career

 1. meslek.
  He sought a career as a lawyer.
  He made medicine his career: Hekimliği meslek edindi.
 2. meslek hayatı, çalışma hayatı.
  His career as a soldier ended with the armistice.
 3. meslekî başarı.
  make a career for oneself: meslek hayatında başarılı olmak.
 4. yörünge, gidiş yolu, izlenen yol.
 5. tam hız/sürat.
  in full career: tam hızla, son süratle.
  The horse went down the hill in full career.
 6. meslek sahibi, meslekten, profesyonel.
  a career girl: meslek sahibi bir kız.
  a career diplomat:
  meslekten yetişme diplomat.
  He's a career player: Profesyonel oyuncudur.
 7. seri hücum, hızla saldırma.
 8. hızla gitmek/koşmak/atılmak/saldırmak, başıboş koşup dolaşmak.
  career about: delice sağa sola
  koşmak/saldırmak.
  He's always careering about and breaking things.
  career up/down: yukarı/aşağı koşmak/hızla gitmek.
mesleğinin doruğunda
mesleğinde başarılı olmak Verb
mesleğini bırakmak Verb
bir kişinin meslek hayatındaki ilk adımlar Noun
bir kimsenin meslek hayatındaki ilk adımlar Noun
mesleğinde ilerleme
mesleğini tehlikeye atmak Verb
mesleğinin doruğuna çıkmak Verb
mesleğinin en yüksek noktasına çıkmak Verb
birinin mesleğine ket vurmak gelirinin büyük bir kısmını almak Verb
mesleğinin doruğunda
üniversite hocalığı
öğretim üyeliği
akademik kariyer
sahne oyunculuğu mesleği
birini mesleğinde ilerletmek Verb
başarılarla dolu bir kariyer Noun
mesleğinin başında
birinin meslek seçiminde belirleyici olmak Verb
birinin meslek seçiminde yardımcı olmak Verb
mesleğini henüz bırakmamış olmak Verb
meslek hayatının ortasında olmak Verb
parlak meslek hayatı
iş hayatında kariyer
mesleğin başlangıçı
bir mesleğin başlangıcı
suçluluk hayatı
suç hayatı
mesleğini yarıda bırakmak Verb
diplomatlık
bir mesleğe başlamak Verb
bir mesleğe girmek Verb
yeni bir mesleğe atılmak Verb
bir mesleğe girme
meslek olarak diplomatlığı seçmek Verb
meslek olarak diplomatlığı seçmek Verb
verimli meslek
kariyer sahibi olmak Verb
parlamento üyeliği
senatörlük
hukuk mesleği
hukukçuluk
ömür mrü boyu çalışılan meslek
ömür boyu çalışılan meslek
yöneticilik mesleği
yeni bir meslek tasarlamak Verb
satıcılık mesleği
bir kimsenin mesleğinin bir aşaması
önceki meslek hayatı
önceki meslek
meslek hayatı
bir uzmanlık alanında çalışmak Verb
kariyer yapmak Verb
ihtisas sahibi olmak Verb
bir meslek sahibi olmak Verb
uzmanlaşmak Verb
okul tarihçesi
birini bir baltaya sap etmek Verb
meslek olarak seçmek Verb
hemşirelik mesleğini seçmek Verb
bir meslek için yetiştirmek Verb
birinin mesleğindeki dönüm noktası Noun
lekesiz iş hayatı
lekesiz bir meslek hayatı
meslekte ilerleme
kariyer danışmanlığı Noun, Human Resources
mesleki gayeler Noun
mesleğin dayndığı esas
mesleğin dayandığı temel
meslek hayatı fırsatları Noun
meslek hayatı fırsatları Noun
meslek seçimi
(US) kaydı hayat şartıyla memuriyet
kariyer koçluğu Noun, Human Resources
meslekten yetişme (muvazzaf) konsolos
meslekten yetişme konsolide
kariyer danışmanlığı Noun, Human Resources
üniforma
meslek giysisi
meslek eğrisi
mesleki ilerleme
meslek geliştirme
kariyer gelişimi Noun, Human Resources
(meslek) diplomat
meslekten diplomat
meslek deneyimi
kariyer hedefi Noun, Employment
bir örgütteki personel piramidinin üstündeki şişkinlik
mesleki rehberlik
meslek rehberi
meslek hayatı tarihçesi
meslek imajı
mesleki ilgi
meslek yönetimi
kariyer haritası Noun, Human Resources
meslekten bakan
kariyer hedefi Noun, Employment
meslek hedefleri Noun
meslek danışma bürosu Noun
meslekten yetişme devlet memuru
mesleki imkanlar Noun
meslek imkanları Noun
kariyer fırsatı Noun, Human Resources
mesleki fırsat
kariyer yolu Noun
meslek tipi
kariyer planlaması Noun, Human Resources
kariyer planlama Noun, Human Resources
mesleki mevki
meslek durumu
meslek olanakları Noun
mesleğinde uzmanlaşmış kişi
mesleğinde uzmanlaşmış kişi mesleğin vaat ettiği olanaklar Noun
meslekte ilerleme
mesleğin vaat ettiği olanaklar Noun
mesleki seminer
meslekten yetişme devlet memurluğu
muvazzaf asker
mesleki başarı
iş sahibi kadın
meslek kadını
meslek edinmek Verb
biri için meslek seçmek Verb
araştırmacı mesleğini seçmeyi düşünmek Verb
meslek edinmek Verb
diplomasi hayatında seçkin bir mevkii olmak Verb
kendine bir meslek edinmek Verb
çalışıp çabalayarak mesleğinde ilerlemek Verb
kendine meslek edinmek Verb
meslek edinmek Verb