1. Geçişli Fiil başarmak, gerçekleştirmek, yapıp bitirmek, meydana çıkarmak.
  With courage one can achieve anything:
  Cesaret ile her şey başarılabilir/gerçekleştirilebilir.
  He has achieved the impossible: İmkânsız olan şeyi başardı.
 2. Geçişli Fiil kavuşmak, erişmek, elde etmek, nail olmak, kazanmak, muzaffer olmak.
  to achieve a result: bir
  sonuç elde etmek.
  to achieve one's purpose: maksadına erişmek.
  to achieve a victory: zafer kazanmak.
hedefe ulaşmak Fiil
amacını gerçekleştirmek Fiil
amacını gerçekleştirmek Fiil
amacına ulaşmak Fiil
ün kazanmak Fiil
bir sonuç elde etmek Fiil
özerkleşmek Fiil
ahenk teşkil etmek Fiil
nam kazanmak Fiil
bir şeyi dolambaçlı yollarla elde etmek Fiil
... haline gelmek Fiil
dünya çapında satılır olmak Fiil
hedefimiz gelecek yıl içerisinde % 3'lük büyüme gerçekleştirmektir