1. İsim yapımevi, fabrika, imalâthane, atölye.
  2. İsim (yabancı bir ülkede) iş hanı.
bir fabrika işletmek Fiil
İngiliz hükümetinin gelişmekte olan bölgelerde kurduğu ve ucuza kiraya verdiği fabrika
uçak fabrikası İsim
otomobil fabrikası İsim
üretim süresince kullanılan gümrüğe tabi malları saklamak ve işlemek için hükümetçe ruhsatlı fabrika
gümrük gözetiminde üretim yapılan fabrika
otomobil fabrikası İsim
cam süs eşyaları İsim
işi durdurmak Fiil
sömürge
müstamere
fabrikayı işletmeye açmak Fiil
yeni bir fabrikayı işletmeye açmak Fiil
fabrika kurmak Fiil
bir fabrikayı dönüştürmek Fiil
savunma fabrikası İsim
bölümlere ayrılmış fabrika
(US) tek bir merkeze bağlı olmayan (bölümlere ayrılmış) fabrika
fabrikada teslim
fabrika teslim
kişinin kendi arazisi üstüne inşa ettiği fabrika
baruthane
fabrika yönetmek Fiil
savaş gereçleri sanayii
savaş gereçleri fabrikası İsim
işlemeyen fabrika
çalışmayan fabrika
fabrika sahibi
bir fabrika açmak Fiil
fabrika işletmek Fiil
bir fabrika kurmak Fiil
bir fabrikanın sahibi
kâğıt fabrikası İsim
fabrika önüne grev gözcüsü dikmek Fiil
fabrika planlaması
et konserve fabrikası İsim
üreten fabrika
lastik fabrikası İsim
fabrika işletmek Fiil
parçaları başka yerlerde imal edilmiş olan birimlerin bir araya getirildiği fabrika
tornavida fabrikası İsim
fabrika kurmak Fiil
savaş ihtiyaçları için plânlanmış fabrika.
bir fabrikanın iskeleti
bir fabrikayı kapamak Fiil
imalathane
sabunhane
iplikhane, iplik fabrikası.
bir fabrikayı tatil etmek Fiil
grev nedeniyle çalışmayan fabrika
grev durumundaki fabrika
grev halindeki fabrika
grev nedeniyle çalışmayan fabrika
bir fabrikayı demonte etmek Fiil
fabrika malzeme deposu İsim
televizyon fabrikası İsim
mensucat fabrikası İsim
think tank
araştırma merkezi, uzman danışmanlar kurulu. İsim
fabrikayı tatil etmek Fiil
konserve fabrikası İsim
fabrikayı aletlerle donatmak Fiil
traktör fabrikası İsim
bir fabrikanın nakli
fabrikayı dolaşma
(US) kamyon fabrikası İsim
araba lastiği fabrikası İsim
yeraltı fabrikası İsim
bir fabrikanın çevresi
silah fabrikası İsim
fabrika üretim hesabı
fabrika muhasebesi İsim
iş kanunu: fabrikada çalışma güvenliğini düzenleyen yasa.
factory-hand: fabrika işçisi.
factory
inspector: iş müfettişi.
factory-ship: (balina vb.) işleme gemisi, ana gemi.
factorylike: fabrika gibi, fabrika şeklinde.
fabrika sözleşmesi
fabrikada halihazırda uygulanan fazla mesai
fabrika da uygulanan fazla mesai
fabrika alanı
çalışmakta olan fabrika
fabrika muhasebesi İsim
fabrika binası İsim
fabrika giderleri İsim, Muhasebe
genel inşaat maliyetleri İsim
fabrikatörlük
fabrika kantini
fabrika bacası
fabrika kurulu
fabrika kurulu (personeli temsil etmek amacıyla , üyeleri şirketin içinden seçilen organ
fabrika inşası İsim
fabrika inşaatı
üretim maliyeti
fabrika fiyatı
fabrika maliyeti
(Br) yönetim kurulu
(Br) fabrika yönetim kurulu
fabrika yönetim kurulu
fabrika teslimatı
fabrika doktoru
fabrika kazancı
fabrika istihdamı
fabrika işi
fabrika teçhizatı
fabrika giderleri İsim, Muhasebe
fabrika tevsii
sınai tarımcılık
fabrika çiftliği
fabrikanın taşıt araçları filosu İsim
fabrika giriş kapısı
fabrikada çalışan kadın memur
kadın fabrika işçisi
fabrika işçisi
fabrika vasıfsız işçisi
fabrika sireni
fabrika kontrolü
fabrika teftişi
fabrika kontrolu
fabrika kontrolörü
fabrika kontrolöru
fabrika müfettişi
hükümet denetçisi
fabrika müfettişi
fabrika sigortası İsim
fabrika müdahalesi
fabrika envanteri
fabrika işi
fabrika işçisi İsim
fabrika kanunu
fabrika büyük defteri
işçi koruma mevzuatı
fabrika idaresi
fabrika müdüriyeti
fabrika müdürü
fabrika toplantısı
fabrika numarası
fabrika kreşi
fabrika talimatı
fabrika satış mağazası
fabrika randımanı
fabrika verimi
fabrika üretim genel gideri İsim, Muhasebe
fabrika genel giderler hesabı
fabrika genel gider hesabı
fabrika sabit giderleri İsim
üretim maliyetleri (direkt harcamalar ve direkt işçilik maliyetleri dışında kalan ve üretim faaliyeti için katlanılan maliyetler
fabrika sabit giderleri hesabı
fabrika sabit giderleri hesabı
fabrika genel üretim giderleri İsim
fabrikatör
fabrika sahibi
fabrika bordrosu İsim
şantiye
atölye
fabrika arsası
fabrika bina ve müştemilatı
fabrika binası İsim
fabrika fiyatı
üretim hâsılatı
fabrika ürünü
fabrika üretimi
prefabrik evler İsim
sanayi malları İsim
fabrika kârı
fabrika projesi
fabrika arazisi
fabrika malı
fabrika kayıtları İsim
fabrika mevzuatı
fabrikanın ıskartaya çıkardığı ürünler İsim
fabrika defolu ürünleri İsim
sökülmesi
fabrikanın sökülmesi
fabrikanın demontajı
fabrika yolu
fabrika sevkıyatı
fabrika sevkiyatı
fabrikadan sevkıyat yapmak Fiil
fabrika sireni
fabrika inşaat alanı
fabrika bacası
(US) fabrika kantini
üretim mekânı
fabrika üretim mekânı
fabrika casusluğu
fabrika deposu İsim
fabrika gözetimi
fabrika teftişi
fabrika malzemesi
fabrika sistemi
fabrika kenti
balık işleme gemisi
fabrika ziyareti
fabrika sosyal danışmanı
fabrika kadın işçisi
fabrika işi
fabrika işçisi
fabrika iş kapasitesi
fabrika mal sahibi
fabrikada yarım gün çalışmayla kazanılan para
usta fabrika işi