farm

 1. çiftlik, tarla.
  farm-bailiff: çiftlik kâhyası.
 2. (karada, su altında vb.) hayvan üretme sahası.
  a pig farm. an oyster farm.
  dairy farm: mandıra.
 3. vergi mültezimliği.
  tax farm: vergi mültezimi.
 4. gelir sağlamak için ayrılmış arazi.
 5. vergi toplamaya yetkili kimseden götürü olarak alınan sabit meblağ.
 6. (İngiliz tarihinde) (a) arazi kiralama, kira ile elde edilen mülkiyet, kira koşulları, (b) araziden alınan kira veya gelir.
 7. (beyzbol) idman takımı.
 8. vergi/kira olarak yılda ödenen sabit meblağ.
 9. (araziyi) ekmek, ekip biçmek, çiftçilik yapmak.
 10. (çiftlik, tarla vb.) kiralamak.
 11. para ile bakmak için anlaşmak.
 12. (bir kurumun, fakir halkın vb. bakımını) sözleşme ile başkasına devretmek.
  a county that farms its poor.
 13. (beyzbol) idman takımına yerleştirmek.
Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı (NACE kodu: 10.91) Noun, Trades-Professions
birinin kendi çiftliği
(US) çiftliğini uygun bir fiyata satmak Verb
Hayvan Çitliği Noun, Literature
çocuk bakımevi/yuvası.
çiftlikte büyümüş olmak Verb
çiftlikte büyümüş olmak Verb
bir çiftlikte oturmak Verb
güzellik çiftliği
darülaceze.
dairy ile ayni anlama gelir. mandıra.
örnek çiftlik
çiftlik (bir kimsenin öz malı olan çiftlik).
dirt farmer: çiftçi.
dirt farming: çiftçilik. Noun
deneme çiftliği
deneme çiftliği
sınai tarımcılık
fabrika çiftliği
zayıflama mesiresi: zenginlerin perhiz ve idmanla kilo kaybettikleri mesire yeri. Noun
ırsi hâsılat icarı (babadan oğula intikal eden icar ve iltizamı
balık çiftliği, balık üretme alanı. Noun
serbest çiftlik
tımarhane, akıl hastanesi.
sağlık iyileştirme kuruluşu
kendi çiftliği
bir çiftliğin kiraya verilmesi
kiralanmış çiftlik
bir çiftliği yürütmek Verb
örnek çiftlik
mal sahibi tarafından işletilen çiftlik
midye çiftliği
bir çiftliğin ortaklar arasında bölünmesi
domuz çiftliği
yoksul yurdu, fakirlere iş bulan ve bakan kurum.
tavuk çiftliği
birine bir çiftliği devretmek Verb
mandıra
otomatik sulama tertibatlı çiftlik
hayvan çiftliği. Noun
hara
at çiftliği
petrol depoları sahası.
güzel çiftlik
ağaçlık, kerestelik ağaç yetiştirme alanı.
bostan, sebze bahçesi. Noun
ıslah çiftliği: suç işleyen çocukların ıslah için çalıştırıldıkları çiftlik. Noun
çiftlikte çalışmak Verb
160 hektarlık araziyi ekip biçmek Verb
çiftlik muhasebesi veri ağı
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı
çiftlik kâhyası Noun
çiftlik işçisi
çiftlik binası Noun
çiftlik binaları Noun
(US) Çiftçiler Derneği
çiftlik peyniri, beyaz peynire benzer bir tür peynir.
(AT) Çiftlik işleri memuru
çiftlik imtiyazları Noun
tarım kredisi
(US) tarım kredisi ofisi
(US) tarım kredi sistemi
çiftliği kateden hemzemin geçit
borçlu çiftçi
çiftlik teçhizatı
çiftçi aile
tarım işçileri Noun
aylakçı
çiftlik işçisi
tarım aletleri Noun
tarım ürünleri ithalatçısı
tarım ürünleri ithali
tarım geliri
çiftlik geliri
rençber Noun
tarım işçisi Noun
çiftlik işi
toprağı işlemek Verb
çiftlik kira sözleşmesi
çiftçilik kira sözleşmesi
çiftlik kira kontratı
çiftlik aydınlatma jeneratörü
tarım kredisi
çiftlik kredisi
(US) tarım kredi bankası Noun
tarım borcu senedi
tarım zararları Noun
tarımda uğranılan zarar
çiftlik idaresi
çiftlik kâhyası Noun
tarım ürünleri piyasası
Tarımcılık Bakanı
Tarım Bakanı
çiftlik ipoteği
çiftlik arazisi ipoteği
(Br) çiftlik tesisleri Noun
çiftlik yönetimi
mültezime/kiraya/icara vermek, sabit bir ücret veya yüzde ile vergi/alacak tahsilini birine devretmek.

to farm out the bill collection.
para karşılığı bakılmak üzere çocukları teslim etmek Verb
birçok ürün için sipariş vermek Verb
para karşılığı birinin bakımını üstlenmek Verb
tarımsal vergileri iltizama vermek Verb
iltizama vermek Verb
çiftlik üretimi
çiftlik
tarım politikası Noun
çiftlik fiyatları Noun
tarım ürünleri fiyatları Noun
çiftlik mahsulü
çiftlik üretimi
tarım ürünleri fiyatları Noun
çiftlik ürünleri Noun
çiftlik arazisi
çiftlik kirası
köy yolu
çiftlik uşağı
çiftlik envanteri
hayvan mevcudu
mevcut hayvanlar
çiftlik kiracılığı
çiftlik iltizamı
çiftlik arazisi kiracısı
çiftlik araçları Noun
çiftlik köyü
çiftlik arabası Noun
çiftlik işçisi ücreti
tarım işçisi ücretleri Noun
çiftlik işi
çiftlik işçisi
çiftlikte teslim fiyatı
(US) Federal Tarımsal İpotek Şirketi (hükümetin yaptığı bankacılık bölümüne dahil kuruluş
çiftliği kiraya vermek Verb
komşu çiftlik yapıları Noun
istiridye yatağı, denizin sığ sularında istiridye yetiştirilen yer.
(US) bostan
ücret almayan çiftlik işçisi
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Noun, Organizations