1. şaka, lâtife.
  A joke is a joke: Lâtife lâtif gerek.
  for a joke: şaka olarak.
  take a
  joke: şaka kaldırmak, şakaya gelmek/dayanmak.
  He can't take a joke: Şakadan anlamaz, şakaya tahammülü yoktur.
  be/go beyond a joke: şaka hududunu aşmak.
  It's getting beyond the joke: Bu şaka değil! İşin şakaya gelir tarafı yok!
  I don't see a joke: Bunun neresi şaka?
  crack a joke: şaka etmek/yapmak.
  play a joke on someone: birine şaka yapmak/oyun oynamak.
 2. nükte.
  make a joke: nükte yapmak.
 3. şaka konusu, şakaya gelir/önemsiz şey.
  The loss was no joke: Zayiat önemli idi.
  Powerty/war
  is no joke: Fakirliğin/savaşın şakaya gelir tarafı yoktur.
 4. çok kolay şey.
 5. (bkz: practical joke ).
 6. gülünç/tuhaf/acayip şey, alay/isthza konusu.
  What a joke! Ne acayip şey!
  The joke of it is
  that … :Tuhafı şu ki …
  He became the joke of the village: Elâleme maskara oldu/bütün köyün alay konusu oldu.
 7. şaka/nükte yapmak, lâtife etmek.
  You're joking: Lâtife ediyorsun!
  I'm not joking: Şaka
  yapmıyorum (ciddî söylüyorum).
  I didn't think you meant that seriously; I thought you were joking: Sözlerini(zi) ciddiye almamıştım, şaka yapıyorsun(uz) sanmıştım.
 8. eğlenmek, takılmak.
  He was only joking: Sadece takılıyordu.
 9. alaya almak, alay konusu yapmak.
  You mustn't joke about his accent: Onun şivesiyle alay etmemelisin.
şakacıktan şakadan
şaka kaldırmak Fiil
espri patlatmak Fiil
kötü bir şaka İsim
acımasız bir şaka İsim
şakadan çıkmak Fiil
alaya vurmak Fiil
bir espriyi anlamamak Fiil
şakanın esprisini anlamamak Fiil
bir şeyi şaka kabul etmek Fiil
el şakası, azizlik, muziplik,
argo eşek şakası.
el şakası İsim
şakadan anlamak Fiil
bir esprinin esas noktasını kavramak Fiil
şaka gibi gelmek Fiil
şakaya katlanmak/gelmek, şakadan anlamak.
alayında olmak Fiil
işi şakaya vurmak Fiil
fıkra anlatmak Fiil
birşeyle ilgili şaka yapmak Fiil
birşeyle dalga geçmek Fiil
elâlemin maskarası
eğlenmek Fiil
şakalaşmak Fiil
şakalaşmak Fiil
latife latif gerek
şakayı kaka yapmak Fiil
şakaya vurmak Fiil
birine şaka yapmak Fiil
birine eşek şakası yapmak Fiil
tuhafı şu ki