1. ek, ilâve, fazla, ayrı, gereksiz, aşırı.
  extra pay: ek ödeme.
  extra money. an extra loaf of
  bread. Do you have an extra pencil?
  to make an extra effort: aşırı gayret göstermek/çaba harcamak.
  to have extra work: fazla işi olmak.
  to go to extra expense: fazla masrafa girişmek.
  Postage and packing extra: Posta ve ambalaj ücreti dahil değil (ayrıca ödenecek).
  take extra care! Çok dikkatli ol!
 2. üstün, âlâ, fevkalâde.
  extra quality.
 3. ek/ilâve ücret/fiyat, ek ücrete tâbi olan şey.
  At this hotel a hot bath is an extra. Her bill for extras was $50.
 4. (gazete) özel/ilâve baskı, 2nci, 3üncü vb. baskı.
  “Late evening extra!” shouted the newspaper seller.
 5. üstün nitelikli şey.
 6. küçük rollerde oynayan kimse.
 7. ilâve işçi.
 8. aşırı, sonderece, pek çok, olağanüstü, fevkalâde.
  to work extra hard. The quality is extra fine.
atmosfer dışı uzay İsim, Uluslararası Hukuk
ötegezegen İsim, Astronomi
güneş dışı gezegen İsim, Astronomi
ülkedışılık İsim, Uluslararası Hukuk
figüran
dışarıdan, hariçten.
fazlalık etmek Fiil
ilaveten talep etmek Fiil
içki fiyatları dahil değildir
'den başka
ambalaj ücreti hariç
ambalaj hariç
ambalaj ücreti ayrıca tahsil edilir
ilave ücret ödemek Fiil
“-dışında, -ötesinde, -den başka, ziyade”.
ör.: extraterritorial, extraordinary, extrajudicial. Ön Ek
ilave ödenek
ek ödenek
ek tazminat
bütçe dışı
bütçedışı fonlar İsim
ilave otobüs
munzam ücret
ilave harçlar İsim
evlilik dışı
iktisatta üretimi bir birim artırmanın ek maliyeti
ilave masraflar İsim
olağanüstü harcamalar İsim
fevkalade giderler İsim
ilave indirim
özel indirim
ilave temettü
ilave görev
munzam vergi
munzam vergisi
ilave baskı
ilave gider
ilave masraf sigortası İsim
ekstra masraflar İsim
normal dışı masraflar İsim
ilave masraf
ek bilet ücreti
ek harç
ilave uçak seferi
fevkalade fon
ilave fon
ek kazanç
(US) yedek benzin bidonu
yedek benzin bidonu
yedek işçi
ilave saat
ek gelir
ilave sigorta
ek faiz
kiralayanın tazminat vermeden beklemek zorunda olduğu ilave günler İsim
kanun harici
ilave bagaj
fazla bagaj
evlilik dışı
ilave maaş
ek maaş
ek ödeme
müstesna başarı
özel polis kuvveti
ilave posta ücreti
ilave prim
rizikoda artış nedeniyle prime eklenen miktar
ilave kâr
anafor (argo)
ek yiyecek
yolcu sayısının aşırı olduğu dönemde tarifeye konan ek uçuş
ilave hizmetler İsim
ilave görev
ek ders İsim, Eğitim
ilave bilet
ek bilet
uzatmalar İsim, Spor
ilave tren
ilave iş
yan ödemeler İsim
fazla mesai ücreti almak Fiil
fazla mesai çalışması için ek ödeme almak Fiil
ek ders ücreti İsim, Eğitim
(kitapçılık) ek depo indirimi
ilave bilet ücreti alınmadan
beklenenden fazlasını vermek Fiil
beklenenden fazlasını yapmak Fiil
beklentileri aşmak Fiil
ek devriye arabası koymuş olmak Fiil
ilave harç almak Fiil
ilave ücret ödemek Fiil
ek resim ödemek Fiil
ek vergi ödemek Fiil
ek posta ücreti ödemek Fiil
ilave ücret ödemek Fiil
ilave otobüs seferi koymak Fiil
ilave tren seferi koymak Fiil
ilâve tren seferi koymak Fiil
ilave tren seferi koymak Fiil
ek işçi almak Fiil
ek işçi almak Fiil
ek iş üstlenmek Fiil
fazla işçi almak Fiil
ilaveten bir hafta sonu tatili koparmak Fiil
ek ücretsiz