1. İsim doğum.
  premature birth: erken doğum.
  the day of his birth = birth date: doğum tarihi.
 2. İsim doğma, doğuş.
  a musucian by birth: doğuştan müzisyen.
  the birth of an idea: bir fikrin
  doğuşu.
  blind from birth: doğuştan kör.
  Scottish by birth: aslen İskoçyalı.
 3. İsim başlangıç.
  Today marks the birth of a new era.
normal doğum İsim, Tıp
normal yolla doğum İsim, Tıp
doğum yıldönümü
bir doğumu haber vermek Fiil
doğduğunda Zarf
doğum anında Zarf
İngiliz doğumlu olmak Fiil
ingiltere doğum lu olmak Fiil
asilzade soyundan gelmek Fiil
ters doğum: doğumda önce çocuğun ayak ve kıçının gelmesi. İsim
ters doğum İsim, Tıp
doğum belgesi
nüfus kâğıdı İsim, Kamu Yönetimi
nüfus hüviyet cüzdanı
doğum
doğuştan vatandaşlık
çocuğun nesebini gizleme
doğduğu memleket
doğum günü
doğumla iktisap olunan ikametgâh
doğuştan
kurtulmak Fiil
doğum saati
mütevazı aileden
aşağı tabakadan
nesebi sahih doğum
canlı olarak doğma
çoğul doğum Üreme
doğum adı
doğumdaki adı
doğuştaki milliyeti
normal yolla doğum İsim, Tıp
normal doğum İsim, Tıp
yeniden dünyaya gelme
doğum bildirisi
doğum bildirimi
doğumun bildirilmesi
bir doğumu bildirmek Fiil
aynı değerde olan
küfüv
gayri meşru
asil soydan gelmeyen
soylu olmayan yoksul aileden gelme
doğum yeri İsim
erken doğum
doğum önceliği
ilk evlat hakkı
bir doğumu kaydettirmek Fiil
Meryemananın Hz. İsa'yı doğurduktan sonra da bakire kaldığı inancı. İsim
döllemesiz çoğalma, dişinin çiftleşmeden doğurması. İsim, Zooloji
doğum yılı
doğum
doğum sigortası İsim
kimlik belgesi, nüfus/hüviyet cüzdanı.
doğum belgesi İsim, Medeni Hukuk
doğum ilanları İsim
doğum kontrolu, doğum tahdidi.
doğum kontrolu araçları İsim
doğum kontrolü araçları İsim
doğum kontrol hapı.
go/be on the pill
k.d. muntazaman doğum kontrol hapı almak.
doğum tarihi
doğum günü
doğum kusuru İsim, Tıp
doğum anomalisi İsim, Tıp
doğumsal anomali İsim, Tıp
doğum saati
doğumdan beri var olan leke
doğuştan var olan yüzde veya vücuttaki leke
doğduğu ay
yeni fikirlerin doğuşu
biyolojik anne-baba İsim
doğum süreci
doğum oranı: bir yerde/bölgede/ülkede belirli bir süre içinde doğum sayısının 1000 nüfusa düşen ortalama sayısı. İsim
doğum hızı İsim, Çevre ve Ekoloji
nüfus kaydı İsim, Demografi - Nüfus
doğum kaydı
doğum kaydı
büyük evlat hakkı
doğum hakkı
büyük çocuk hakkı
doğum yılı
nüfus artış hızını düşürmek Fiil
bir yılda her yüz kişiye düşen doğum sayısı
kaba doğum oranı
doğum tarihi İsim
doğum oranında azalma
düşen doğum oranı
doğumların ölümlere oranla yüksek olması
doğum oranında düşüş
doğum oranında düşüş
doğum oranının düşmesi
(a) (çocuk) doğurmak, (b) meydana getirmek, yol açmak, yaratmak, ibda etmek.
to give birth to a child:
çocuk doğurmak.
to give birth to a poem: şiir yazmak.
doğurmak.
çocuk doğurmak Fiil
kuzulamak Fiil
düşük doğum oranı
bir bebeğin doğumunu kütüğe kaydettirmek Fiil
doğum oranının kısıtlanması
doğum kontrolünden yana olmak Fiil
Kutlu Doğum Haftası Özel Isim, Din ve İnanç