Dendragapus): K. Amerikada yaşayan tüyleri gri-mavi benekli dağ tavuğu. İsim
eucalyptus İsim
(aşırı öfkeden/yorgunluktan) bitkin, bitap, mosmor, takatsiz.
He ran until he was blue in the face:
Takati kesilinceye kadar koştu.
I told you till I am blue in the face: Sana bin defa söyledim/söylemekten dilimde tüy bitti.
denizci
gökçekuş
(Cyanocitta cristata): KD Amerikada yaşayan sırtı parlak mavi, göğsü gri renkli ötücü kuş. İsim
blûcin: (mavi kaba kumaştan yapılmış) işçi pantalonu. Günlük giysi olarak da kullanılır. İsim
tutucu/sert yasalar. İsim
Pazar günü içki, eğlence ve çalışmayı yasaklayan yasalar. İsim
işaret için kullanılan havai fişek
(buz hokeyinde) mavi çizgi, saha çizgisi. İsim
polis

green mold ile ayni anlama gelir. mavi küf
(Penicillium): ekmek, peynir gibi gıdaların
üzerinde oluşan mavi-yeşil renkli küf.
İsim
(bitkilerde) mavi küf hastalığı. İsim
çetin Pazartesi: Pazar günü dinlendikten sonra Pazartesi çalışmanın zorluğunu ima için söylenir.
çok uzun zaman.
in a blue moon: senelerdir, çok uzun zamandan beri.
I haven't seen him in a
blue moon.
once in a blue moon: nadiren, kırk yılda bir.
İsim
müstehcen film. İsim
avaz avaz, avazı çıktığı kadar.
cry/scream blue murder: avaz avaz ağlamak/bağırmak/protesto etmek.

The child screamed blue murder, but his mother didn't change her mind.
züppe
(US) kendini beğenmiş
mavi nota, cazda çok geçen bemollü nota. İsim
mavi merhem: %10 cıva içeren ve bitlenmeye karşı kullanılan merhem. İsim
mavi akik. İsim
makaslama
sansürleme (film , yazı , vb
hükümsüz bırakmak Fiil
sansürlemek Fiil
mavi kalem
kaldırmak Fiil
(v) atmak Fiil
güç zamanlar
mavi bayrak: limandan ayrılmak üzere olan bir geminin ön direğe çektiği ortasında beyaz kare bulunan mavi bayrak.
mavi turna balığı
(Strizostedion vitreum glaucum) : Büyük Göllerde yaşar. İsim
mavi turna balığı
(Strizostedion vitreum glaucum) : Büyük Göllerde yaşar. İsim
mavi tabak: birkaç çeşit yemek koymağa mahsus bölmeleri olan mavi söğüt desenli tabak. İsim
sebzeli et: bir menünün esas yemeği. İsim
mavi benekli Siyam kedisi. İsim
detaylı plan
mavi kâğıt üzerine beyaz çizgilerle kopya çıkartmak Fiil
proje
mavi baskı
saman kâğıdı
mavi yılan
(Coluber constrictor flavientris): ABD'de Teksas-Ohio arasında raslanan mavimtrak renkli,
hızlı hareket eden bir tür yılan.
İsim
en büyük nişan.
He was awarded a blue ribbon for his contribution to medicine. İsim
İngiliz Garter şövalyelerinin ayırıcı simge olarak daktıkları mavi şerit. İsim

Blue Ribband ile ayni anlama gelir. Atlantikte sürat rekoru kıran gemiye verilen ödül. İsim
(içki düşmanı bazı kurumların simge olarak daşıdıkları) mavi kurdele. İsim
blue ribbon.
mavi şeritli program
mavi kaya balığı
(Sebastodes mystinus): K. Amerika Pasifik kıyılarında bulunan mavimtrak siyah renkli bir tür kaya balığı. İsim
düş kırıklığı
topu atmış
beyaz hindiba İsim, Gıda ve Mutfak
mavi köpek balığı
(Prionace glauca): sırtı çivit mavisi, karnı beyaz bir cins köpek balığı. İsim
pamuk balığı
(Carcharias glauca).
pamuk balığı İsim, Zooloji
(US) tahvil satın alacak olanları hileden korumak amacıyla çıkartılan kanun
mavi çayırmelikesi
(Caryopteris incana): D. Asyada yetişir. Mavi/mavimsi mor renkte güzel salkım çiçekler açar. İsim
gök-lâdin
(Picea pungens) : KB Amerikada süs ağacı olarak yetiştirilen mavimtrak yeşil yapraklı lâdin. İsim
mavi sap: ahududu ve böğürtlenlerde
Verticillium alboaltrum mantarlarının sebep olduğu ve sapların
mavileşmesi, köklerin solarak çürümesi şeklinde beliren bir bitki hastalığı.
İsim
mavi rina İsim, Zooloji
entelektüel kadın
edebiyatla yakından ilgilenen yada ilgilendiğini iddia eden kadın
okumuş kadın
blue vitriol İsim
göztaşı, bakır sülfat, CuSO4.5H2O: Normal olarak saydam mavi kristal, suyu uçurulunca
beyaz toz halinde bir bakır tuzu. Haşarat öldürücü olarak, renkleri tespitte ve oymacılıkta kullanılır.
İsim
şimşek/yıdırım gibi, çok hızlı hareket eden (şey).
like a blue streak : şimşek/yıldırım hızı ile, yıdırım gibi. İsim
bitmez, sonu gelmez, sürekli şey.
to talk a blue streak: durmadan/biteviye konuşmak. İsim

blueweed ile ayni anlama gelir. engerek otu
(Echium vulgare): gösterişli mavi çiçekler açar.
buğdaycıl bülbül
(Luscinia svecica cyanecula): kara tavukgillerden Avrupa ve Asyada söğütlük ve
sazlıklarda yaşayan sırtı külrengi ötücü kuş.
İsim
mavi mine çiçeği
(Verbena hastala): KD Amerikada yetişen küçük mavi çiçekli, soğuğa dayanıklı, kalımlı bir bitki. İsim
göztaşı, bakır sülfat, CuSO4.5H2O: Normal olarak saydam mavi kristal, suyu uçurulunca
beyaz toz halinde bir bakır tuzu. Haşarat öldürücü olarak, renkleri tespitte ve oymacılıkta kullanılır.
İsim
Bakır sülfat, göztaşı, CuSO4.5H2O: ısıtılınca suyunu kaybedip beyazlaşan mavi kristal.
Bataryalarda, dezenfeksiyonda ve boyalarda kullanılır.
beyaz hindiba İsim, Gıda ve Mutfak
gök balina
(Sibbaldus musculus) : Kuzey Buz Denizinde yaşayan sırtı gri-mavi, karnı sarımtrak
renkli en büyük memeli hayvan.
İsim
bakalyaro İsim, Zooloji
(US) fabrika işçisi
ortalığı velveleye vermek Fiil
pırıl pırıl mavi gökyüzü