1. yaratmak, halketmek.
  God created the heaven and the earth.
 2. ibda etmek, (sanat eseri) yaratmak.
  The composer created a beatiful symphony.
 3. (rol) yapmak, icra etmek, ilk defa oynamak.
 4. atamak, tayin etmek.
  The Queen's son was created Prince of Wales at a ceremony.
 5. sebep olmak, sonucunu doğurmak, intaç etmek, celbetmek.
  The news created a lot of confusion.
 6. ihdas/icat etmek, tertip etmek, ortaya çıkarmak.
  The scientist worked for years to create a pollution-free engine.
 7. yapmak, meydana/vücude getirmek, çıkarmak.
  to create disturbance: kargaşalık çıkarmak.
 8. gürültü yapmak, öfkelenmek, bağırıp çağırmak, kıyameti koparmak.
  I wish the baby would stop creating and go to sleep.
 9. yaratık, yaratılmış.
huzursuzluk yaratmak Fiil
kötü izlenim yaratmak Fiil
kötü bir izlenim yaratmak Fiil
(US) şirket kurmak Fiil
talep yaratmak Fiil
huzursuzluk yaratmak Fiil
moda yaratmak Fiil
bir moda yaratmak Fiil
fon yaratmak Fiil
büyük heyecan uyandırmak Fiil
birine kadro açmak Fiil
pazar oluşturmak Fiil
ipotek koymak Fiil
yeni ihtiyaç yaratmak Fiil
ortaklık kurmak Fiil
rehin hakkı tesis etmek Fiil
rehnetmek Fiil
emsal oluşturmak Fiil
rezerv oluşturmak Fiil
bir isyan havası yaratmak Fiil
isyan havası yaratmak Fiil
skandal yaratmak Fiil
rezalet çıkarmak Fiil
depo kurmak Fiil
bir kaşık suda fırtına koparmak Fiil
tröst kurmak Fiil
(birini) kont yapmak Fiil
sanayi kurmak Fiil
bir sanayi kurmak Fiil
sanayii kurmak Fiil
hiç yoktan bir sanayii yaratmak Fiil
hiç yoktan bir sanayi yaratmak Fiil
ayni sermaye yaratmak Fiil
kredi yaratmak Fiil
talep yaratmak Fiil
talep uyandırmak Fiil
engel çıkarmak Fiil
uydurma güçlükler çıkarmak Fiil
hiç yoktan bir sanayi yaratmak Fiil
ilgi yaratmak Fiil
ilgi çekmek Fiil
kanuni ilişkiler kurmak Fiil
kanuni ilişkiler yaratmak Fiil
sorumluluk yaratmak Fiil
yeni işler yaratmak Fiil
toplumun huzurunu kaçırmak Fiil
toplumsal huzursuzluk yaratmak Fiil
sosyal huzursuzluk yaratmak Fiil
birine bir unvan vermek Fiil
birini birşey ilan etmek Fiil
meslek davranış kurallarını saptamak Fiil
servet yaratmak Fiil
ipotek etmek Fiil
ayağna dolanmak Fiil
kanuni yükümlülük doğurma kastı
kanuni yükümlülük doğurma kasıt stıı
skandal yaratmak Fiil