1. İsim paylaşım
 2. İsim, Spor pivot
 3. Denizcilik baba
 4. İsim kazık, kısa direk.
 5. İsim (mobilyada) dikme, çerçeve kalası.
 6. İsim (at yarışında) işaret direği.
  go to the post: yarışa gitmek.
  be at the post: (yarışın başında)
  geride kalmak.
  win the post: (yarışın sonunda/son dakikada) at başı farkla kazanmak.
  winning post: (yarışta) bitiş direği.
 7. İsim, Denizcilik baba, bodoslama.
 8. İsim, Mimarlık payanda, sütun.
 9. İsim görev, vazife, memuriyet.
  diplomatic post: diplomatik görev.
  There has been a general post
  among the staff: Memurlar arasında esaslı bir değişiklik oldu.
  die at one's post: görevi başında ölmek.
  take up one's post: göreve başlamak.
 10. İsim görev yeri, memuriyet mahalli.
 11. İsim ordugâh, kışla, askerî menzil.
 12. İsim kol, karakol, devriye.
 13. İsim polis noktası.
 14. İsim
  trading post ile ayni anlama gelir. yabancıların kurduğu pazar yeri.
 15. İsim savaşa katılanlar/muharipler derneği şubesi.
 16. İsim (borsada) belirli bir hisse senedinin alınıp satıldığı yer.
 17. İsim (İngiliz ordusunda) yat borusu.
  first/last post: ilk/son yat borusu.
  sound the last post (over
  the grave): bir askerin cenaze töreninde mezar başında yat borusu çalmak.
 18. İsim (a) posta, (b) posta servisi, (c) posta kutusu, (d) postane, (e) atlı postacı, (f) posta tatarı, (g)
  menzil, posta tatarının at değiştirdiği yer.
  by return of post (veya ABD:
  by return mail): ilk posta ile.
  general post: posta sabah tevziatı, sabah postası.
  open one's post: mektuplarını okumak.
 19. İsim yazı/matbaa kâğıdı veya kitap boyutu.
 20. Fiil (ilân) yapıştırmak.
 21. Fiil afişlerle ilân etmek.
  to post a reward.
 22. Fiil (bir kusuru) herkese duyurmak/yaymak/ilân etmek.
  to post one as coward.
 23. Fiil adını listeye koymak.
 24. Fiil, Denizcilik geminin geciktiğini/battığını ilân etmek.
 25. Fiil görevlendirmek, göreve/vazifeye/memuriyete yerleştirmek.
 26. Fiil (orduda/donanmada) komutanlığa/kumanda mevkiine atamak.
 27. Fiil postalamak, postaya atmak/vermek, posta ile göndermek.
 28. Fiil bilgi/malûmat vermek, bildirmek, haberdar etmek.
  keep someone posted: birini durum vb.'den daima
  haberdar etmek.
  Keep me posted on his activities.
  post oneself up in a matter: bir konuda bilgi edinmek.
 29. Fiil hesapları yevmiye defterinden ana deftere geçirmek.
 30. Fiil posta atlariyle seyahat etmek.
 31. Fiil acele gitmek/yola çıkmak.
 32. Zarf ivedilikle, ivedi/acele (olarak), müstacelen.
 33. Zarf özel ulakla, posta ile.
 34. Zarf posta atlariyle.
 35. Zarf arkada bulunan.
işinden kovulmak Fiil
işi elinden alınmak Fiil
emeklilik çekini almak için postaneye gitmek Fiil
(Br) mektuplarını açmak Fiil
ameliyat sonrası enfeksiyon İsim, Tıp
ameliyat enfeksiyonu İsim, Tıp
postop enfeksiyon İsim, Tıp
ameliyat sonrası enfeksiyon İsim, Tıp
ameliyat enfeksiyonu İsim, Tıp
postop enfeksiyon İsim, Tıp
mevziinde kalmak Fiil
yerinde kalmak Fiil
görevine başlamak Fiil
idari mevki
ileri karakol
ileri karakol
banka postası İsim
geciken posta
bağlantı direği
akü akümülatör kutbu
(Br) kitap postası (matbua
kitap postası İsim
sınır direği
postane şubesi İsim
posta ile
bakanlık
güven gerektiren mevki
mahremiyet gerektiren mevki
konsolosluk mevkii
baba
savunma mevzii
sabit keşif kolu
diplomatik mevki
kapıya teslim posta
kapı dikmesi
belli bir olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkan durum
arka direk İsim, Futbol
yol gösteren levha
ilkyardım istasyonu
müstahkem mevki
(Br) bir reklama yazılı yanıt isteyen biri belirli bir adrese masrafı reklamı yapana ait olmak üzere mektup gönderebilir
sınır karakolu
adi posta
(Br) sabah postası İsim
evrak postası İsim
(Br) matbua
başdirek
baba
bayramda yapılan iş
gelen posta
hâkimlik
önemli mevki
fener direği
lamba direği
mektup postası İsim
mektup bu postası İsim
(Br) mektup postası İsim
müdür mevkii
kilometre taşı
askeri posta
(Br) sahra postası İsim
bakanlık mevkii
sabah postası İsim
(Br) sabah postası İsim
ön direk İsim, Futbol
yurt dışı mevki
yurt dışı mevki
yurt dışı posta
paket postası İsim
(Br) paket postası İsim
devamlı görev
parti görevi
emeklilik hakkı olan iş
postayla
daimi garnizon
pnömatik posta İsim
taahhütlü posta
geliri iyi görev
yol işaret levhası İsim
geçip gitmek Fiil
işaret direği
nezaretçi mevkii
akü akümülatör kutbu
trafik levhası İsim
boş mevki
münhal yer
açık
bir fiili izleyen başka bir fiil
geçmiş hesapların denetimi
hesap denetimi
(Br) posta çantası İsim
posta çantası İsim
kefalet vermek Fiil
kefaletle serbest kalmak Fiil
kefaletle serbest bırakılmak Fiil
kefalet ödemek Fiil
föydörut
sevk pusulası
afiş asmak Fiil
(Br) vapur
paket ya da koli posta masraflarının tutulduğu defter
mektup
posta kutusu İsim
posta çeki
posta arabası İsim
posta kodu İsim, Posta
(Br) posta kodu
sonraki bir tarihi atmak Fiil
sonraki bir tarihi koymak Fiil
sonraki bir tarihi atma
(Br) posta günü
posta günü
(Br) rehber
gönderen
sonradan hesaba geçirme
sonradan ödenen gümrük vergisi
posta ücretsiz
nakliyekûn yapmak Fiil
(Br) posta ücretsiz
kazançları kaydetmek Fiil
postanın alındığı saatler İsim
(Br) postanın alındığı saatler İsim
poliçenin protesto süresi geçtikten sonra yapılan ciro
öğleden sonra
yeni-çağdaşçılık
postmodernizm
otopsi
evlilik ertesi
posta ücreti dahil
posta ücreti ödenmiş
yemek sonrası
posta havalesi
(Br) posta havalesi
(Lat) bir mektup ya da belgedeki imzanın altına eklenen not
hamiş
mevsim sonu
nöbetçiler dikmek Fiil
sinema ya da televizyon filmine sonradan ses eklenmesi
tüccarın adresine yerleştirilmiş ve bankanın sistemine telefon hatlarıyla bağlanmış aygıt
test sonrası
bir kampanya ya da reklamın uygulanmasından etki bırakacak kadar bir zaman sonra değerlendirmesinin yapılması
muhasebe kaydı nakli yapmak Fiil
yapıştırmak Fiil
aşmak Fiil
savaş ertesi
 1. İsim hide
 2. İsim fur
 3. İsim coat
 4. İsim skin
 5. İsim pelt
 6. İsim fell
 7. İsim fleece
 8. İsim rug
Wholesale of hides, skins and leather (NACE code: G46.2.4) İsim, Sanayi ve Zanaatler
cowhide
post-operative infection İsim, Tıp
post-op infection İsim, Tıp
rabbit
fleece
general delivery
(guest) to stay on and on with no apparent though of leaving Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Bâzı hayvanların vücûdunu saran tüylü deri ... tüyleriyle berâber kurutulmuş şekli