1. İsim, Dil ve Edebiyat manzume
  2. İsim, Dil ve Edebiyat şiir
  3. İsim şiir, koşuk, manzume.
  4. İsim şiir gibi hisli, dokunaklı, güzel duygular ilham eden eser.
    a prose poem: mensur şiir.
    a symphonic
    poem: senfonik şiir.
somut şiir İsim, Dil ve Edebiyat
görsel şiir İsim, Dil ve Edebiyat
desen şiiri İsim, Dil ve Edebiyat
destan
epope
koçaklama İsim, Dil ve Edebiyat
aşk şiiri İsim, Edebiyat
gazel
özel bir olay için yazılmış şiir
görsel şiir İsim, Dil ve Edebiyat
desen şiiri İsim, Dil ve Edebiyat
somut şiir İsim, Dil ve Edebiyat
mensur şiir. İsim
şiir söylemek Fiil
desen şiiri İsim, Dil ve Edebiyat
görsel şiir İsim, Dil ve Edebiyat
somut şiir İsim, Dil ve Edebiyat
senfonik şiir.
senfonik şiir.
bir şiiri bestelemek Fiil