1. Fiil edinmek, elde etmek, temin etmek, sağlamak.
  We study to obtain knowledge. These goods may be obtained from any large store.
 2. Fiil ele geçirmek, kazan(dır)mak.
  He obtained the appointment through merit: Meziyeti sayesinde o mevkii kazandı.
 3. Fiil üretmek, istihsal etmek.
  to obtain sugar from the beat.
 4. Fiil geçerli/cari/âdet olmak, hüküm sürmek.
  The same rules obtain for everyone. Old customs still obtain
  here.
  System now obtaining: geçerli olan sistem.
 5. Fiil erişmek, ulaşmak, varmak, mazhar olmak.
  obtain the age of manhood.
 6. Fiil başarmak, başarıya ulaşmak, muvaffak olmak.
Oxford'da okumuş olmak Fiil
master diplomasını almak Fiil
amacına erişmek Fiil
kapış kapış kapışmak Fiil
sertifika almak Fiil
(askerlik) subaylığa terfi etmek Fiil
(borç) ödeme için vadeyi uzatmak Fiil
diploma almak Fiil
haciz koydurmak Fiil
istenilen fiyatı elde etmek Fiil
basacak sağlam zemin bulmak Fiil
bir bakanın iltiması ile hükümette bir mevkii elde etmek Fiil
bir karar çıkartmak Fiil, Hukuk
davayı kazanmak Fiil, Hukuk
bir borçlu aleyhinde karar çıkartmak Fiil
bir borçlu alehine karar çıkartmak Fiil
birinin aleyhine bir hüküm istihsal etmek Fiil
kurnazlıkla lisans elde etmek Fiil
başvuruyla ödünç para almak Fiil
başvuru üzerine para kredisi almak Fiil
belli bir çapta ekonomik bağımsızlık elde etmek Fiil
süfli bir işe girmek Fiil
bir aylık izin almak Fiil
izin almak Fiil
bir patent almak Fiil
başvuru üzerine şahsi kredi almak Fiil
başvuru üzerine şahsi kredi almak Fiil
bir mevki elde etmek Fiil
bir fiyat almak Fiil
istenilen fiyatı elde etmek Fiil
vasiyetnameyi mahkemeye onaylatmak Fiil
bir borçtan ibra edilmek Fiil
bir yükümlülükten kurtarmak Fiil
bir haftalık izin almak Fiil
kabul sağlamak Fiil
erteletmek Fiil
bir para avansı almak Fiil
tevkif müzekkeresi elde etmek Fiil
ödeme için süreyi ertelemek Fiil
ödeme için bir süreyi ertelemek Fiil
bir teklif almak Fiil
bir fikir edinmek Fiil
bir sipariş almak Fiil
sipariş almak Fiil
(Br) haciz kararı almak Fiil
kurnazlıkla elde etmek Fiil
anaforlamak Fiil
sahtekârlıkla elde etmek Fiil
dolandırıcılıkla elde etmek Fiil
bir bankadan kredi almak Fiil
sahtekârlıkla kredi almak Fiil
sahtekârlıkla kredi elde etmek Fiil
sahtekârlıkla kredi almak Fiil
bir çocuğun vesayetini üzerine almak Fiil
tazminat almak Fiil
haksız fiil yüzünden tazminat elde etmek Fiil
iş bulmak Fiil
bir yarışmada birinci ödülü almak Fiil
sınavda tam not almak Fiil
getirtmek Fiil
satın almak Fiil
mal elde etmek Fiil
malları doğrudan fabrikadan almak Fiil
malları doğrudan fabrikadan getirmek Fiil
bilgi edinmek Fiil
dış kaynaklardan bilgi edinmek Fiil
dış kaynaklardan bilgi edinmek Fiil
adli çare bulmak Fiil
turizmden büyük döviz meblağı elde etmek Fiil
kanunen elde etmek Fiil
kanun hükmünü elde etmek Fiil
fazla destek görmemek Fiil
yalanla dolanla para elde etmek Fiil
hile ve dolanla para kazanmak Fiil
dayanak bulamamak Fiil
hiçbir şey elde edememek Fiil
izin almak Fiil
yalanla dolanla mal edinmek Fiil
erzak temin etmek Fiil
bir tazminat almak Fiil
birinden tazminat almak Fiil
bir borçtan ibra edilmek Fiil
garanti sağlamak Fiil
birini bir mevkie tayin ettirmek Fiil
birinin güvenini kazanmak Fiil
birinin rızasını almak Fiil
birinin payını devralmak Fiil
nevaleyi düzmek Fiil
bir şeyi çok yüksek fiyata almak Fiil
bir şeyi fahiş fiyata elde etmek Fiil
bir şeyi hile ile elde etmek Fiil
birinden birşey edinmek Fiil
birinden birşey almak Fiil
birşey aracılığıyla birşey edinmek Fiil
birşey sayesinde birşey elde etmek Fiil
birşey dolayımıyla birşey edinmek Fiil
birşeyden birşey elde etmek Fiil
bir şeyi hile ile elde etmek Fiil
ihaleyi kazanmak Fiil
kontrat imzalamak Fiil
telif hakkını almak Fiil
bir yarışmada birincilik ödülü almak Fiil
gerekli çoğunluğu elde etmek Fiil
ipoteksiz mülkiyet iktisap etmek Fiil
ipoteksiz mülkiyeti iktisap etmek Fiil
oy desteğini elde etmek Fiil
koparmak Fiil
peşine düşmek Fiil
hüküm istihsaline hacet kalmaksızın Zarf, Hukuk