joke

 1. şaka, lâtife.
  A joke is a joke: Lâtife lâtif gerek.
  for a joke: şaka olarak.
  take a
  joke: şaka kaldırmak, şakaya gelmek/dayanmak.
  He can't take a joke: Şakadan anlamaz, şakaya tahammülü yoktur.
  be/go beyond a joke: şaka hududunu aşmak.
  It's getting beyond the joke: Bu şaka değil! İşin şakaya gelir tarafı yok!
  I don't see a joke: Bunun neresi şaka?
  crack a joke: şaka etmek/yapmak.
  play a joke on someone: birine şaka yapmak/oyun oynamak.
 2. nükte.
  make a joke: nükte yapmak.
 3. şaka konusu, şakaya gelir/önemsiz şey.
  The loss was no joke: Zayiat önemli idi.
  Powerty/war
  is no joke: Fakirliğin/savaşın şakaya gelir tarafı yoktur.
 4. çok kolay şey.
 5. (bkz: practical joke ).
 6. gülünç/tuhaf/acayip şey, alay/isthza konusu.
  What a joke! Ne acayip şey!
  The joke of it is
  that … :Tuhafı şu ki …
  He became the joke of the village: Elâleme maskara oldu/bütün köyün alay konusu oldu.
 7. şaka/nükte yapmak, lâtife etmek.
  You're joking: Lâtife ediyorsun!
  I'm not joking: Şaka
  yapmıyorum (ciddî söylüyorum).
  I didn't think you meant that seriously; I thought you were joking: Sözlerini(zi) ciddiye almamıştım, şaka yapıyorsun(uz) sanmıştım.
 8. eğlenmek, takılmak.
  He was only joking: Sadece takılıyordu.
 9. alaya almak, alay konusu yapmak.
  You mustn't joke about his accent: Onun şivesiyle alay etmemelisin.
şakacıktan şakadan
şaka kaldırmak Verb
espri patlatmak Verb
kötü bir şaka Noun
acımasız bir şaka Noun
şakadan çıkmak Verb
alaya vurmak Verb
bir espriyi anlamamak Verb
şakanın esprisini anlamamak Verb
bir şeyi şaka kabul etmek Verb
el şakası, azizlik, muziplik,
argo eşek şakası.
el şakası Noun
şakadan anlamak Verb
bir esprinin esas noktasını kavramak Verb
şaka gibi gelmek Verb
şakaya katlanmak/gelmek, şakadan anlamak.
alayında olmak Verb
işi şakaya vurmak Verb
fıkra anlatmak Verb
birşeyle ilgili şaka yapmak Verb
birşeyle dalga geçmek Verb
elâlemin maskarası
eğlenmek Verb
şakalaşmak Verb
şakalaşmak Verb
latife latif gerek
şakayı kaka yapmak Verb
şakaya vurmak Verb
birine şaka yapmak Verb
birine eşek şakası yapmak Verb
tuhafı şu ki