found

 1. (bkz: find )
  (geç.z.).
 2. donatılmış, tam teçhizatlı, herşeyi tamam, dayalı döşeli.
  He bought a new boat, fully found.
 3. fiyata/ücrete/kiraya dahil, ek ücret istenmeden temin edilen.
  all found: konut ve yemek ücrete
  dahil.
  Room to let, laundry found.
 4. bedava/ücretsiz temin edilen şey, özellikle hizmetçiye bedava verilen yemek.
  Maid wanted, good salary
  and found: Hizmetçi aranıyor, iyi ücret ve bedava yemek verilir.
 5. Verb kurmak, tesis etmek.
  to found a dynasty. The Romans founded a great city on the banks of this river.
  This bank was founded in 1880.
 6. Verb temel(ini) atmak, bina etmek.
  The castle is founded on solid rock.
 7. Verb
  found on/upon: dayan(dır)mak, istinat et(tir)mek.
  The story founded on fact. He founded his claim on facts.
 8. Verb temel/esas/sebep teşkil etmek, esasını oluşturmak.
 9. Transitive Verb (erimiş madeni, camı vb. kalıba) dökmek, döküm(cülük) yapmak, madeni ergiterek kalıba dökmek.
(bir işyerinde) ait olduğu yeri bulmak Verb
(ücrete ek olarak) yeyip içme ve yatma (dahil).
The cook gets $60 a week and all found.
(=
to be)
wanting (
in): yoksun/yetersiz/noksan/kusurlu bulunmak/olmak.
be wanting
in common sense: sağduyudan yoksun olmak.
haczedilebilecek mal bulunamamıştır
adresinde bulunmamış
lukata
bulunan eşya
bir kürsü kurmak Verb
şirket kurmak Verb
bir aile kurmak Verb
bir servet yapmak Verb
bir hükmü hakem kararına dayandırmak Verb, Law
hükmü hakem kararına dayandırmak Verb
yeni bir kürsü ihdas etmek Verb
yeni şehir kurmak Verb
yeni bir şehir kurmak Verb
burs fonu kurmak Verb
burs vermek Verb
okul açmak Verb
okul yapmak Verb
meşruta tesis etmek Verb
suçüstü yakalanmış
bulunmuş eşya. Noun
karşılıklı menfaat üzerine kurmak Verb
olay yerinde bulunmuş olma
bulunan eşya listesi
kaza dairesi içinde bulunmuş olma
keşfedilmek Verb
bir ithamdan suçlu bulunmak Verb
sahtecilik sahtekârlıktan hüküm giymek Verb
sahtekârlıktan hüküm giymek Verb
bir ithamdan suçlu bulunmak Verb
her bakımdan suçlu bulunmak Verb
bütün suçlamalardan suçlu bulunmak Verb
ithamnamede iddia edilen her fiilden suçlu bulunmak Verb
piyasada bulunmak Verb
duruşmada ehliyetsiz bulunmuş olmak Verb
duruşma da ehliyetsiz bulunmak Verb
kurdurmak kurdurtmak Verb
kârlı bir iş bulmuş olmak Verb
tarihte yer almak Verb