1. (bkz: find )
  (geç.z.).
 2. donatılmış, tam teçhizatlı, herşeyi tamam, dayalı döşeli.
  He bought a new boat, fully found.
 3. fiyata/ücrete/kiraya dahil, ek ücret istenmeden temin edilen.
  all found: konut ve yemek ücrete
  dahil.
  Room to let, laundry found.
 4. bedava/ücretsiz temin edilen şey, özellikle hizmetçiye bedava verilen yemek.
  Maid wanted, good salary
  and found: Hizmetçi aranıyor, iyi ücret ve bedava yemek verilir.
 5. Fiil kurmak, tesis etmek.
  to found a dynasty. The Romans founded a great city on the banks of this river.
  This bank was founded in 1880.
 6. Fiil temel(ini) atmak, bina etmek.
  The castle is founded on solid rock.
 7. Fiil
  found on/upon: dayan(dır)mak, istinat et(tir)mek.
  The story founded on fact. He founded his claim on facts.
 8. Fiil temel/esas/sebep teşkil etmek, esasını oluşturmak.
 9. Geçişli Fiil (erimiş madeni, camı vb. kalıba) dökmek, döküm(cülük) yapmak, madeni ergiterek kalıba dökmek.
(bir işyerinde) ait olduğu yeri bulmak Fiil
(ücrete ek olarak) yeyip içme ve yatma (dahil).
The cook gets $60 a week and all found.
(=
to be)
wanting (
in): yoksun/yetersiz/noksan/kusurlu bulunmak/olmak.
be wanting
in common sense: sağduyudan yoksun olmak.
haczedilebilecek mal bulunamamıştır
adresinde bulunmamış
lukata
bulunan eşya
bir kürsü kurmak Fiil
şirket kurmak Fiil
bir aile kurmak Fiil
bir servet yapmak Fiil
bir hükmü hakem kararına dayandırmak Fiil, Hukuk
hükmü hakem kararına dayandırmak Fiil
yeni bir kürsü ihdas etmek Fiil
yeni şehir kurmak Fiil
yeni bir şehir kurmak Fiil
burs fonu kurmak Fiil
burs vermek Fiil
okul açmak Fiil
okul yapmak Fiil
meşruta tesis etmek Fiil
suçüstü yakalanmış
bulunmuş eşya. İsim
karşılıklı menfaat üzerine kurmak Fiil
olay yerinde bulunmuş olma
bulunan eşya listesi
kaza dairesi içinde bulunmuş olma
keşfedilmek Fiil
bir ithamdan suçlu bulunmak Fiil
sahtecilik sahtekârlıktan hüküm giymek Fiil
sahtekârlıktan hüküm giymek Fiil
bir ithamdan suçlu bulunmak Fiil
her bakımdan suçlu bulunmak Fiil
bütün suçlamalardan suçlu bulunmak Fiil
ithamnamede iddia edilen her fiilden suçlu bulunmak Fiil
piyasada bulunmak Fiil
duruşmada ehliyetsiz bulunmuş olmak Fiil
duruşma da ehliyetsiz bulunmak Fiil
kurdurmak kurdurtmak Fiil
kârlı bir iş bulmuş olmak Fiil
tarihte yer almak Fiil