1. İsim, Coğrafya kömür
 2. kömür, maden/taş kömürü.
  hard coal = anthracite: antrasit.
  soft coal = bituminous coal:
  bitüm.
  brown coal = lignite: linyit.
  white coal: elektrik.
  coal-bag: kömür çuvalı.
  coal-bearing: kömür ihtiva eden.
  coal-black: kapkara, simsiyah, kuzgunî siyah, kömür karası.
  coal-bunker/cellar: kömürlük.
  coal basket
  den. kömür çavalyesi.
  coal bed: kömür yatağı.
  coalbin: kömürlük.
  coal breaker: kömür kırıcı.
 3. odun kömürü.
 4. kor, yanan odun/kömür parçası.
  live coals: kor, yanan kömür.
 5. kömürleştirmek, yakmak, yakıp kömür haline getirmek.
 6. kömür vermek/almak.
aktif karbon İsim, Tıp
aktif karbon filtre İsim, Kimya
Kömür ve linyit çıkartılması (NACE kodu: 05) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Taş kömürü madenciliği (NACE kodu: 05.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Taş kömürü madenciliği (NACE kodu: 05.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
kömür (akaryakıt) stokunu yenilemek Fiil
antrasit kömürü
(makine) çok kömür yakmak Fiil
taşkömürü
maden kömürü
antrasit
antrasit
linyit. İsim
kelle kömür: iri yuvarlak kömür. İsim
kokkömürü
kok kömürü
kömür kırmak Fiil
söndürülmüş kömür
ziftli kömür
maden kömürü
yağlı kömür
gazhane kömürü
gaz kömürü
taşkömürü, maden kömürü, antrasit. İsim
kömür yükü
kömürlükten kazanlara kömür taşımak Fiil
kömür taşımak Fiil
yağsız madenkömürü
kuvvetsiz kömür
kömür çıkarmak Fiil
taşkömürü
maden kömürü
kömür çıkarma
kömür üretimi
taşkömürü
kömür ocağı
kuvvetsiz kömür
kömürden yan ürün elde etmek Fiil
tuvönan kömür İsim
mıcır
mıcır
bituminous coal İsim
istim kazanı kömürü
kömür israfı
mucur
beyaz kömür, su gücü, akarsu (güç kaynağı olarak). İsim
(a) odun kömürü, mangal kömürü, (b) linyit.
demir çelik sanayii
kömür ve çelik sanayii
kömür ve çelik sanayi
kömür bölgesi
(US) kömür deposu İsim
kömür havzası
madenkömürü yatağı
kömür kırıntısı
geminin kömür ambarı
(US) kömür vagonu
kömür vagonu
(US) kömür taşıma arabası İsim
kömürlük
kömür işletmesi
kömür tüketimi
kömür tüketimi
kömür müteahhidi
kömür kontrolü
kömür bunalımı
kömürcü
kömür varlığı
kömür deposu İsim
kömür havzası
kömür ihracı
(Br) kömür tüccarı
kömür kıtlığı
kömür havzası. İsim
kömürle ısınan
kömür yakan
havagazı. İsim
kömür yanarken çıkan gaz. İsim
antrasit
kömür fazlası
kömür satıcısı
kömür sıkıntısı
kömür hamalı
kömür taşıyıcı
kömür sanayii
kömür tevzi yeri
kömür yatakları, içinde madenkömürü bulunan yerküre tabakası. İsim
kömür tüccarı
ocak
kömür madeni
kömür ocağı
kömür madeninde çalışan işçi
kömür işletme endüstrisi
kömür işletmesi
kömür madeni işletmeciliği
kömür işletme sanayii
kömür madenciliği sektörü İsim
köknar baştankarası
(Parus ater): Avrupa ve Asya çam ormanlarında yaşayan sırtı külrengi, karnı
ak, başı kara, yanları ak benekli bir kuş.
İsim
gazyağı. İsim
kömür verimi
kritik kömür durumu
ocak
kömür madeni
kömür ocağı çukuru
kömür üreticisi
kömür yatakları İsim
kömür rezervleri İsim
kömür çuvalı
kömür kovası. İsim
kömür lük
kömürlük
kömür gemisi
kömür küreği
kömür stok durumu
kömür grevi
kömür ikmali
katran.
coal-tar: katranlı, katrandan. İsim
creosote ile ayni anlama gelir. kömürden elde edilen katran ruhu.
kömür boşaltma yeri
kömür yığını
köknar baştankarası
(Parus ater): Avrupa ve Asya çam ormanlarında yaşayan sırtı külrengi, karnı
ak, başı kara, yanları ak benekli bir kuş.
İsim
kömür iskelesi
kömür deposu İsim
bir kömür ocağı işletmek Fiil
kömür (akaryakıt) deposunu tam doldurmak Fiil
denize su taşımak, tereciye tere satmak, zengine sadaka vermek.
bir kömür ocağının işletilmesi
maden ocağı yangını
kömür ocağı işletmek Fiil
antrasit ocağı
(Br) kömür madenlerini devletleştirmek Fiil
bir maden ocağını işletmeye açmak Fiil
kömür ocağı işletmek Fiil
yanan ateşe kömür atmak Fiil
taşkömürü ocağı işletmeciliği
bir kömür kıtlığına karşı tedbir almak Fiil
kömür yerine akaryakıt kullanmak Fiil
kömür ocağı grevi
kömürcülük
kömür madeni ocağını havalandırmak Fiil
bir kömür madeni ocağını havalandırmak Fiil
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu İsim, Avrupa Birliği
avrupa kömür ve çelik topluluğu danışma komitesi
Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri