punish

  1. Verb cezalandırmak, ceza vermek, tecziye etmek.
    The government punishes criminals.
  2. Verb incitmek, zedelemek, hasara uğratmak, hor kullanmak, zora getirmek, ıstırap çektirmek, eziyet vermek.
  3. Verb azarlamak, paylamak, tekdir etmek.
  4. Verb (boksta) hırpalamak, şiddetle dövmek.
bir suçu ölümle cezalandırmak Verb
birini bedenen cezalandırmak Verb
birini bir şey için cezalandırmak Verb
bir motoru zorlamak Verb
para cezası kesmek Verb
şiddetle cezalandırmak Verb