coal

 1. Noun, Geography kömür
 2. kömür, maden/taş kömürü.
  hard coal = anthracite: antrasit.
  soft coal = bituminous coal:
  bitüm.
  brown coal = lignite: linyit.
  white coal: elektrik.
  coal-bag: kömür çuvalı.
  coal-bearing: kömür ihtiva eden.
  coal-black: kapkara, simsiyah, kuzgunî siyah, kömür karası.
  coal-bunker/cellar: kömürlük.
  coal basket
  den. kömür çavalyesi.
  coal bed: kömür yatağı.
  coalbin: kömürlük.
  coal breaker: kömür kırıcı.
 3. odun kömürü.
 4. kor, yanan odun/kömür parçası.
  live coals: kor, yanan kömür.
 5. kömürleştirmek, yakmak, yakıp kömür haline getirmek.
 6. kömür vermek/almak.
aktif karbon Noun, Medicine
aktif karbon filtre Noun, Chemistry
Kömür ve linyit çıkartılması (NACE kodu: 05) Noun, Trades-Professions
Taş kömürü madenciliği (NACE kodu: 05.1) Noun, Trades-Professions
Taş kömürü madenciliği (NACE kodu: 05.10) Noun, Trades-Professions
kömür (akaryakıt) stokunu yenilemek Verb
antrasit kömürü
(makine) çok kömür yakmak Verb
taşkömürü
maden kömürü
antrasit
antrasit
linyit. Noun
kelle kömür: iri yuvarlak kömür. Noun
kokkömürü
kok kömürü
kömür kırmak Verb
söndürülmüş kömür
ziftli kömür
maden kömürü
yağlı kömür
gazhane kömürü
gaz kömürü
taşkömürü, maden kömürü, antrasit. Noun
kömür yükü
kömürlükten kazanlara kömür taşımak Verb
kömür taşımak Verb
yağsız madenkömürü
kuvvetsiz kömür
kömür çıkarmak Verb
taşkömürü
maden kömürü
kömür çıkarma
kömür üretimi
taşkömürü
kömür ocağı
kuvvetsiz kömür
kömürden yan ürün elde etmek Verb
tuvönan kömür Noun
mıcır
mıcır
bituminous coal Noun
istim kazanı kömürü
kömür israfı
mucur
beyaz kömür, su gücü, akarsu (güç kaynağı olarak). Noun
(a) odun kömürü, mangal kömürü, (b) linyit.
demir çelik sanayii
kömür ve çelik sanayii
kömür ve çelik sanayi
kömür bölgesi
(US) kömür deposu Noun
kömür havzası
madenkömürü yatağı
kömür kırıntısı
geminin kömür ambarı
(US) kömür vagonu
kömür vagonu
(US) kömür taşıma arabası Noun
kömürlük
kömür işletmesi
kömür tüketimi
kömür tüketimi
kömür müteahhidi
kömür kontrolü
kömür bunalımı
kömürcü
kömür varlığı
kömür deposu Noun
kömür havzası
kömür ihracı
(Br) kömür tüccarı
kömür kıtlığı
kömür havzası. Noun
kömürle ısınan
kömür yakan
havagazı. Noun
kömür yanarken çıkan gaz. Noun
antrasit
kömür fazlası
kömür satıcısı
kömür sıkıntısı
kömür hamalı
kömür taşıyıcı
kömür sanayii
kömür tevzi yeri
kömür yatakları, içinde madenkömürü bulunan yerküre tabakası. Noun
kömür tüccarı
ocak
kömür madeni
kömür ocağı
kömür madeninde çalışan işçi
kömür işletme endüstrisi
kömür işletmesi
kömür madeni işletmeciliği
kömür işletme sanayii
kömür madenciliği sektörü Noun
köknar baştankarası
(Parus ater): Avrupa ve Asya çam ormanlarında yaşayan sırtı külrengi, karnı
ak, başı kara, yanları ak benekli bir kuş.
Noun
gazyağı. Noun
kömür verimi
kritik kömür durumu
ocak
kömür madeni
kömür ocağı çukuru
kömür üreticisi
kömür yatakları Noun
kömür rezervleri Noun
kömür çuvalı
kömür kovası. Noun
kömür lük
kömürlük
kömür gemisi
kömür küreği
kömür stok durumu
kömür grevi
kömür ikmali
katran.
coal-tar: katranlı, katrandan. Noun
creosote ile ayni anlama gelir. kömürden elde edilen katran ruhu.
kömür boşaltma yeri
kömür yığını
köknar baştankarası
(Parus ater): Avrupa ve Asya çam ormanlarında yaşayan sırtı külrengi, karnı
ak, başı kara, yanları ak benekli bir kuş.
Noun
kömür iskelesi
kömür deposu Noun
bir kömür ocağı işletmek Verb
kömür (akaryakıt) deposunu tam doldurmak Verb
denize su taşımak, tereciye tere satmak, zengine sadaka vermek.
bir kömür ocağının işletilmesi
maden ocağı yangını
kömür ocağı işletmek Verb
antrasit ocağı
(Br) kömür madenlerini devletleştirmek Verb
bir maden ocağını işletmeye açmak Verb
kömür ocağı işletmek Verb
yanan ateşe kömür atmak Verb
taşkömürü ocağı işletmeciliği
bir kömür kıtlığına karşı tedbir almak Verb
kömür yerine akaryakıt kullanmak Verb
kömür ocağı grevi
kömürcülük
kömür madeni ocağını havalandırmak Verb
bir kömür madeni ocağını havalandırmak Verb
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Noun, European Union
avrupa kömür ve çelik topluluğu danışma komitesi
Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı Noun, Organizations
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Noun, Organizations