born

 1. Adjective doğmuş.
  to be born: doğmak.
  I was born in Gürün: Gürün'de doğdum, Gürünlüyüm.
  Where
  were you born: Nerelisiniz?
  Her latest born: Son doğan çocuğu.
  In all my born days: Bütün ömrümde.
  A Londoner born and bred: Doğma büyüme Londralı.
 2. Adjective doğuştan.
  a born musician.
  He is a born poet: Doğuştan şairdir.
  a born fool.
  born
  tired: yaratılıştan tembel ve uyuşuk.
 3. Adjective doğumlu, asıllı.
  A German born scientist: Alman asıllı bilim adamı.
  A Chicago born New Yorker.
zamanından önce doğmuş olmak Verb
zengin bir ailenin çocuğu olmak Verb
doğuştan şanslı olmak Verb
paşa çocuğu olmak Verb
zengin aileden, zengin ailenin çocuğu olarak doğmuş.
Dünkü çocuk değilim. Sentence, Idioms
Ben kaçın kurasıyım. Sentence, Idioms
Biz bu saçları değirmende ağartmadık. Sentence, Idioms
Sen giderken ben dönüyordum. Sentence, Idioms
onun bunun çocuğu
anası babası soysuz
doğmak Verb
doğma
ölü doğmuş
insanoğlu
fani
fakir aileden doğmuş
ilk evlat
ilk doğan çocuk
ilk doğan
yabancı ülkede doğmuş
serbest doğmuş
köle olarak doğmamış
asil aileden
asil
soylu
ülkede doğmuş vatandaş
doğuştan
yeni doğan bebek
yeni doğan
ölü doğmuş çocuk
ölü doğmuş
(a) doğuştan kibar/asil, (b) doğuştan alışmış.
as (if) to the manner born: sanki böyle/bu iş için doğmuş.
dış ülkede doğmuş
soylu
iyi aileden
doğumdan sonra
canlı doğan çocuk
doğma büyüme
doğma büyüme
doğuştan işadamı
... doğumlu Adjective
meşru çocuk
kral soyundan gelen, asil aileye mensup, asilzade.
meşru olarak doğmuş
...dan doğma ...
mütevellit
piç, gayrımeşru, evlilik dışı doğan.
doğuştan teşkilatçı
gayri meşru
evlilik dışı doğum
evlilik dışı doğmuş
bön, saf, safderun, tecrübesiz, acemi, aptal, enayi.
Do you think I was born yesterday: Beni enayi mi sandın?
düşmek Verb
yeni doğan çocuğu terketmek Verb
yeni doğan çocuğu terk etmek Verb
(Br) İngiltere'de doğmuş olmak Verb
(US) asosyal bir çevreden gelmek Verb
doğuştan satış mümessilli olmak Verb
anası Kadir gecesi doğurmuş olmak Verb
Kadir gecesi doğmuş olmak Verb
çok şanslı olmak Verb
İngiliz ana babadan İngiltere'de doğmuş İngiliz uyruklu kişi
evlilik sonucu doğan çocuk
meşru çocuk
gayri meşru çocuk
evlilik dışı doğan çocuk
soysuz
memlekette doğmuş
(US) Amerika'da doğmuş Amerikalı
US doğma büyüme vatandaş
doğum ile iktisap olunan vatandaşlık
memlekette doğmuş vatandaş
(Br) doğuştan İngiliz tebası Noun
yeni doğan
yeni doğmuş çocuk
doğuştan Amerikalı
doğma büyüme ingiliz
sapına kadar ingiliz