1. Gramer tümce, cümle, ibare.
  phrase book: (hazır) cümle kitabı.
 2. deyim, tabir.
 3. ifade tarzı.
  a book written in the phrase of the West.
 4. Müzik cümle, parça, bir bestenin 4-8 ölçülük parçası.
 5. seri halinde dans figürü, 6, tümcelemek, tümce/cümle haline koymak.
 6. (tümcelerle/cümlelerle) ifade etmek.
  to phrase one's thoughts.
 7. Müzik bir besteyi/melodiyi parçalara bölmek.
özlü-tümce: dikkati çeken tümce. İsim
boş laflar
kısacası
senin anlayacağın
: eylemsi önerme, fiili mastar şeklinde olan tümce. Örnek:
“What to do next? So young to speak so clearly.”
hukuki deyim
isim öbeği İsim, Dilbilim
ilgeçli tümce, ilgeç tümcesi, bir ilgeç ve addan oluşan tümce:
in bed gibi.
kalıp İsim
kalıplaşmış ifade İsim
basmakalıp sözler
klişe
güzel bir üslûpla yazmak.
eylemsel tümce: yardımcı fiiller veya belirteç ihtiva eden tümce.
ör.: "We shall have gone" daki

"shall have gone" veya
"They make up the deficit" tümcesindeki
" make up the deficit”
İsim
moda deyim, herkesin çok kullandığı söz.
hazır cümle kitabı
nezaket sözleri İsim
basmakalıp söz
ad öbeği İsim, Dilbilim
bir cümleyi harfiyyen anlamak Fiil
bir cümleyi harfiyen anlamak Fiil