1. Fiil cezalandırmak, ceza vermek, tecziye etmek.
    The government punishes criminals.
  2. Fiil incitmek, zedelemek, hasara uğratmak, hor kullanmak, zora getirmek, ıstırap çektirmek, eziyet vermek.
  3. Fiil azarlamak, paylamak, tekdir etmek.
  4. Fiil (boksta) hırpalamak, şiddetle dövmek.
bir suçu ölümle cezalandırmak Fiil
birini bedenen cezalandırmak Fiil
birini bir şey için cezalandırmak Fiil
bir motoru zorlamak Fiil
para cezası kesmek Fiil
şiddetle cezalandırmak Fiil