1. İsim, Tekstil Sanayii kir
 2. İsim, Tekstil Sanayii pislik
 3. İsim kir, pislik, çamur, toz, leke.
  Wash the dirt off the floor/off the child's knees.
  throw/fling
  dirt at someone: birine çamur atmak.
 4. İsim toprak (bilhassa yığın halindeki yumuşak toprak).
  dirt track: yarış pisti, yarış yapılan toprak
  yol.
  The children were playing outside playing happily in the dirt.
 5. İsim alçak/rezil/pespaye/kötü/iğrenç/pis (kimse/şey).
  treat a person like a dirt: (bir kimseyi) hiçe
  saymak, hor görmek, adam yerine koymamak, (birine) köpek muamelesi yapmak.
  She had treated them like dirt.
 6. İsim alçaklık, namussuzluk, âdilik, pespayelik, değersizlik.
 7. İsim çirkin/iğrenç/ayıp/müstehcen/açık saçık (dil, kitap vb.).
 8. İsim dedikodu (bilhassa çirkin, küçük düşürücü türü).
  She enjoys hearing a bit of dirt about her neighbors.
 9. İsim, Mineroloji (a) ham/işe yaramaz cevher, (b) altın madeni ayrıldıktan sonra geri kalan cevher.
âdi, düşük, pespaye.
dedikodu yaymak/çıkarmak, aleyhte konuşmak.
Stop dishing the dirt: Dedikoduyu bırak!
bir kimseye çok kötü davranmak.
tükürdüğünü yalamak, tarziye vermeye mecbur olmak.
aşağıdan almak, hakarete karşılık vermemek, kötü muameleye dayanmak/ses çıkarmamak.
moloz
burnunu yere sürtmek zorunda kalmak Fiil
yere kapanmak, (ateşten korunmak için) kendini yere atmak.
(düşman ateşinden korunmak için) yere yatmak, kendini yere atmak.
We hit the dirt the moment we heard the machine gun fire.
(tren) kömür küreklemek Fiil
(a) değerli maden/altın cevheri, (b) iyi sonuç veren yöntem/sistem, değerli keşif.
hit/strike the
pay dirt: cevher keşfetmek, altın madeni bulmak, turnayı gözünden vurmak, başına devlet kuşu konmak.
süprüntü
çöp
para saçmak Fiil
etrafa para saçmak Fiil
birine köpek muamelesi yapmak Fiil
altın kumu
çamurluk
sudan ucuz, çok ucuz.
That dress was dirt cheap in the other store, I wish I'd bought it there.
çiftlik (bir kimsenin öz malı olan çiftlik).
dirt farmer: çiftçi.
dirt farming: çiftçilik. İsim
(US) arazi sahibi çiftçi
küçük çiftçi
merkez bankası kendi parasını korumak amacıyla piyasaya müdahaleye devam eder
kısmet yönetilen oynak döviz kuru
patika İsim
keçiyolu İsim
dar toprak yol İsim
çok fakir/yoksul, bir lokma ekmeğe muhtaç. Sıfat
kirlenmez Sıfat, Tekstil Sanayii
kül dökülmüş yarış yolu
(US) çöp kamyonu
birine çamur atmak Fiil
birine çamur atmak Fiil
sudan ucuza mal satmak Fiil
kir tutmak Fiil
Çamur at, izi kalsın. Cümle, Deyim