1. caul ile ayni anlama gelir. kafatası zarı: omurgalıların yukarı sınıfını oluşturan hayvanlarda
  ve insanlarda yeni doğan yavrunun başını kaplayan zar.
 2. kötü, fena, ahlâksız, gayrı ahlâkî, günahkâr.
  evil deeds. an evil life. an evil character/reputation.
 3. zararlı, muzır.
  evil laws. evil thoughts. an evil plan.
 4. feci, felaketli, keder verici.
  to be fallen on evil days: felakete duçar olmak.
 5. kötü huylu, lânet, huysuz, ters, küfürbaz, kem.
  He is known for his evil disposition.
  an evil
  tongue: kem söz, küfürbaz dil.
  evil eye: kem göz.
 6. kötülük, fenalık, şer.
  the lesser of two evils: ehveni şer, iki kötü şeyden en az zararlı olanı.

  One of the evils of that political system: Bu politik sistemin kötülüklerinden biri.
  to avoid evil and do good.
 7. günah.
 8. ahlâksızlık, karaktersizlik.
  The evil in his nature has destroyed the good.
 9. bela, musibet, felaket (getiren şey), uğursuzluk, âfet.
  War is a great evil. to be subject to evil. to wish one evil.
 10. zarar, zararlı olan şey, mazarrat.
  Tobacco is considered to be an evil.
 11. dert, başbelası.
 12. (bileşik sözcüklerde) kötülük/fenalık+, kötü/fena (bir şekilde), uğursuz(ca).
şer ekseni İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
iyiyi kötüden ayırmak Fiil
sar'a hastalığı. İsim
kayıtsız şartsız
musibet-i kebire İsim
sıraca (hastalık). İsim
kaçınılmaz bela: hoşa gitmeyen fakat istenilen sonucu elde etmek için katlanılması zarurî olan şey.
I
don't like working such long hours, but it's a necessary evil until we've saved enough for a house.
atın başında şişkinlik ve abse. İsim
kötülük problemi, kötülük sorunu İsim, Din ve İnanç
şom ağızlı
kötülüğe iyilikle mukabele etmek Fiil
fuhuş
kötüyü kökünden kazımak Fiil
ehvenişer
ehven-i şer
kötünün iyisi
Adem ile Havvanın meyvesini yedikleri için cennetten kovuldukları elma ağacı.
kötü davranış
uğursuz gün
kem göz, kötü göz, (fena) nazar, nazar değdiren bakış.
evil-eyed: kem gözlü, kötü gözlü. İsim
nazarlık İsim
nazar boncuğu İsim
nazar kem gözlü
kasıt stı
kötü zihniyetli
kötü haber
kötü şöhret
biri hakkında dolaşan kötü dedikodular İsim
kötü şöhret
kötü şöhret
habis ruh
kötü haber
göze gelmek Fiil
nazara gelmek İsim
nazara gelmek İsim
kötü alışkanlıkları kökünden yok etmek Fiil
sıkıntılı/müşkül anlar yaşamak, zorlularla karşılaşmak.
işleri kötü gitmek Fiil
kötü şeyler olacağını sezmek Fiil
uğursuz saatte.
In an evil hour I agreed to marry him.
kötü bir hayat sürmek Fiil
her şeyde bir kötü niyet aramak Fiil
her şeyde kötü niyet aramak Fiil
birine kötü gözle bakmak Fiil
kötü şöhretli
biri hakkında kötü konuşmak Fiil
vebal altında kalmak Fiil
Her günün derdi o güne yeter. (Sabah ola hayır ola).
şeytan, iblis.
kasıt stıı olmadan
kastı olmadan
nazar değdirmek İsim