achieve

 1. Transitive Verb başarmak, gerçekleştirmek, yapıp bitirmek, meydana çıkarmak.
  With courage one can achieve anything:
  Cesaret ile her şey başarılabilir/gerçekleştirilebilir.
  He has achieved the impossible: İmkânsız olan şeyi başardı.
 2. Transitive Verb kavuşmak, erişmek, elde etmek, nail olmak, kazanmak, muzaffer olmak.
  to achieve a result: bir
  sonuç elde etmek.
  to achieve one's purpose: maksadına erişmek.
  to achieve a victory: zafer kazanmak.
hedefe ulaşmak Verb
amacını gerçekleştirmek Verb
amacını gerçekleştirmek Verb
amacına ulaşmak Verb
ün kazanmak Verb
bir sonuç elde etmek Verb
özerkleşmek Verb
ahenk teşkil etmek Verb
nam kazanmak Verb
bir şeyi dolambaçlı yollarla elde etmek Verb
... haline gelmek Verb
dünya çapında satılır olmak Verb
hedefimiz gelecek yıl içerisinde % 3'lük büyüme gerçekleştirmektir