birth

 1. Noun doğum.
  premature birth: erken doğum.
  the day of his birth = birth date: doğum tarihi.
 2. Noun doğma, doğuş.
  a musucian by birth: doğuştan müzisyen.
  the birth of an idea: bir fikrin
  doğuşu.
  blind from birth: doğuştan kör.
  Scottish by birth: aslen İskoçyalı.
 3. Noun başlangıç.
  Today marks the birth of a new era.
normal doğum Noun, Medicine
normal yolla doğum Noun, Medicine
doğum yıldönümü
bir doğumu haber vermek Verb
doğduğunda Adverb
doğum anında Adverb
İngiliz doğumlu olmak Verb
ingiltere doğum lu olmak Verb
asilzade soyundan gelmek Verb
ters doğum: doğumda önce çocuğun ayak ve kıçının gelmesi. Noun
ters doğum Noun, Medicine
doğum belgesi
nüfus kâğıdı Noun, Public Administration
nüfus hüviyet cüzdanı
doğum
doğuştan vatandaşlık
çocuğun nesebini gizleme
doğduğu memleket
doğum günü
doğumla iktisap olunan ikametgâh
doğuştan
kurtulmak Verb
doğum saati
mütevazı aileden
aşağı tabakadan
nesebi sahih doğum
canlı olarak doğma
çoğul doğum Reproduction
doğum adı
doğumdaki adı
doğuştaki milliyeti
normal yolla doğum Noun, Medicine
normal doğum Noun, Medicine
yeniden dünyaya gelme
doğum bildirisi
doğum bildirimi
doğumun bildirilmesi
bir doğumu bildirmek Verb
aynı değerde olan
küfüv
gayri meşru
asil soydan gelmeyen
soylu olmayan yoksul aileden gelme
doğum yeri Noun
erken doğum
doğum önceliği
ilk evlat hakkı
bir doğumu kaydettirmek Verb
Meryemananın Hz. İsa'yı doğurduktan sonra da bakire kaldığı inancı. Noun
döllemesiz çoğalma, dişinin çiftleşmeden doğurması. Noun, Zoology
doğum yılı
doğum
doğum sigortası Noun
kimlik belgesi, nüfus/hüviyet cüzdanı.
doğum belgesi Noun, Civil Law
doğum ilanları Noun
doğum kontrolu, doğum tahdidi.
doğum kontrolu araçları Noun
doğum kontrolü araçları Noun
doğum kontrol hapı.
go/be on the pill
k.d. muntazaman doğum kontrol hapı almak.
doğum tarihi
doğum günü
doğum kusuru Noun, Medicine
doğum anomalisi Noun, Medicine
doğumsal anomali Noun, Medicine
doğum saati
doğumdan beri var olan leke
doğuştan var olan yüzde veya vücuttaki leke
doğduğu ay
yeni fikirlerin doğuşu
biyolojik anne-baba Noun
doğum süreci
doğum oranı: bir yerde/bölgede/ülkede belirli bir süre içinde doğum sayısının 1000 nüfusa düşen ortalama sayısı. Noun
doğum hızı Noun, Environment-Ecology
nüfus kaydı Noun, Demography
doğum kaydı
doğum kaydı
büyük evlat hakkı
doğum hakkı
büyük çocuk hakkı
doğum yılı
nüfus artış hızını düşürmek Verb
bir yılda her yüz kişiye düşen doğum sayısı
kaba doğum oranı
doğum tarihi Noun
doğum oranında azalma
düşen doğum oranı
doğumların ölümlere oranla yüksek olması
doğum oranında düşüş
doğum oranında düşüş
doğum oranının düşmesi
(a) (çocuk) doğurmak, (b) meydana getirmek, yol açmak, yaratmak, ibda etmek.
to give birth to a child:
çocuk doğurmak.
to give birth to a poem: şiir yazmak.
doğurmak.
çocuk doğurmak Verb
kuzulamak Verb
düşük doğum oranı
bir bebeğin doğumunu kütüğe kaydettirmek Verb
doğum oranının kısıtlanması
doğum kontrolünden yana olmak Verb
Kutlu Doğum Haftası Proper Name, Religion-Faith