1. sınaî, endüstriyel, sanat+, sanayie/endüstriye ait.
  industrial revolution: sanayi devrimi.
  an
  industrial school: sanat okulu.
 2. sanayice gelişmiş, sanayide ileri, sanayileşmiş, endüstrileşmiş.
  an industrial nation/area.
 3. sanayi ile uğraşan/geçinen.
  the industrial classes.
 4. sanayi işçileri ile ilgili, işçilerle patronlar arasında olan.
  industrial disagreement: işçi-patron uyuşmazlığı.
 5. sanayide kullanılmaya elverişli, sanayide kullanılan.
  industrial diamonds. Alcohol, for industrial use.
 6. fabrika işçisi/memuru.
 7. sanayi şirketi.
 8. sanayi ürünü.
Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar (NACE kodu: 46.12) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar (NACE kodu: 46.14) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu (NACE kodu: 33.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu (NACE kodu: 33.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
sınai haklar İsim, Medeni Hukuk
Sanayi gazları imalatı (NACE kodu: 20.11) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı (NACE kodu: 13.96) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri (NACE kodu: 81.22) İsim, Sanayi ve Zanaatler
iş kazası İsim, İş Güvenliği
(acenta) sanayi müşterileri İsim
sınai başarılar İsim
sanayii faaliyeti
sanayii idaresi
sanayi de çalışanların imzaladıkları ücret sözleşmesi
sanayide çalışanların imzaladıkları ücret sözleşmesi
sanayii anlaşmazlıklarını uzlaştırma hakem kurulu
sanayi tahkimi
sanayi grafikeri
(US) sanayiciler derneği
sanayi ödülü
banka fonunu bir tür işçi tasarruflarından elde eder
uzun vadeli mevduat hesabı açan ve bu parayı taksitli satış yapan tüccarların finansmanında kullanan özel finans kurumu
sanayide yararlanılan binalar
sanayi yapıları İsim
sanayide yararlanılan binalar İsim
küçük hayat sigortası işi
sanayi için malzeme satın alan
sanayii kapasitesi
sanayii sermayesi
sanayii kapitalizmi
işyeri kantini işletme
sanayi sayımı
sanayii vergileri İsim
sanayi vergileri İsim
sanayici sınıfı
sanayi sınıfı
sanayi kombinesi
sosyal sigorta komisyonu
sanayi bölgesi
sanayii şirketi
sanayi şirketi
sanayi tesisleri İsim
sanayii yoğunluğu
sanayi firması
sanayi konferansı
sanayi konularının görüşüleceği toplantı
iş çatışması
sanayii şirketler grubu
sanayii inşaatı
sınai tüketim
sınai kontrol
sanayii kontrolü
sanayi kredisi
sanayi demokrasisi
endüstriyel demokrasi (işçilerin işletmelerin idare ve kararlarına katıldığı ekonomik sistem
sanayii tasarımcısı
teknik ressam
sanayi tasarımcısı
endüstriyel kalkınma
sanayi elması
sanayii elması
sökme sanayii
bir tarafta işveren diğer tarafta da işçiler ya da sendikanın bulunduğu
ücretlerle çalışma koşulları konusundaki müzakere
iş uyuşmazlığı
sanayi kısmı
sanayii kısmı
sanayi konutu
sanayii ekonomisi
sanayii imparatorluğu
sanayi imparatorluğu
sanayi işçisi
sanayi merkezi
endüstri mühendisi
sanayi mühendisliği
işletme mühendisliği
(US) endüstri mühendisliği
sanayii teşebbüsü
sanayii teçhizatı
sanayi teçhizatı
sanayi alanı
sanayi deneyimi
sınai işletme
sanayi sergisi
sanayi fuarı
sanayii fuarı
sanayii finansmanı
sınai dalgalanma
sanayii toplantısı
sanayi çoğrafyası İsim
sanayi ürünleri İsim
sanayi grubu
sanayi gelişimi
sanayi rizikosu İsim
sanayi riski
sanayi merkezi
işyeri sağlık koşulları İsim
sanayi geliri
sanayi endeksi
sınai yatırım
sanayi hisse senetlerine yapılan yatırım
sınai yatırımlar İsim
üretim yöntemleri bilgisi
sanayii kanunu
sanayi işletmesi avukatı
fabrika kitaplığı
üretim ruhsatı
sanayii hayatı
sanayi hayatı
fabrika yolu
(US) sanayi teşkilatı
fabrika dergisi
sanayi yöneticisi
şirket tahvilleri borsası
sanayi ürünleri piyasası
sanayi ürünlerinin revaçta olduğu piyasa
sanayi ürünleri pazarlaması
sanayi şirketlerinin birleşme birleşimsi
sanayi metodu
sanayii bakanlığı
sanayi bakanlığı
sanayii seferberliği
sanayi seferberliği
özel şartların hüküm sürdüğü yerlerdeki sanayilerin
sanayi tekeli
sanayi müzesi
sanayi devleti
sanayi işi
sanayii mesleği
sanayi düzeni
sınai verim
sınai mülkiyet
sanayi ortaklığı
sanayii ortaklığı
sanayii finansman kaynağı
sanayii bordrosu İsim
endüstri programı
sanayi tesisleri İsim
sanayi potansiyeli
fabrika fiyatı
ıslahhane
sanayi kazancı
sanayii hasılatı
sanayi süreci
üretim süreci
sanayii ürünleri tedariki
sanayi ürünleri tedariki
sanayi üretimi
sanayii kârı
sanayii projesi
sınai tasarım hakları ve markalar
sınaî mülkiyet
sanayii gayrimenkulü
endüstriyel modernleşme
sanayi amacıyla kullanılan gayrimenkul
sanayii mevzuatı
sanayi haberleri İsim
sınai sorumluluk
sınai sorumluluk
sanayi inin yeniden canlanması
sanayi devrimi
sanayii sabotajı
sanayi sabotajı
sanayi ürünler satışı
(Br) sanat usta okulu
yapı meslek okulu
sanayii kesimi
sanayi menkul değerleri İsim
sanayi tahvilleri İsim
sanayi danışma servisi
sanayi hisseleri İsim
sanayii derneği
sanayi sosyoloğu
(US) sanayi hisse senetleri İsim
fabrikanın kendi satış yeri
(US) işletmenin kendi satış mağazası
endüstri sübvansiyonları İsim
sanayi sübvansiyonu
endüstri sistemi
sanayii vergisi
fabrika eğitimi
sanayi transferi
uzun yol yük kamyonu
(US) endüstri ihtiyacını finanse eden kurum
sanayi işletmesi
sınai teşebbüs
sınai birim
sanayi işçi ücretleri İsim
sanayi savaşı
sanayi savaşı
işyeri refahı
sanayicilik